1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adámková, Václava
Racionální antibiotická léčba akutní otitidy u dětí z pohledu mikrobiologa
In: Pediatrie pro praxi, roč. 2010, č. 11, 2010, s. 301-303, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0494, _, jine-verejne-zdroje,

Aldhoun, J.A. - Kolářová, Libuše - Horák, Petr - Skírnisson, K.
Bird schistosome diversity in Iceland: molecular evidence
In: Journal of Helminthology, roč. 83, č. 2, 2009, s. 173-180, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0022-149X//000266509300010, IF = 0.863 (2009), GP206/07/P092, GA206/06/0777, MSM0021620828

Alexander, R. - Městecký, Jiří
Neutralizing antibodies in mucosal secretions: IgG or IgA?
In: Current HIV Research, roč. 6, č. 5, 2007, s. 588-593, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1570-162X, imunologie. IF = 2.653 (2007), MSM0021620812

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
Immunological predictors of different responses to combination therapy with interferon alfa and ribavirin in patients with chronic hepatitis C
In: Journal of Gastroenterology, roč. 38, č. 3, 2003, s. 254-259, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0944-1174, hepatologie. IF = 1.179 (2003), NI6015, IAA257403

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
Production of interleukins 10 and 12 by activated peripheral blood monocytes /macrophages in patients suffering from chronic hepatitis C virus with respect to interferon and ribavirin treatment
In: Immunology Letters, roč. 83, č. 3, 2002, s. 209-214, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0165-2478, imunologie - hepatologie. IF = 1.847 (2002),

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
Zvýšení počtu CD4+T pomocných (Th) 1 lymfocytů v periferní krvi a jejich kompartmentalizace v jaterní tkáni u pacientů s chronickou hepatitidou C
In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, roč. 56, č. 3, 2002, s. 88-94, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-323X, hepatologie - imunologie., NI5470-3, NI6015-3/00,

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
Production of interleukins 10 and 12 by activated peripheral blood monocytes/macrophages in patients suffering from chronic hepatitis C virus infection with respect to the response to interferon and ribavirin treatment
In: Immunology Letters, roč. 83, č. 3, 2002, s. 209-214, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0165-2478, hepatologie - imunologie. IF = 1.847 (2002), NI5470-3, NI6015,

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
T Helper, cytotoxic T lymphocyte, NK cell and NK-T cell subpopulations in patients with chronic hepatitis C (2)
In: Folia Microbiologica, roč. 47, č. 6, 2002, s. 717-722, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0015-5632, imunologie - hepatologie. IF = 0.979 (2002), NI5470-3, NI6015,

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie - Janatková, Ivana
Autoimunitní projevy u pacientů s chronickou hepatitidou C
In: Klinická imunológia a alergológia, roč. 2001, č. 3, 2001, s. 48-48, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1335-0013, imunologie., NB6574,

Anders, Martin - Kitzlerová, Eva - Sánchez, D. - Tučková, L. - Pekáriková, A. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
Serological markers of celiac disease and anti-calreticulum autoantibodies in psychiatric patients
Quo vadis, psychiatria? Sborník přednášek a abstrakt 7. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí, Galén, Praha, 2008, s. 1-2, stať ve sborníku, NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin - Kitzlerová, Eva - Sánchez, D. - Tučková, L. - Pekáriková, A. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
Intestinum- klíč ke vzniku depresivních poruch?
In: Psychiatrie, roč. 13, č. Suppl.1, 2009, s. 17-18, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, _, NR8805, MSM0021620849

Antošová, Marie - Jiskra, Jan - Marečková, Helena - Límanová, Zdeňka
Úloha regulačních a kostimulačních prvků buněčné a humorální imunity v patogenezi tyreoidální autoimunity: patofyziologické mechanizmy, klinický význam a možnosti cílené terapie
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 11, č. 4, 2008, s. 186-192, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9326, imunologie - endokrinologie//_,

Antošová, Marie - Jiskra, Jan - Marečková, Helena - Potluková, Eliška - Límanová, Zdeňka
Subpopulace lymfocytů v aspirátech získaných tenkojehlovou aspirační biopsií štítné žlázy u autoimunitních a neautoimunitních tyreopatií
In: Sborník abstraktů, Nucleus HK, Hradec Králové, 2007, s. 116-116, abstrakt ve sborníku,

Ashabani, A. - Abushofa, U. - Aburewill, S. - Abdelazez, M. - Tučková, L. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
Classification of the abstract: Transglutaminase, autoantibodies and screening
In: Abstract Book, Paříž, 2002, s. P58-P58, abstrakt ve sborníku, IAA5020205,

Ashabani, A. - Errabtea, H. - Shapan, A. - Tučková, L. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
Serologic markers of untreated celiac disease in Lybian children: Antigliadin, antitransglutaminase, antiendomysial, and anticalreticulin antibodies
In: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, č. 33, 2001, s. 276-282, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0277-2116, imunologie. IF = 2.077 (2001), NI5051, GA310/00/1373, Ministry of High Education of the Great Libyan Arab Jamaheria 33-988102

Ashabani, H. - Absuhofa, U. - Aburewill, S. - Abdelazez, M. - Tučková, L. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
The prevalence of coeliac disease in lybian children with type 1 diabetes mellitus
In: Diabetes-Metabolism Research and Reviews, č. 19, 2003, s. 69-75, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1520-7552, imunologie - diabetologie. IF = 3.205 (2003), GA310/01/0933, GA310/02/1470, AV0Z5020903

Astl, Jaromír - Martínk, Jindřich - Kučera, Tomáš - Veselý, David - Pácová, Hana - Šterzl, Ivan - Betka, Jan
Exprese vybraných cytokinů a vazebných protinů u karinomů oofaryngu a jejich metastáz a v tkání patrové mandle s chronickým zánětem.
In: Sborník abstrakt, Česká otorinolaryngologická společnost, Ústí nad Labem, 2004, s. 88-89, abstrakt ve sborníku, NI7484,

Astl, Jaromír - Šterzl, Ivan - Martínek, Jindřich - Betka, Jan - Veselý, David - Taudy, Miloš - Laštůvka, Petr - Matucha, Petr - Ungerová, Věra
Stanovení sérových a tkáňových hladin cytokinů u nemocných s adenomem příštítného tělíska a hyperplázií přístitného tělíska před a po parathyreoidektomii
102 s., FN Motol, Praha, výzkumná zpráva, NK6023,

Astl, Jaromír - Šterzl, Ivan - Veselý, David - Matucha, P. - Taudy, Miloš - /
Předoperační a pooperační sérové hladiny IGF-I, TGF beta 1 a bFGF u operovaných pro onemocnění příštítných tělísek
In: Sborník abstrakt 64. kongres ČS ORL a chirurgie hlavy a krku, 2001, s. 58-58, abstrakt ve sborníku,

Astl, Jaromír - Veselý, D. - Kučera, T. - Martínek, Jindřich - Pácová, Hana - Šterzl, Ivan - Betka, Jan
Sérové hladinyIL-2, IL-4, IL-10 a TGFBeta1 a jejich srovnání s markery angiogeneze a apoptózy u karcinomů a chronického zánětu patrové mandle
In: Otorinolaryngologie a foniatrie, roč. 55, č. 2, 2006, s. 88-91, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7867, imunologie - onkologie, NR9077,


Publikace dle jednotlivých pracovišť