1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Bareš, Ladislav - Bárta, Miroslav - Smoláríková, Květa - Strouhal, Eugen
Abusir - Spring 2002
In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, roč. 130, č. 2, 2003, s. 147-159, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-216X, egyptologie.,

Bareš, Ladislav - Dvořák, M. - Smoláríková, K. - Strouhal, Eugen
The shaft-tomb of Iufaa at Abusir at 2001
In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, roč. 129, č. 2, 2002, s. 97-108, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-216X, dějiny - Egypt.,

Bareš, Ladislav - Strouhal, Eugen
The Shaft-tomb of Iufaa - Season of 1997-98
In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, roč. 127, č. 1, 2000, s. 5-14, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-216X, historie - přehled výzkumu,

Barnard, Hans - Strouhal, Eugen
Wadi Qitna revisited
In: Annals of the Náprstek Museum Prague, roč. 25, 2004, s. 29-55, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0231-844X, archeologie.,

Beran, Aleš
Magister Martinus a jeho spis o paměti
In: Sborník abstrakt, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2005, s. 14-14, abstrakt ve sborníku, GAUK 354/2005,

Beran, Aleš
Ivan Petrovič Pavlov
In: Časopis lékařů českých, roč. 146, č. 2, 2007, s. 179-179, XI - biografický článek (životní jubileum, nekrolog) ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, dějiny lékařství,

Beran, Aleš
Materiální podmínky a nepochopení - hlavní limitující faktory efektivní implementace e-learningu do výukových programů kombinovaného studia na vysokých školách
Klúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie II., Ročenka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, 2011, s. 55-60, stať ve sborníku, neverejne-zdroje,

Beran, Aleš
Profil studenta medicíny ve vztahu k výuce řecko-latinské terminologie
O duši medika, Jak vzniká lékař, Triton, Praha, 2011, s. 27-31, monografie, neverejne-zdroje,

Beran, Aleš - /
Profil studenta lékařské fakulty ve vztahu k výuce lékařské terminologie
Latinský jazyk, Súčasť odbornej jazykovej prípravy v akademickom prostredí, Zborník príspevkov z konferencie 11. júna 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2011, s. 55-67, stať ve sborníku, neverejne-zdroje,

Blažková Sršňová, Šárka
Möglichkeiten und Grenzen des integrierten Sach- und Fremdsprachenunterrichts
In: Aussiger Beiträge, roč. 3, č. 3, 2009, s. 149-159, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1802-6419, _, jine-verejne-zdroje,

Blažková Sršňová, Šárka
Spezifika des fremdsprachlichen DaF-Unterrichts im Bereich der Medizin
LINGUA TYRNAVIENSIS 2009, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 2009, s. 193-198, stať ve sborníku, jine-verejne-zdroje,

Blažková Sršňová, Šárka
Unterrichtsplanung und –vorbereitung als grundlegende Lehrer-Kompetenz im DaF-Bereich – unter dem Aspekt der digitalen Medien
Beiträge zur germanistischen Pädagogik, Band IV, Gaudeamus, Hradec Králové, 2009, s. 42-58, stať ve sborníku, jine-verejne-zdroje,

Brabec, Jiří - Buldov, Sergej Vladislav - Cita, Stanislav - Citová, Irena - Němcová, Veronika - Nováková, Zdeňka - Smazalová, Jaromíra
Lidské tělo
Euromedia Group, k.s. - knižní klub, Praha, 2008, encyklopedie, kompendium,

Brožová, Štěpánka - Vodenková, Olga
L´ enseignement du français a la 1ére faculté de médecine
In: Sborník statí, Asociace učitelů angličtiny ČR - AUAČR/ATECR, 2000, s. 168-168, stať ve sborníku,

Buršíková, Bohdana
Lékařská konsilia Jana Marka Marci z Kronlandu
In: História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja europskej vedy 20. storočia, Juga, 2000, s. 193-195, stať ve sborníku,

Buršíková, Bohdana
Pražská pitva
In: Trendy v medicíně, č. 3, 2000, s. 110-112, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9046, Jesseniova pitva,

Buršíková, Bohdana
Historicko-medicínská výročí v roce 2000
In: Časopis lékařů českých, roč. 139, č. 2, 2000, s. 55-59, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, dějiny lékařství - události - osobnosti,

Buršíková, Bohdana
Actio medica aneb profesní spor Tadeáše Hájka z Hájku
In: Tadeáš Hájek z Hájku, Společnost pro dějiny věd a techniky, Praha, 2000, s. 117-124, abstrakt ve sborníku,

Buršíková, Bohdana
Galénos z Pergamu
In: Trendy v medicíně, roč. 2, č. 6, 2000, s. 85-87, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9046, historie medicíny,

Buršíková, Bohdana
Sbírka konsilií císařského lékaře Christophora Guarinoniho
In: Dějiny věd a techniky, roč. 34, č. 1, 2001, s. 23-37, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0300-4414, historie.,


Publikace dle jednotlivých pracovišť