1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Raboch, Jiří - Lattová, Z. - Holcát, Martin - Ráthová, L. - Seidl, Zdeněk - Vaněčková, Manuela - Jech, Robert - Havránková, Petra
RTMS v léčbě Tinitu
In: Psychiatrie, roč. 9, č. Suppl. 2, 2005, s. 19-19, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, psychiatrie, MSM 111100001

Andrés Cerezo, Lucie - Mann, Heřman - Pecha, Ondřej - Pleštilová, Lenka - Pavelka, Karel - Vencovský, Jiří - Šenolt, Ladislav
Decreases in serum levels of S100A8/9 (calprotectin) correlate with improvements in total swollen joint count in patients with recent-onset rheumatoid arthritis
In: Arthritis Research & Therapy, roč. 13, č. 4, 2011, s. 1-9, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1478-6354//000297150200013, IF = 4.445 (2011), NS10065, MZ00000023728

Antoch, J. - Dohnal, G. - Klaschka, Jan
Sborník prací 12. zimní školy JČMF
JČMF, Praha, 2002, konferenční sborník,

Balas, J. - Pecha, Ondřej - Martin, A.J. - Cochrane, D.
Hand-arm strength and endurance as predictors of climbing performance
In: European Journal of Sport Science, roč. 12, č. 1, 2012, s. 16-25, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1746-1391//000301926200004, IF = 1.146 (2012), MSM0021620864

Běláček, Jaromír
Analýza rozptylu v biomedicínských aplikacích
In: Sborník příspěvků, Action M, Praha, 2007, s. 1-8, abstrakt ve sborníku,

Běláček, Jaromír
Dojmy a reflexe
In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 18, č. 4, 2007, s. 3-5, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-8022, statistika,

Běláček, Jaromír
Sebehodnocení zdravotního stavu a osobnostní charakteristiky populace ČR
MEDSOFT 2008, Agentura Action M-Zeithamlová Milena, Praha, 2008, s. 3-9, stať ve sborníku,

Běláček, Jaromír - Berková, M - Mádlová, P - Topinková, E
K metodice porovnání výsledků testů MMSE, ADL, MNA a SPPB na výběrovém souboru geriatrických pacientů.
Sborník příspěvků MEDSOFT 2012, Creative Connections ve spolupráci s Zeithamlová Milena – Agentura Action M, Praha, 2012, s. 7-17, abstrakt ve sborníku,

Běláček, Jaromír - Kuklová, I. - Velčevský, P. - Pecha, O. - Novák, M.
Pacienti se sexuálně přenosnými nemocemi s rizikovým chováním v pražské populaci 2007-8 (průřezová studie).
Sborník příspěvků MEDSOFT 2010, Action, Praha, 2010, s. 9-14, stať ve sborníku, NS10292,

Běláček, Jaromír - Tichý, Jiří
Analýza laterality u dětí 9-11 let (aplikace statistických metod)
In: Sborník příspěvků, Česká statistická společnost, Praha, 2007, s. 54-55, abstrakt ve sborníku,

Běláček, Jaromír - Tichý, Jiří
Muscle tone in upper and lower limbs – remarks to methodology.
Collections of abstracts from XXXIV. days of medical biophysics, Faculty of medicine in Plzeň, Plzeň, 2011, s. 29-29, abstrakt ve sborníku, MSM0021620816

Běláček, Jaromír - Tichý, Jiří - Dostálek, Miroslav
Refrakční vady u dětí z hlediska laterality a okulární dominance- case study
Medsoft 2009- sborník příspěvků, Agentura Action M, Praha, 2009, s. 1-6, stať ve sborníku, MSM0021620816

Bělohlávek, Otakar - Šimonová, G. - Kantorová, I. - Novotný, Josef Jr. - Liščák, R.
Brain metastases after stereotactic radiosurgery using the Leksell gamma knife: can FDG PET help to differentiate radionecrosis from tumour progression?
In: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, roč. 30, č. 2, 2003, s. 96-100, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1619-7070, onkologie. IF = 3.324 (2003), jine-verejne-zdroje,

Beneš, Jiří
Úvodní slovo recenzenta
Služby sociální péče v domovech pro seniory, Námořní akademie České republiky, Praha, 2010, s. 1-148, monografie,

Beneš, Jiří - /
Základy lékařské biofyziky
Karolinum, Praha, 2011, učebnice VŠ,

Beneš, Jiří - Poučková, Pavla - Šunka, P. - Babický, V. - Člupek, M. - Foltýnová, Valéria - Olejár, Tomáš
Působení fokusovaných rázových vln vytvořených mnohakanálovým výbojem a nádorové tkáně
In: Sborník abstrakt, Hradec Králové, 2004, s. 4-4, abstrakt ve sborníku, IBS2043004, Grant Ligy proti rakovině Praha,

Beneš, Jiří - Poučková, Pavla - Šunka, P. - Králová, J.
Účinky dvojic fokusovaných rázových vln vytvářených impulzními výboji ve vodě na experimentální nádory a tkáň jater
In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, roč. 61, č. 3, 2007, s. 173-173, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-323X, biofyzika, MSM0021620808

Beneš, Jiří - Poučková, Pavla - Šunka, Pavel - Babický, V. - Foltýnová, Valéria - Olejár, T.
Experimentální působení fokusovaných rázových vln vytvořených mnohakanálovým výbojem na jaterní tkáň a na modelové nádory
In: Sborník abstrakt, Česká hepatologická společnost, Praha, 2004, s. -, abstrakt ve sborníku,

Beneš, Jiří - Poučková, Pavla - Zeman, Jan - Zadinová, Marie - Šunka, Pavel - Lukeš, Petr - Kolářová, Hana
Effects of Tandem Shock Waves Combined with Photosan and Cytostatics on the Growth of Tumours
In: Folia Biologica, roč. 57, č. 6, 2011, s. 255-260, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0015-5500//000299144400005, IF = 1.151 (2011), GA202/09/1151, MSM0021620808

Beneš, Jiří - Rakovič, M. - Vítek, František
Fyzika-modelové otázky k přijímacím zkouškám na UK v Praze 1.lékařskou fakultu
UK, České Budějovice, 2010, monografie,


Publikace dle jednotlivých pracovišť