1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Blatnická, Jindra - Di Cara, Veronika - Marková, Eva - Tomanová, Alena
Jsou sestry vážně chudinky?
In: Sestra, roč. 14, č. 4, 2004, s. 5-5, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-0404, ošetřovatelství,

Blatnická, Jindra - Novotná, Jana
Syndrom vyhoření u všeobecných sester trochu jinak
Závěrečný almanach projektu, Střední zdravotnická škola, Ruská, Praha, 2012, s. 26-27, stať ve sborníku, operacni-programy,

Býma, Svatopluk - Laňková, Jaroslava
Administration and implementation of clinical guidelines via regional CME in th Czech republic
In: Abstracts, Wonca, Orlando, 2004, s. 221-221, abstrakt ve sborníku,

Císařová, P. - Klevetová, Dana
Co bolí, to (samo) přebolí?
In: Psychologie dnes, roč. 6, 2002, s. 18-19, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9607, geriatrie - psychologie.,

Čechová, Věra - Mellanová, Alena
Komunikace, profesionální chování, psychologická problematika smrti a umirání
In: Speciální psychologie, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno, 2001, s. 25-39, 78-87, 110-138, učebnice VŠ,

Čechová, Věra - Mellanová, Alena - Kučerová, Hana
Psychologie a pedagogika II
Informatorium, Praha, 2004, učebnice SŠ,

Čechová, Věra - Mellanová, Alena - Rozsypalová, Marie
Speciální psychologie
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno, 2003, postgraduální studijní text,

Černá, Eva - Hlaváčová, Marie
Zvyky muslimů
In: Diagnóza v ošetřovatelství, roč. 1, č. 4/2005, 2005, s. 192-194, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1349, ošetřovatelství,

Di Cara, Veronika
Příručka komunikace pro lékaře, jak získat důvěru pacienta
Grada, Praha, 2005, příručka, manuál,

Di Cara, Veronika
Kvalitní výzkum v ošetřovatelství
In: Sestra, roč. 15, č. 3/2005, 2006, s. 13-14, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-0404, ošetřovatelství,

Di Cara, Veronika
Kontinuální sledování bolesti sestrou
In: Sestra, roč. 15, č. 6/2005, 2006, s. 26-28, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-0404, ošetřovatelství,

Di Cara, Veronika
Vše o léčbě bolesti. (Překlad: Kol.: Pain management made incredibly easy. USA, Williams & Wilkins, 2003. ISBN 1-58255-227-4)
Grada Publishing, Praha, 2006, monografie,

DiCara, Veronika - Vidovičová, Helena
Výkladový ošetřovatelský slovník (Překlad: Composite authors. Oxford Dictionary of Nursing)
Grada, Praha, 2007, příručka, manuál,

Eislerová, Iva
Zkušenosti pedagogů s poskytováním první pomoci aneb co zvládají a co nikoliv.
Sborník semináře s mezinárodní účastí na téma „Detekce rizikových faktorů ve smyslu prevence zdravotních a sociálních znevýhodnění.'', SZŠ Ruská, Praha, 2011, s. 22-26, stať ve sborníku,

Eislerová, Iva
Vnější fakktory ovlivňující syndrom vyhoření
Závěrečný almanach projektu, Střední zdravotnická škola Ruská, Praha, 2012, s. 27-28, stať ve sborníku,

Eislerová, Iva - Hošťálková, Monika - /
Obvazové techniky
1. LF UK v Praze, Praha, 2011, DVD,

Eislerová, Iva - Hošťálková, Monika - /
Obvazové techniky
16 kB, Ústav teorie a praxe ošetřovalství, 1. LF UK v Praze, Praha, 2011, E-learning,

Eislerová, Iva - Pavlíková, Pavla
Ošetřovatelské předměty ve studijních oborech všeobecné a zubní lékařství na 1. LF UK
In: Sestra, roč. 21, č. 01, 2011, s. 21-22, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-0404, _,

Heczková, Jana
První pomoc pro nelékařský zdravotnický personál, 2. část
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Praha, 2011, postgraduální studijní text, neverejne-zdroje,

Heczková, Jana
První pomoc pro nelékařský zdravotnický personál, Kardiopulmonální resuscitace
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Praha, 2011, postgraduální studijní text, neverejne-zdroje,


Publikace dle jednotlivých pracovišť