1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Abrahámová, Jitka - Foretová, Lenka - Povýšil, Ctibor - Matouš-Malbohan, Ivan - Štípek, Stanislav - Horák, Jaromír
Atlas nádorů prsu
Grada, Praha, 2000, monografie,

Abrahámová, Jitka - Povýšil, Ctibor - Dušek, Ladislav - /
Nádory varlat
Grada, Praha, 2008, monografie, NR8442, NR8443,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Hrubant, Karel - Dvořák, Milan - Vítková, Ivana
Nádory Vaterské papily a periampulární oblasti
In: Endoskopie, roč. 9, č. 4, 2000, s. 63-69, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-1074, gastroenterologie,

Adamec, Stanislav - Novotný, Aleš - Lukáš, Milan - Stříteský, Jan - Vedralová, Jana
Kombinace amoxicilinu s kyselinou klavulanovou jako příčina toxického poškození jater
In: Interní medicína pro praxi, roč. 4, č. 3, 2002, s. 145-146, V - kazuistika, 1212-7299, hepatologie,

Anshu, - - Herbert, A - Cochnd-Priollet, B - Cross, P. - Desai, M. - Dina, R. - Dušková, Jaroslava - Evered, A. - Farnsworth, A - Gray, W. - /
Survey of medical training in cytopathology carried out by the journal Cytopathology
In: Cytopathology, roč. 21, č. 3, 2010, s. 147-156, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0956-5507//000277402800004, IF = 1.097 (2010), neverejne-zdroje,

Astl, Jaromír - Dušková, Jaroslava - Kraus, Jaroslav - Vlček, Petr - Kodet, Roman - Laštůvka, Petr - Betka, Jan
Coincidence of thyroid tumor and thyroglossal duct remnants. Review of the literature and presentation of three cases
In: Tumori, roč. 89, č. 3, 2003, s. 314-320, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0300-8916, ORL - patologie. IF = 0.348 (2003), jine-verejne-zdroje,

Astl, Jaromír - Dušková, Jaroslava - Laštůvka, P. - Novák, Z. - Veselý, D. - Taudy, Miloš
Příspěvek k diagnostice a léčbě mediálních krčních cyst a píštělí
In: Otorinolaryngologie a foniatrie, roč. 51, č. 1, 2002, s. 24-31, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7867, ORL - chirurgie hlavy a krku.,

Astl, Jaromír - Dušková, Jaroslava - Límanová, Zdeňka - Povýšil, Ctibor - Kuchynková, Zdeňka
Hemangiosarcoma of the Thyroid Gland. A case report
In: Neuroendocrinology Letters, roč. 21, č. 2, 2000, s. 213-216, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0172-780X, ORL - patologie - endokrinologie,

Babjuk, Marko - Dušková, Jaroslava - Dvořáček, Jan - Povýšil, Ctibor - Ibrahim, Z.M. - /
Prognostický význam imunohistochemického stanovení p53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře
In: Česká urologie, roč. 4, č. 2, 2000, s. 20-25, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-8729, urologie - patologie,

Babjuk, Marko - Dušková, Jaroslava - Stolz, Josef - Soukup, Viktor - Mareš, J. - Viktorová, T. - Macek, Petr - Pecen, L. - Pavlík, Ivan - Dvořáček, Jan
Exprese P53 a Ki 67 u pacientů s lokalizovaným konvenčním renálním karcinomem
In: Česká urologie, roč. 10, č. 1, 2006, s. 5-9, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-8729, urologie, NC7519,

Babjuk, Marko - Dvořáček, Jan - Dušková, Jaroslava - Povýšil, Ctibor
P53 u nádorů močového měchýře
In: Referátový výběr a aktuality z urologie, roč. 22, č. 1, 2000, s. 5-18, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-320X, nádory močového měchýře - urologie,

Babjuk, Marko - Hanuš, Tomáš - Šafařík, Libor - Dvořáček, Jan - Pavlík, Ivan - Dušková, Jaroslava
Radikální cystektomie u pacientů s nádory močového měchýře - výsledky u 125 operovaných pacientů
In: Časopis lékařů českých, roč. 146, č. 10, 2007, s. 746-750, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, urologie, MSM0021620808

Babjuk, Marko - Hanuš, Tomáš - Šafařík, Libor - Dvořáček, Jan - Pavlík, Ivan - Soukup, Viktor - Pešl, Michal - Szakácsová, Monika - Dušková, Jaroslava
Cystektomie v léčbě nádorů močového měchýře
In: Časopis lékařů českých, roč. 146, č. 10, 2007, s. 751-757, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, urologie, jine-verejne-zdroje,

Babjuk, Marko - Petruželka, Luboš - Dušek, Ladislav - Fínek, Jindřich - Mužík, Jan - Pavlík, Tomáš - Povýšil, Ctibor
Léčba metastatických nádorů ledvin
Galén, Praha, 2011, monografie, jine-verejne-zdroje,

Babjuk, Marko - Soukup, Viktor - Dušková, Jaroslava - Pešl, Michal - Dvořáček, Jan - Povýšil, Ctibor
Prognostický význam semikvantitativního hodnocení exprese proteinu P53 u povrchových nádorů močového měchýře
In: Česká urologie, roč. 7, č. 3, 2003, s. 35-35, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-8729, urologie., NC5961, ND6854, MSM 111100005

Babjuk, Marko - Soukup, Viktor - Mareš, J. - Dušková, Jaroslava - Sedláček, Z. - Trková, M. - Dvořáček, Jan - Hanuš, Tomáš - Novák, Jaroslav - Povýšil, Ctibor
Exprese genů PAX 5 a Shb, analýza mutací genu p53 a exprese proteinu p53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře
In: Česká urologie, roč. 7, č. 2, 2003, s. 26-30, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-8729, urologie - onkologie., NC5961,

Babjuk, Marko - Soukup, Viktor - Mareš, J. - Dušková, Jaroslava - Sedláček, Z. - Trková, M. - Novák, Jaroslav - Dvořáček, Jan
Prognostický význam exprese genu PAX5 a patologie genu P53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře
In: Česká urologie, roč. 6, č. 2, 2002, s. 27-27, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-8729, urologie., NC5961, MSM 111100005

Babjuk, Marko - Soukup, Viktor - Mareš, J. - Dušková, Jaroslava - Sedláček, Z. - Trková, M. - Pecen, L. - Dvořáček, Jan - Hanuš, Tomáš - Kočvara, Radim - Novák, Jaroslav - Povýšil, Ctibor
The expression of PAX5, p53 immunohistochemistry and p53 mutation analysis in superficial bladder carcinoma tissue. Correlation with pathological findings and clinical outcome
In: International Urology and Nephrology, roč. 34, č. 3, 2002, s. 495-501, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0301-1623, urologie - onkologie., NC5961, MSM 111100005

Babjuk, Marko - Soukup, Viktor - Mareš, J. - Sedláček Josef - Dušková, Jaroslava - /
Expression of the developmental control gene PAX5 in bladder transitional cell carcinoma, its prognostic value and correlation with p53 immunohistochemistry and p53 mutation analysis
In: BJU International, roč. 90, č. Suppl. 2, 2002, s. 82-82, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1464-4096, urologie. IF = 1.864 (2002), ND6854, NC5961,

Babjuk, Marko - Soukup, Viktor - Mareš, J. - Trková, M. - Dušková, Jaroslava - Dvořáček, Jan
Prognostický význam exprese genu PAX5 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře. Výsledky 4letého sledování u 76 pacientů
In: Česká urologie, roč. 8, č. 2, 2004, s. 33-33, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-8729, urologie., MSM 111100005


Publikace dle jednotlivých pracovišť