1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Balcar, Karel
ESK - Existenciální škála. Překlad (Längle, Alfried - Orglerová, Christine - Kundi, Michael: ESK- Existenzskala)
Testcentrum, Praha, 2001, příručka, manuál,

Balcar, Karel
Psychoterapie úzkostných poruch z pohledu logoterapie
In: Speciální psychoterapie (Úzkost a strach), Psychoanalytické nakladatelství Jiří Kocourek, Praha, 2000, s. 200-238, monografie,

Balcar, Karel
Smysluplně žít. Aplikovaná existenciální analýza. Překlad (Längle, Alfried: Sinnvoll leben. Angewandte Existenzanalyse)
Cesta, Brno, 2002, monografie, MSM 111100007

Balcar, Karel
Cíle psychoterapie: projekt literární studie
In: Zdraví: hodnota a cíl moderní medicíny, Triton, Praha, 2002, s. 75-89, monografie, MSM 111100007

Balcar, Karel - Vymětal, Š.
Výběr policejního managementu
In: Psychologie dnes, roč. 8, č. 6, 2002, s. 14-15, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-5886, psychologie., MSM 111100007

Baštecká, Bohumila - Bocek, Bogdan - Čapková, Martina - Dobeš, Jan - Hrdinka, Daniel - Jung, Jan - Pančochová, Soňa - Procházka, Zdeněk - Sedláková, Jana - Skřička, Petr - Sotolářová, Marie - Soyková, Vivienne - Šimr, Karel - Vrbová, Zuzana - /
Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek
MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha, 2010, příručka, manuál,

Bednář, Miloslav
Česko-německá konference v Berlíně a demokratická Evropa
In: Spory o dějiny IV, Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2003, s. 158-160, sborník (nekonferenční, neperiodický), MSM 111100007

Bednář, Miloslav
Česká a americká státní idea, souznění a přerušování tradic, dějiny a současnost
In: Spory o dějiny IV, Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2003, s. 99-106, sborník (nekonferenční, neperiodický), MSM 111100007

Bednář, Miloslav
Evropanská tyranie - Česká státní idea, Evropská unie a demokratická civilizace
Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha, 2003, sborník (nekonferenční, neperiodický), MSM 111100007

Bednář, Miloslav
Neudržitelnost koncepce univerzálního základního příjmu
In: Filosofický časopis, roč. 53, č. 5, 2005, s. 767-769, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 00145-1831, filozofie, AV0Z90090514


Publikace dle jednotlivých pracovišť