1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Rathová, Lucie - Havránková, Petra - Pelcová, Petra - Vaněčková, Manuela - Jech, Robert - Holcát, Martin - Seidl, Zdeněk - Raboch, Jiří
Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of refractory chronic tinnitus: A randomized, placebo controlled study
In: Neuroendocrinology Letters, roč. 31, č. 2, 2010, s. 238-249, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0172-780X//000277702100013, IF = 1.621 (2010), NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Rathová, Lucie - Havránková, Petra - Raboch, Jiří - Jech, Robert - Holcát, Martin - Seidl, Zdeněk - Krásenský, Jan
Využití rTMS v léčbě tinitu - koncept studie a první výsledky
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 103, č. Suppl. 2, 2007, s. 15-16, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, neurologie - psychiatrie, NR8805, MSM0021620849

Balharová, Jana - Kukla, Lubomír
Co znamená ELSPAC?
In: Pedagogické souvislosti, č. 2, 2000, s. 25-34, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, sociální pediatrie,

Barták, M. - Hnilicová, Helena - Horáková, P.
Zdravotní potřeby bezdomovců z hlediska doporučení Světové zdravotnické organizace a v realitě České republiky
In: Sociální práce, roč. 4, č. 4, 2006, s. 77-83, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-6204, sociální lékařství - veřejné zdravotnictví,

Barták, Miroslav - Hnilicová, Helena
Zdraví
In: Společný svět, Člověk v tísni, společnost při ČT, Praha, 2004, s. 141-150, příručka, manuál,

Barták, Miroslav - Hnilicová, Helena
Přehled výsledků výzkumů z Velké Británie. Překlad (Fitzpatrick, Suzanne - Kemp, Peter - Klinker, Suzanne: Single Homelessness, an overview of reserch in Britain. The Polici Press, Bristol, 2000, ISBN:1-86134-255-1. 96 pp. )
In: Bezdomovství, Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými Lesy, 2004, s. 5-96, monografie,

Barták, Miroslav - Hnilicová, Helena
Zdravotní stav bezdomovců v ČR a jeho determinanty - Výsledky kvalitativního výzkumu
In: Zdravotnictví v ČR, roč. 9, č. 1, 2006, s. 38-40, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-6050, sociální lékařství - veřejné zdravotnictví,

Bartlová, Sylva - Hnilicová, Helena
Vybrané metody a techniky výzkumu. Zjišťování spokojenosti pacientů
Institut dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví , Brno, 2000, monografie,

Bayer, Milan - Burianová, Iva - Frühauf, Pavel - Kytnarová, Jitka - Urbanová, Zuzana
Lipidy ve výživě dětí
Jaroslav Komínek, Konice, pro NESTLÉ Česko s.r.o., Konice, 2005, monografie,

Bencko, Vladimír - Hnilicová, Helena
Sustainable Future and Quality of Life in Medical Education
In: European EPI-Marker, roč. 9, č. 1, 2005, s. 1-5, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, veřejné zdravotnictví - sociální lékařství,


Publikace dle jednotlivých pracovišť