1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Balcar, Karel
ESK - Existenciální škála. Překlad (Längle, Alfried - Orglerová, Christine - Kundi, Michael: ESK- Existenzskala)
Testcentrum, Praha, 2001, příručka, manuál,

Balcar, Karel
Psychoterapie úzkostných poruch z pohledu logoterapie
In: Speciální psychoterapie (Úzkost a strach), Psychoanalytické nakladatelství Jiří Kocourek, Praha, 2000, s. 200-238, monografie,

Balcar, Karel
Smysluplně žít. Aplikovaná existenciální analýza. Překlad (Längle, Alfried: Sinnvoll leben. Angewandte Existenzanalyse)
Cesta, Brno, 2002, monografie, MSM 111100007

Balcar, Karel
Cíle psychoterapie: projekt literární studie
In: Zdraví: hodnota a cíl moderní medicíny, Triton, Praha, 2002, s. 75-89, monografie, MSM 111100007

Balcar, Karel - Vymětal, Š.
Výběr policejního managementu
In: Psychologie dnes, roč. 8, č. 6, 2002, s. 14-15, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-5886, psychologie., MSM 111100007

Baštecká, Bohumila - Bocek, Bogdan - Čapková, Martina - Dobeš, Jan - Hrdinka, Daniel - Jung, Jan - Pančochová, Soňa - Procházka, Zdeněk - Sedláková, Jana - Skřička, Petr - Sotolářová, Marie - Soyková, Vivienne - Šimr, Karel - Vrbová, Zuzana - /
Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek
MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha, 2010, příručka, manuál,

Bednář, Miloslav
Česko-německá konference v Berlíně a demokratická Evropa
In: Spory o dějiny IV, Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2003, s. 158-160, sborník (nekonferenční, neperiodický), MSM 111100007

Bednář, Miloslav
Česká a americká státní idea, souznění a přerušování tradic, dějiny a současnost
In: Spory o dějiny IV, Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2003, s. 99-106, sborník (nekonferenční, neperiodický), MSM 111100007

Bednář, Miloslav
Evropanská tyranie - Česká státní idea, Evropská unie a demokratická civilizace
Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha, 2003, sborník (nekonferenční, neperiodický), MSM 111100007

Bednář, Miloslav
Neudržitelnost koncepce univerzálního základního příjmu
In: Filosofický časopis, roč. 53, č. 5, 2005, s. 767-769, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 00145-1831, filozofie, AV0Z90090514

Bednář, Miloslav
Kritické stanovisko k požadavku zavést univerzální základní příjem
In: Filosofický časopis, roč. 53, č. 4, 2005, s. 635-636, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0015-1831, filozofie, AV0Z90090514

Bednář, Miloslav
Návrh evropské ústavy zřizuje evropanský kvazisuperstát
In: Spravedlnost a demokracie v evropské integraci, Filosofia, Praha, 2005, s. 203-216, monografie, AV0Z90090514

Bednář, Miloslav
Česko-německé vztahy po německých parlamentních volbách 18. září 2005
In: Česko-německé vztahy po volbě do Bundestagu 18. 9. 2005, Kruh občanů České republiky vyhnaných v r.1938 z pohraničí, Praha, 2005, s. 38-39, monografie, AV0Z90090514

Bednář, Miloslav
Multikulturalismus místo marxismu-leninismu
In: 51 Pro, č. 4, 2005, s. 52-53, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-746X, filozofie, AV0Z90090514

Bednář, Miloslav
Svěrací kazajka, o niž nikdo nestojí
In: MF Dnes, roč. 16, č. 166, 2005, s. 7-7, VI - původní popularizační článek v novinách, 1210-1168, filozofie,

Bednář, Miloslav
Smysl československé sametové revoluce po patnácti letech
In: Ekonomika, právo, politika, č. 38, 2005, s. 53-61, VI - původní popularizační článek v novinách, 1213-3299, filozofie,

Bednář, Miloslav
Kasárenské evropanství
In: Právo, roč. 15, č. 50, 2005, s. 8-8, VI - původní popularizační článek v novinách, 1211-2119, filozofie,

Bednář, Miloslav
Ztráta paměti
In: MF Dnes, roč. 16, č. 21, 2005, s. 7-7, VI - původní popularizační článek v novinách, 1210-1168, filozofie,

Bednář, Miloslav
Pithartův strach před realitou EU
In: Hospodářské noviny, roč. 49, č. 19, 2005, s. 9-9, VI - původní popularizační článek v novinách, 0862-9587, filozofie,

Bednář, Miloslav
Počátky řecké medicíny ve vztahu k filosofii
In: Cíle medicíny, kvalita života, Triton, Praha, 2005, s. 23-31, monografie, MSM 111100007


Publikace dle jednotlivých pracovišť