1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Rathová, Lucie - Havránková, Petra - Pelcová, Petra - Vaněčková, Manuela - Jech, Robert - Holcát, Martin - Seidl, Zdeněk - Raboch, Jiří
Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of refractory chronic tinnitus: A randomized, placebo controlled study
In: Neuroendocrinology Letters, roč. 31, č. 2, 2010, s. 238-249, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0172-780X//000277702100013, IF = 1.621 (2010), NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Rathová, Lucie - Havránková, Petra - Raboch, Jiří - Jech, Robert - Holcát, Martin - Seidl, Zdeněk - Krásenský, Jan
Využití rTMS v léčbě tinitu - koncept studie a první výsledky
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 103, č. Suppl. 2, 2007, s. 15-16, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, neurologie - psychiatrie, NR8805, MSM0021620849

Balharová, Jana - Kukla, Lubomír
Co znamená ELSPAC?
In: Pedagogické souvislosti, č. 2, 2000, s. 25-34, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, sociální pediatrie,

Barták, M. - Hnilicová, Helena - Horáková, P.
Zdravotní potřeby bezdomovců z hlediska doporučení Světové zdravotnické organizace a v realitě České republiky
In: Sociální práce, roč. 4, č. 4, 2006, s. 77-83, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-6204, sociální lékařství - veřejné zdravotnictví,

Barták, Miroslav - Hnilicová, Helena
Zdraví
In: Společný svět, Člověk v tísni, společnost při ČT, Praha, 2004, s. 141-150, příručka, manuál,

Barták, Miroslav - Hnilicová, Helena
Přehled výsledků výzkumů z Velké Británie. Překlad (Fitzpatrick, Suzanne - Kemp, Peter - Klinker, Suzanne: Single Homelessness, an overview of reserch in Britain. The Polici Press, Bristol, 2000, ISBN:1-86134-255-1. 96 pp. )
In: Bezdomovství, Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými Lesy, 2004, s. 5-96, monografie,

Barták, Miroslav - Hnilicová, Helena
Zdravotní stav bezdomovců v ČR a jeho determinanty - Výsledky kvalitativního výzkumu
In: Zdravotnictví v ČR, roč. 9, č. 1, 2006, s. 38-40, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-6050, sociální lékařství - veřejné zdravotnictví,

Bartlová, Sylva - Hnilicová, Helena
Vybrané metody a techniky výzkumu. Zjišťování spokojenosti pacientů
Institut dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví , Brno, 2000, monografie,

Bayer, Milan - Burianová, Iva - Frühauf, Pavel - Kytnarová, Jitka - Urbanová, Zuzana
Lipidy ve výživě dětí
Jaroslav Komínek, Konice, pro NESTLÉ Česko s.r.o., Konice, 2005, monografie,

Bencko, Vladimír - Hnilicová, Helena
Sustainable Future and Quality of Life in Medical Education
In: European EPI-Marker, roč. 9, č. 1, 2005, s. 1-5, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, veřejné zdravotnictví - sociální lékařství,

Bencko, Vladimír - Hnilicová, Helena - Klein, Otakar
Quality of life, sustainable future and medical education
In: Central European Journal of Public Health, roč. 13, č. 3, 2005, s. 112-116, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7778, hygiena - epidemiologie., MSM 111100007,

Bencko, Vladimír - Klein, Otakar - Hnilicová, Helena
Sustainable future and quality of life in medical education
In: Book of abstracts, Praha, 2003, s. 1-1, abstrakt ve sborníku,

Bouchalová, M. - Kukla, Lubomír
Výskyt alergií a jejich vztah k chronické nemocnosti obyvatel Brna
In: Bulletin SAAD, č. 3, 2001, s. 6-7, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, alergie - chronická nemocnost., NE6143

Brůha, Dominik - Prošková, Eva
Zdravotnická povolání
Wolters Kluwer ČR, Praha, 2011, postgraduální studijní text,

Bruthans, Jan - Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (2)
In: Sociální politika, roč. 27, č. 9, 2001, s. 11-12, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0049-0962, sociální hospitalizace.,

Bruthans, Jan - Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (1)
In: Sociální politika, roč. 27, č. 7-8, 2001, s. 21-22, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0049-0962, sociální hospitalizace.,

Bruthans, Jan - Holub, J. - Bruthansová, Dana
Epidemiology of acute coronary syndromes in the Czech Republic
In: Acute Cardiac Care, 2006, s. 23-23, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1748-2941, kardiologie,

Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan
Sociální hospitalizace
In: Praktický lékař, roč. 80, č. 5, 2000, s. 280-281, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0032-6739, právo - medicína. ,

Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna - Pechanová, M.
Odliv mozků ze zdravotnictví. Možnost odchodů lékařů a sester za prací do zahraničí
In: Zdravotnictví v ČR, roč. 8, č. 3, 2005, s. 132-139, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-6050, sociální a veřejné zdravotnictví, 1J019/04-DP2

Bruthansová, Daniela - Červenková, A. - Kolářová, M.
Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích EU
130 s., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha, výzkumná zpráva,


Publikace dle jednotlivých pracovišť