1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Bareš, Ladislav - Bárta, Miroslav - Smoláríková, Květa - Strouhal, Eugen
Abusir - Spring 2002
In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, roč. 130, č. 2, 2003, s. 147-159, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-216X, egyptologie.,

Bareš, Ladislav - Dvořák, M. - Smoláríková, K. - Strouhal, Eugen
The shaft-tomb of Iufaa at Abusir at 2001
In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, roč. 129, č. 2, 2002, s. 97-108, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-216X, dějiny - Egypt.,

Bareš, Ladislav - Strouhal, Eugen
The Shaft-tomb of Iufaa - Season of 1997-98
In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, roč. 127, č. 1, 2000, s. 5-14, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-216X, historie - přehled výzkumu,

Barnard, Hans - Strouhal, Eugen
Wadi Qitna revisited
In: Annals of the Náprstek Museum Prague, roč. 25, 2004, s. 29-55, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0231-844X, archeologie.,

Beran, Aleš
Magister Martinus a jeho spis o paměti
In: Sborník abstrakt, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2005, s. 14-14, abstrakt ve sborníku, GAUK 354/2005,

Beran, Aleš
Ivan Petrovič Pavlov
In: Časopis lékařů českých, roč. 146, č. 2, 2007, s. 179-179, XI - biografický článek (životní jubileum, nekrolog) ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, dějiny lékařství,

Beran, Aleš
Materiální podmínky a nepochopení - hlavní limitující faktory efektivní implementace e-learningu do výukových programů kombinovaného studia na vysokých školách
Klúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie II., Ročenka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, 2011, s. 55-60, stať ve sborníku, neverejne-zdroje,

Beran, Aleš
Profil studenta medicíny ve vztahu k výuce řecko-latinské terminologie
O duši medika, Jak vzniká lékař, Triton, Praha, 2011, s. 27-31, monografie, neverejne-zdroje,

Beran, Aleš - /
Profil studenta lékařské fakulty ve vztahu k výuce lékařské terminologie
Latinský jazyk, Súčasť odbornej jazykovej prípravy v akademickom prostredí, Zborník príspevkov z konferencie 11. júna 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2011, s. 55-67, stať ve sborníku, neverejne-zdroje,

Blažková Sršňová, Šárka
Möglichkeiten und Grenzen des integrierten Sach- und Fremdsprachenunterrichts
In: Aussiger Beiträge, roč. 3, č. 3, 2009, s. 149-159, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1802-6419, _, jine-verejne-zdroje,


Publikace dle jednotlivých pracovišť