1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


\\\'t Mannetje, A. - Brennan, P. - Zaridze, D. - Szeszenia-Dabrowska, N. - Rudnai, P. - Lissowska, J. - Fabianova, E. - Cassidy, A. - Mates, D. - Bencko, Vladimír - Foretova, L. - Janout, V. - Fevotte, J. - Fletcher, T. - Boffetta, P.
Welding and Lung Cancer in Central and Eastern Europe and the United Kingdom
In: American Journal of Epidemiology, roč. 175, č. 7, 2012, s. 706-714, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0002-9262//000302483500015, IF = 4.780 (2012),

Adamec, Vladimír - Bencko, Vladimír - Dufek, Jiří - Jedlička, Jiří
Persistant organic pollutants in transport emissions and health. The Czech Republic experience
In: Epidemiology, roč. 16, č. 5, 2005, s. S146-S146, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1044-3983, hygiena - epidemiologie. IF = 4.043 (2005), 1F54H/098/520,

Anantharaman, D - Marron, M - Lagiou, P - Samoli, E - Ahrens, W - Pohlabeln, H - Slámová, Alena - Schejbalová, Miriam - Merletti, F - Richiardi, L - Kjaerheim, K - Castellsague, X - Agudo, A - Talamini, R - Barzan, L - Macfarlane, TV - Tickle, M - Simonato, L - Canova, C - Conway, DI - McKinney, PA - Thomson, P - Znaor, A - Healy, CM - McCartan, BE - Hashibe, M - Brennan, P - Macfarlane, GJ
Population attributable risk of tobacco and alcohol for upper aerodigestive tract cancer
In: Oral oncology, roč. 47, č. 8, 2011, s. 725-731, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1368-8375//000293002800010, IF = 2.857 (2011),

Andreotti, G. - Boffetta, P. - Rosenberg, P.S. - Berndt, S.I. - Karami, S. - Menashe, I. - Yeager, M. - Chanock, S.J. - Zaridze, D. - Matteev, V. - Janout, V. - Kollarova, H. - Bencko, Vladimír - /
Variants in blood pressure genes and the risk of renal cell carcinoma
In: Carcinogenesis, roč. 31, č. 4, 2010, s. 614-620, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0143-3334//000276285200010, IF = 5.402 (2010), jine-verejne-zdroje,

Báhnhidi, Lázslo - Bencko, Vladimír
Educational needs in Eastern European countries and New Independent States
In: Book of abstracts, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht, 2000, s. 197-200, stať ve sborníku,

Bakke, Jan - Batterman, Stuart - Flatheim, Gaute - Haverinen, Ulla - Holcátová, Ivana - Nathanson, Ted
ISIAQ Review of indoor air quality in hospitals and other health care facilities
International Society for Indoor Air Quality and Climate, 2003, WWW prezentace,

Balbo,S - Hashibe, M - Gundy S., - Brennan P - Canova C ., - Simonato L - Merletti F., - Richiardi L - Agudo A., - Castellsagué X - Znaor A., - Talamini R. - Bencko, Vladimír - Holcátová, Ivana - Wang M.,. - Hecht S.S - Boffetta, P
N-2-Ethyldeoxyguanosine as a Potential Biomarker for Assessing Effects of Alcohol Consumption on DNA
In: Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, roč. 17, č. 11, 2008, s. 3026-3032, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1055-9965//000260896500018, hygiena a epidemiologie. IF = 4.770 (2008),

Bardin-Mikolajczak, A. - Lissowska, J. - Zaridze, D. - Szeszenia-Dabrowska, N. - Rudnai, P. - Fabianova, E. - Mates, D. - Navratilova, M. - Bencko, Vladimír - Janout, Vladimir - /
Occupation and risk of lung cancer in Central and Eastern Europe: the IARC multi-center case-control study
In: Cancer Causes & Control, roč. 18, č. 6, 2007, s. 645-654, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0957-5243, hygiena - epidemiologie. IF = 3.279 (2007), IARC/WHO/INCO COPERNICUS IC 15-CT96-0313, ramcove-programy-EK,

Barek, J. - Bencko, Vladimír - Novotný, Jan - Zima, J.
Příspěvek k laboratorním metodám likvidace protinádorových léčiv
In: Praktický lékař, roč. 88, č. 5, 2008, s. 255-258, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0032-6739, onkologie//_, LC06035, MSM0021620857

Barek, Jiří - Fischer, Jiří - Konečná, Barbora - Kratzer, Jiří - Hrušková, Michaela - Navrátil, Tomáš - Novotný, Ladislav - Yosypchuk, Bogdan - Zima, Jiří
Voltammetric determination of cytostatics using silver solid amalgam electrode
In: Proceedings, Česká společnost chemická, Praha, 2003, s. 16-19, stať ve sborníku, 232/2002/B-CH/PrF, GA101/02/U111/CZ Universita Buenos Aires, 3250003427 - UNESCO, MSM 113100002

Barešová-Řihošková, Veronika - Mazura, Ivan - Zvárová, Jana - Adam, Milan
Studie výskytu mutace ARGININ519-CYSTEIN v COL2A1 genu v souboru nemocných s osteoartrózou v české populaci
In: Rheumatológia, roč. 19, č. 2, 2005, s. 37-41, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-1931, revmatologie, LN00B107, MZ00000023728

Bašová, Pavlína - Navrátil, Tomáš - Šestáková, Ivana - Novotný, Ladislav - Šenholdová-Dlasková, Zdeňka
Stanovení cysteinu, cystinu a homocysteinu v biologické matrici
In: Sborník přednášek, Česká společnost chemická, Praha, 2003, s. 87-91, stať ve sborníku, GA101/02/U111/CZ - Universita Buenos Aires,

Bencko, Vladimír
Nádorová onemocnění
In: Biomedicínská statistika. III. Statistické metody v epidemiologiii, Svazek 2, Karolinum, Praha, 2003, s. 413-437, monografie,

Bencko, Vladimír
Risk Assesment and Human Exposure to Endocrine Disrupters
In: Molecular Epidemiology in Preventive Medicine, International Center for Studies and Research in Biomedicine, Luxembourg, 2003, s. 315-328, monografie,

Bencko, Vladimír
Zdravotní význam kvality vnitřního prostředí budov
In: Základy nauky o stavbách, ČVUT, Praha, 2003, s. 173-179, učebnice VŠ,

Bencko, Vladimír
Does surface water treatment need special measures in Czech Republic?
In: Management of itentional and accidental water pollution, Lecture notes, NATO-OTAN, Sofia, 2005, s. 109-118, stať ve sborníku,

Bencko, Vladimír
Hair and Exposure to Environmental Pollutants
In: Hair in Toxicology, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2005, s. 159-174, monografie,

Bencko, Vladimír
Jiří Patočka et al. : Vojenská toxikologie
In: Praktický lékař, roč. 85, č. 5, 2005, IV - recenze, 0032-6739, hygiena - epidemiologie,

Bencko, Vladimír
Percepce rIika a význam psychosociálních faktorů pro racionální management zdravotních rizik prostředí
In: Sborník abstrakt, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, Hradec Králové, 2006, s. 10-10, abstrakt ve sborníku,

Bencko, Vladimír
Konference v Johannesburgu a (ne)bezpečné DDT
In: i-Forum, 2006, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1214-5726, hygiena - epidemiologie,


Publikace dle jednotlivých pracovišť