1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Agarwal, Archava M. - Prchal, Josef T.
Anemia associated with marrow infiltration
Williams Hematology, McGrawHill, New York, 2010, s. 613-616, monografie, jine-verejne-zdroje,

Agarwal, Neeraj - Gordeuk, Victor R. - Prchal, Josef T.
Are erythropoietin receptors expressed in tumors? Facts and fiction - more careful studies are needed
In: Journal of Clinical Oncology, roč. 25, č. 13, 2007, s. 1813-1814, XIII - letter to the editors ve vědeckém / odborném časopise, 0732-183X, hematologie. IF = 15.484 (2007), UH1- HLO3679 (V.R.G.), MO1- RR10284 (V.R.G.), RO1HL66333-01 (J.T.P., V.R.G.) and RO1HL5007-09 (JT.P.), neverejne-zdroje,

Agarwal, Neeraj - Mojica-Henshaw, Mariluz P. - Simmons, Elizabeth D. - Hussey, Dottie - Ou, Ching N. - Prchal, Josef T.
Familial polycythemia caused by a novel mutation in the beta globin gene: essential role of P50 in evaluation of familial polycythemia
In: International Journal of Medical Sciences, roč. 4, č. 4, 2007, s. 232-236, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1449-1907, patofyziologie, neverejne-zdroje, RO1HL5007-09 (J.T.P.)

Agarwal, Neeraj - Prchal, Josef T.
Methemoglobinemia and other dyshemoglobinemias
Williams Hematology, McGrawHill, New York, 2010, s. 743-754, monografie, jine-verejne-zdroje,

Andrlík, Michal
The reconstruction of the human blood circulation model ( by Yasuhiro Fukui, 1972)
1, 1MB, 1.LF UK Praha - open source, Praha, 2004, počítačový program, MSM 111100008

Andrlík, Michal - Kofránek, Jiří - Bruthans, J.
Postupy řešení simulačních úloh přenosu krevních plynů a acidobazické rovnováhy
In: Sborník příspěvků, Zeithamlová Milena - Agentura Action M, Praha, 2005, s. 9-18, stať ve sborníku,

Andrlík, Michal - Kofránek, Jiří - Bruthans, Jan
Postupy řešení simulačních úloh přenosu a výměny krevních plynů a acidobazické rovnováhy
In: Sborník abstrakt, 2005, s. 9-18, abstrakt ve sborníku,

Andrlík, Michal - Kofránek, Jiří - Kripner, Tomáš
Physiology Blockset for MATLAB/Simulink (1)
2, 8 MB, 1.LF UK Praha - open source, Praha, 2004, počítačový program, MSM 111100008

Andrlík, Michal - Kofránek, Jiří - Kripner, Tomáš
Physiology Blockset for MATLAB/ Simulink (2)
2, 8MB, 1.LF UK Praha - open source, Praha, 2004, počítačový program, MSM 111100008

Andrlík, Michal - Kofránek, Jiří - Matoušek, Stanislav - Stodulka, Petr - Wünsch, Zdeněk - Kripner, Tomáš - Hlaváček, Josef
Internetový atlas výukových multimediálních modelů pro vybrané kapitoly normální a patologické fyziologie člověka. Ukázka předběžných výsledků
In: Sborník příspěvků, Zeithamlová, Milena - Agentura Action M, Praha, 2006, s. 7-12, stať ve sborníku,

Andrlík, Michal - Kofránek, Jiří - Vacek, Ondřej - /
Komplexní model přenosu krevních plynů (internetový simulátor) - verze 2.0
Bajt. servis, s.r.o., lékařská výuka, Internet, software, 2C06031,

Andrlík, Michal - Kofránek, Jiří - Vacek, Ondřej - Matoušek, Stanislav
Complex model of Blood Gases Transport
5 MB, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha, 2008, software, 2C06031, LC06044,

Andrlík, Michal - Suchánek, Michal - Stodulka, Petr - Kofránek, Jiří
''BM'' Simulator for Microsoft. NET Framework 1. 1 (1)
1, 9 MB, 1.LF UK Praha - open source, Praha, 2004, počítačový program, MSM 111100008

Andrlík, Michal - Suchánek, Michal - Stodulka, Petr - Kofránek, Jiří
BM Simulator for Microsoft. NET Framework 1. 1 (2)
1, 9 MB, 1.LF UK Praha - open source, Praha, 2004, počítačový program, MSM 111100008

Arnoštová, H. - Kučerová, Zdenka - Tišlerová, I. - Trnka, T. - Tichá, M.
Iodinated derivatives of L-tyrosine immobillized to divinyl sulfoneactivated sepharose: affinity carrier for the separation of pepsin isoforms
In: Chemické listy, roč. 94, č. zvl.č. 9, 2000, s. 548-549, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0009-2770, chroamtografie. IF = 0.278 (2000), GA303/98/1121,

Arnoštová, H. - Kučerová, Zdenka - Tišlerová, I. - Trnka, T. - Tichá, M.
Affinity chromatography of porcine pepsin on different types of immobilized 3, 5-Diiodo-L-tyrosine (1)
In: Journal of Chromatography A, roč. 911, 2001, s. 211-216, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0021-9673, afinitní chromatografie. IF = 2.793 (2001), GA303/98/1121,

Arnoštová, H. - Tichá, M. - Kučerová, Zdenka
Affinity chromatography of porcine pepsin on different types of immobilized 3, 5-Diiodo-L-tyrosine (2)
In: Book of abstracts, Univerzita Pardubice, 2000, s. 102-102, P59, abstrakt ve sborníku, GA303/98/1121,

Babušiak, Marek - Man, Petr - Petrák, Jiří - Vyoral, Daniel
Native proteomic analysis of protein complexes in murine intestinal brush border membranes
In: Proteomics, roč. 7, č. 1, 2007, s. 121-129, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1615-9853, patofyziologie. IF = 5.479 (2007), GD204/03/H066, GA303/04/0003, NR8930, NR8317, LC06044, LC545, KJB500200612, MSM0021620806, MZ0UHKT2005

Babušiaková, E. - Vyoral, Daniel - Neuwirtová, R. - Zeman, Jiří - Kmoch, Stanislav
Accumulation of homoplasmic mtDNA point mutations in erythroblasts isolated from the bone marrow of patients with Refractory Anemia with Ring Sideroblasts (RARS)
In: Súhrn abstraktov, 2003, s. 46-46, abstrakt ve sborníku,

Bartošová, M. - Vrbacký, Marek - Humlová, Z. - Krijt, Jan - Sanitrák, Jaroslav - Mělková, Zora
Protooncogene Bcl-2 induces apoptosis of BSC-40 cells
In: European Journal of Medical Research, roč. 5, č. Suppl. 1, 2000, s. 3-36, P31-P31, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0949-2321, Bcl-2 - apoptoza - mitochondria, NC5463, GA301/00/1259,


Publikace dle jednotlivých pracovišť