1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Babická, Libuše - Ransdorfová, Šárka - Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Šindelářová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, Jaqueline - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Analysis of complex chromosomal rearrangements in adult patients with MDS and AML by multicolor FISH
In: Leukemia Research, roč. 31, č. 1, 2007, s. 39-47, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0145-2126, genetika - hematologie. IF = 2.561 (2007), NR7995, GA301/04/0407, LC535,

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Pavlištová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, Jaqueline - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Complex chromosomal rearrangements in adult patients with AML are independent prognostic factor
In: Haematologica, 2007, s. 360-360, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0390-6078, genetika - hematologie. IF = 5.516 (2007), NR9227, LC535, MSM0021620808

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Pavlištová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, Jaqueline - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Molecular cytogenetic study of complex chromosomal rearrangements in adult patients with AML
In: Chromosome Research, roč. 15, č. Suppl. 1, 2007, s. 173-174, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0967-3849, genetika - hematologie. IF = 3.469 (2007), LC535, NR9227, MSM0021620808

Banzetová, H. - Bystřická, D. - Černá, O. - Písačka, Martin - Poole, J. - Svobodová, J. - Trubač, T.
První nález fenotypu Gy(a-) v České republice od jeho objevu v r. 1967 : možné příbuzenství s původními nositeli tohoto fenotypu v USA v letech 1967-1968
In: Transfuze a hematologie dnes, roč. 13, č. 2, 2007, s. 88-93, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-5763, hematologie - onkologie, jine-verejne-zdroje,

Barešová, Petra - Čermák, Jaroslav - Cuchalová, Lucie - Žižková, Hana - Neuwirtová, Radana - Skálová, M. - Michalová, Kyra - Sieglová, Z.
An increase in aberrant p15INK4b gene methylation in myelodysplastic syndromes correlates with the number of bone marrow blasts and with the progression of the disease
In: Leukemia Research, roč. 31, č. Suppl. 1, 2007, s. 73-74, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0145-2126, hematologie. IF = 2.561 (2007),

Bartáková, H. - Cetkovský, Petr - Drgoňa, L. - Haber, Jan - Hamal, P. - Kocmanová, I. - Kouba, Michal - Koukalová, D. - Lengerová, M. - Mallátová, N. - /
Invazivní aspergilóza : současné možnosti diagnostiky
In: Vnitřní lékařství, roč. 53, č. S, 2007, s. 1-26, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, vnitřní lékařství, jine-verejne-zdroje,

Bartošová, Jitka - Kuželová, Kateřina - Pluskalová, Michaela - Marinov, Iuri - Halada, P. - Gašová, Zdenka
UVA- activated 8-methoxypsoralen (PUVA) causes G2/M cell cycle arrest in Karpas 299 T-lymphoma cells
In: Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology, roč. 85, č. 1, 2006, s. 39-48, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1011-1344, hematologie - onkologie. IF = 1.909 (2006), jine-verejne-zdroje,

Beličková, Monika - Čermák, Jaroslav - Dostálová Merkerová, M. - Veselá, J. - Krejčík, Z. - Čechová, E. - Zemanová, Zuzana - Michalová, Kyra - Votavová, H. - Čaniga, M. - Neuwirtová, Radana - Jonášová, Anna
Changes associated with lenalidomide treatment in the gene expression profiles of patients with Del(5q)
In: Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, roč. 12, č. 5, 2012, s. 375-383, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 2152-2650//000310037100014, IF = 1.667 (2012), NS9634, OC10043, MSM0021620808

Benešová, Kateřina - Trnková, Marie - Žák, P. - Válková, Veronika - Steinerová, K. - Keslová, K. - Kořístek, Z. - Raida, L. - Vydra, Jan - Vacková, Blanka - Lánská, M. - Waldmannová, K. - Koza, V. - Říha, P. - Jenerálová, M. - Doskočilová, K. - Trněný, Marek
The quality of life following haematopoietic stem cell transplantation, retrospective study of Czech transplant centres, the first interim analysis
Bone Marrow Transplantation, Nature Publishing Group, Londýn, 2012, s. 357-357, abstrakt ve sborníku, NT11299,

Benešová, Kateřina - Trnková, Marie - Žák, P. - Válková, Veronika - Steinerová, K. - Keslová, P. - Kořístek, Z. - Rajda, L. - Kozák, T. - Vacková, Blanka - Trněný, Marek
Kvalita života u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk - retrospektivní studie českých transplantačních center.
XVI. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd ; XIII. česko-slovenská konference laboratorní hematologie : 5.-8. září 2012, Brno : sborník abstrakt, Veletrhy Brno, Brno, 2012, s. 160-160, abstrakt ve sborníku, NT11299,

Beran, Stanislav - Chochola, Miroslav - Pytlík, Robert - Kobylka, Petr - Skalická, Lenka - Kideryová, Linda - Vařejka, Petr - Jirát, Simon - Křivánek, Jiří - Aschermann, Michael - /
Využití intraarteriální infuze autologních mononukleárních buněk kostní dřeně v léčbě chronické kritické končetinové ischemie
In: Cor et Vasa, roč. 49, č. 6, 2007, s. K181-K181, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, kardiologie - angiologie, NR8047,

Brejcha, M. - Doubek, M. - Cmunt, Eduard - Schwarz, J. - Pospíšil, Z. - Kozmon, P. - Brychtová, Y. - Cetkovský, Petr - Trněný, Marek - Mayer, J.
Nové prognostické markery u chronické lymfocytární leukemie v každodení hematologické praxi : analýza dat ze čtyř pracovišť.
In: Transfuze a hematologie dnes, roč. 16, č. S1, 2010, s. 62-66, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-5763, _, NS10439, MSM0021620808,MSM0021622430

Brodská, Helena - Drábek, Tomáš - Malíčková, Karin - Kazda, Antonín - Vítek, Antonín - Zima, Tomáš - Marková, Markéta
Marked increase of procalcitonin after the administration of anti-thymocyte globulin in patients before hematopoietic stem cell transplantation does not indicate sepsis: a prospective study
In: Critical Care, roč. 13, č. 2, 2009, s. 1-7, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1466-609X//000266638500009, IF = 4.931 (2009), MSM0021620807,MZ0UHKT2005

Březinová, Jana - Kurková, Šárka - Zemanová, Zuzana - Čermák, Jaroslav - Šišková, Magda - Smíšek, Petr - Michalová, Kyra
Strukturní přestavby chromosomu 3 u hematologických onemocnění
In: Sborník abstrakt, Česká hematologická společnost, Olomouc, 2003, s. 44-45, abstrakt ve sborníku, NC6675, GA301/01/0200,

Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Babická, Libuše - Izáková, Silvia - Čermák, Jaroslav - Šišková, Magda - Michalová, Kyra
Komplexní přestavby chromosomů u myelodysplastického syndromu
In: Abstrakta v elektronické podobě, Praha, 2007, s. CD18-CD18, abstrakt ve sborníku, LC535, NR9227,

Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Babická, Libuše - Melicherčíková, Jela - Čermák, Jaroslav - Šišková, Magda - Michalová, Kyra
Complex chromosomal aberrations in myelodysplastic syndrome
In: Abstracts, Vídeň, 2007, s. 7-7, abstrakt ve sborníku, LC535, NR9227,

Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Babická, Libuše - Melicherčíková, Jela - Houšková, Lucie - Tajtlová, Jana - Čermák, Jaroslav - Šišková, Magda - Michalová, Kyra
Chromosome 3 aberrations in myeloid malignancies revealed by molecular cytogenetic techniques and their prognostic significance
In: Haematologica, roč. 92, č. S1, 2007, s. 47-47, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0390-6078, genetika - hematologie. IF = 5.516 (2007), LC535,

Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Babická, Libuše - Melicherčíková, Jela - Houšková, Lucie - Tajtlová, Jana - Čermák, Jaroslav - Šišková, Magda - Michalová, Kyra
Molecular cytogenetic mapping of the chromosome 3 rearrangements in patients with hematological malignancies
In: Chromosome Research, roč. 15, č. Suppl. 1, 2007, s. 174-174, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0967-3849, genetika - hematologie. IF = 3.469 (2007), LC535,

Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Babická, Libuše - Melicherčíková, Jela - Houšková, Lucie - Tajtlová, Jana - Čermák, Jaroslav - Šišková, Magda - Michalová, Kyra
Význam strukturních přestaveb chromosomu 3 u nemocných s myeloidními malignitami
In: Sborník abstrakt, Rubico, Olomouc, 2007, s. 21-22, abstrakt ve sborníku, LC535,

Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Ransdorfová, Šárka - Pavlištová, Lenka - Babická, Libuše - Houšková, Lucie - Melicherčíková, Jela - Šišková, Magda - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Structural aberrations of chromosome 7 revealed by combination of molecular cytogenetic techniques in patients with myeloid malignancies
In: Cancer Genetics and Cytogenetics, roč. 173, č. 1, 2007, s. 10-16, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0165-4608, genetika - hematologie. IF = 1.559 (2007), NR7995,


Publikace dle jednotlivých pracovišť