1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Anders, Martin - Kitzlerová, Eva - Kautzner, Josef - Buncová, M. - Dohnalová, Alena
Anxiózně-depresivní symptomatika u pacientů se supraventrikulárními tachykardiemi
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 98, č. 4, 2002, s. 208-213, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, psychiatrie - vnitřní lékařství., MSM 111100001

Anders, Martin - Kitzlerová, Eva - Kautzner, Josef - Dohnalová, Alena
Hodnocení psychopatologie u pacientů s paroxysmálními supraventrikulárními tachykardiemi - jednoroční sledování
In: Psychiatrie, roč. 7, č. Suppl. 2, 2003, s. 11-12, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, psychiatrie., MSM 111100001

Angerová, Yvona - Hralová, Michaela - Gueye, Tereza - Švestková, Olga - Lippertová-Grunerová, Marcela
Influence of enriched enviroment and erythropoietin on cognitive function of rats after hypobaric hypoxia
Brain injury journal, Informa, Virginia, 2012, s. 472-473, abstrakt ve sborníku, jine-verejne-zdroje,

Angerová, Yvona - Hralová, Michaela - Švestková, Olga - Gueye, Tereza - Lippertová-Grunerová, Marcela - Bortelová, Jana
Influence of erythropoietin and enriched environment on functional outcome of rats
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, EUROPEAN FORUM FOR RESEARCH IN REHABILITATION, Riva del Garda, 2011, s. 33-33, stať ve sborníku, jine-verejne-zdroje,

Aterman, Kurt - Trávníčková, Eliana
Purkyně´s heautognosis
In: Journal of Medical Biography, roč. 9, 2001, s. 87-96, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0967-7720, experimental self-knowledge.,

Babjuk, Marko - Soukup, Viktor - Mareš, Jan - Sedláček, Z. - Dušková, Jaroslava - Dvořáček, Jan
Prognostický význam exprese genů PAX5 a Shb ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře
In: Vybrané otázky onkologie VI. , Galén, Praha, 2002, s. 20-22, abstrakt ve sborníku, NC5961, MSM 111100005

Balaziova, Eva - Šedová, Liliana - Vlašicová, Kveta - Mares, Vladislav - Šedo, Aleksi
Dipeptidyl peptidase activity and/or structure homologues (DASH):Contributing factors in the pathogenesis of rheumatic diseases?
In: Book of abstracts, Magdeburg, 2005, s. 58-58, abstrakt ve sborníku, NZ7746, NR8105,

Ballay, Rastislav - Mysliveček, Jaromír
Molecular nature of paradoxical heart rate increase after aplication of carbachol in developing chick embryo
In: Book of abstracts, Galén, Praha, 2004, s. 9-9, abstrakt ve sborníku,

Ballay, Rastislav - Mysliveček, Jaromír
Development of Autonomic Receptors and their Function in the Chick Heart and Influence of Continuous Infusion of Carbachol
In: Prague Medical Report (Sborník lékařský), roč. 107, č. 1, 2006, s. 49-60, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-6994, neurovědy, GAUK 39/2005,

Ballay, Rastislav - Trojan, Stanislav - Mysliveček, Jaromír
The Effects Of Carbachol Treatment On Development Of Muscarinic
In: Physiological Research, roč. 53, č. 4, 2004, s. 5P-5P, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8408, neurovědy. IF = 1.140 (2004), GAUK 33/2001,

Bělohlávek, Jan - Mlček, Mikuláš - Huptych, Michal - Svoboda, Tomáš - Havránek, Štěpán - Ošťádal, Petr - Bouček, Tomáš - Kovárník, Tomáš - Mlejnský, František - Mrázek, Vratislav - Bělohlávek, Marek - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš - Kittnar, Otomar
Coronary versus carotid blood flow and coronary perfusion pressure in a pig model of prolonged cardiac arrest treated by different modes of venoarterial ECMO and intraaortic balloon counterpulsation
In: Critical Care, roč. 16, č. 2, 2012, s. R50-R62, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1466-609X//000313196800016, IF = 4.718 (2012), MSM0021620817

Beneš, Jan - Kubovčáková, Lucia - Križanová, Olga - Kvetňanský, Richard - Mysliveček, Jaromír
Adaptation mechanisms to c-fos gene knock-out
In: Physiological Research, roč. 56, č. 3, 2007, s. 5P-5P, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8408, fyziologie. IF = 1.505 (2007), GAUK 289/07,

Beneš, Jan - Mravec, B - Krizanova, O - Kvetnansky, R - Mysliveček, Jaromír
The restructuring of dopamine receptor subtype gene transcripts in c-fos KO mice
In: Brain Research Bulletin, roč. 87, č. 6, 2012, s. 511-520, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0361-9230//000303487300003, IF = 2.935 (2012), GA309/09/0406,

Beneš, Jan - Mysliveček, Jaromír
Signalizační změny u laboratorní myši vyvolané vyřazením genu c-fos
In: Sborník, Galén, Praha, 2007, s. 64-66, stať ve sborníku, GAUK 289/07,

Beneš, Jan - Nováková, Martina - Kvetňanský, Richard - Mysliveček, Jaromír
Developmental Changes of Some G-protein Coupled Receptors Affected by c-fos Knock-out
In: Prague Medical Report (Sborník lékařský), roč. 107, č. 1, 2006, s. 61-70, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-6994, neurovědy, GAUK 39/2005, GAUK 36/2004,

Beneš, Jan - Nováková, Martina - Rotkova, J - Farár, Vladimír - Kvetnansky, R - Riljak, Vladimír - Mysliveček, Jaromír
Beta3 Adrenoceptors Substitute the Role of M-2 Muscarinic Receptor in Coping with Cold Stress in the Heart: Evidence from M2KO Mice
In: Cellular and Molecular Neurobiology, roč. 32, č. 5, 2012, s. 859-869, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0272-4340//000305396900022, IF = 2.293 (2012), GA309/09/0406,

Beneš, Jan - Vařejková, Eva - Farár, Vladimír - Nováková, Martina - Mysliveček, Jaromír
Decrease in heart adrenoceptor gene expression and receptor number as compensatory tool for preserved heart function and biological rhythm in M-2 KO animals
In: Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology, roč. 385, č. 12, 2012, s. 1161-1173, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0028-1298//000310962000002, IF = 2.147 (2012), GA309/09/0406,

Benešová, Petra
Dlouhodobé změny počtu neuronů syntézujících oxid dusnatý, vyvolané kainátem a chronickou hypoxií
In: Sborník abstrakt, 1.LF UK, Praha, 2002, s. 23-23, abstrakt ve sborníku, GA305/02/1238, UK/32/2001/C/1.LF, MSM 111100001

Benešová, Petra - Langmeier, Miloš - Betka, Jan - Pokorný, Jaroslav - Trojan, Stanislav
Vliv kainátu na počet NADPH-diaforáza pozitivních neuronů v hippocampu u potkanů vystavených chronické hypoxii během časné ontogeneze
In: Československá fyziologie, roč. 52, č. 2, 2003, s. 84-85, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-6313, fyziologie - neurofyziologie., GA309/02/1238, GAUK32/01, GAUK24/01, MSM 111100001

Benešová, Petra - Langmeier, Miloš - Betka, Jan - Trojan, Stanislav
Long-lasting intermittent hypoxia in combination with kainic acid administration - a morphometrical study
In: Physiological Research, roč. 52, č. 3, 2003, s. P24-P24, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8408, fyziologie. IF = 0.939 (2003), GAUK 32/2001, GA309/02/1238, MSM 111100001


Publikace dle jednotlivých pracovišť