1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Antoniou, A.C. - Sinilnikova, O.M. - Simard, J. - Léoné, M. - Dumont, M. - Neuhausen, S.L. - Struewing, J.P. - Stoppa-Lyonnet, D. - Barjhoux, L. - Hughes, D.J. - Coupier, I. - Belotti, M. - Lasset, C. - Bonadona, V. - Bignon, Y.J. - Genetic Modifiers of Cancer Risk in BRCA1/2 Mutation Carriers Study (GEMO) - Rebbeck, T.R. - Wagner, T. - Lynch, H.T. - Domchek, S.M. - Nathanson, K.L. - Garber, J.E. - Weitzel, J. - Narod, S.A. - Tomlinson, G. - Olopade, O.I. - Godwin, A. - Isaacs, C. - Jakubowska, A. - Lubinski, J. - Gronwald, J. - Górski, B. - Byrski, T. - Huzarski, T. - Peock, S. - Cook, M. - Baynes, C. - Murray, A. - Rogers, M. - Daly, P.A. - Dorkins, H. - Epidemiological Study of BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers (EMBRACE) - Schmutzler, R.K. - Versmold, B. - Engel, C. - Meindl, A. - Arnold, N. - Niederacher, D. - Deissler, H. - German Consortium for Hereditary Breast and Ovarian Cancer (GCHBOC) - Spurdle, A.B. - Chen, X. - Waddell, N. - Cloonan, N. - Kathleen Cuningham Consortium for
RAD51 135G -> C modifies breast cancer risk among BRCA2 mutation carriers: Results from a combined analysis of 19 studies
In: American Journal of Human Genetics, roč. 81, č. 6, 2007, s. 1186-1200, XIV - multicentrická studie ve vědeckém / odborném časopise, 0002-9297, onkologie. IF = 11.092 (2007), MSM0021620808

Arenberger, P. - Arenbergerová, M. - Gkalpakiotis, S. - Lippert, J. - Stříbrná, Jana - Křemen, Jaromír
Multimarker real-time reverse transcription-PCR for quantitative detection of melanoma-associated antigens: a novel possible staging method
In: Journal of European Academy of Dermatology and Venerology, roč. 22, č. 1, 2007, s. 56-64, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0926-9959, dermatologie - onkologie. IF = 1.437 (2007), 1A8243,

Arenberger, P. - Arenbergerová, M. - Křemen, Jaromír - Stříbrná, Jana
Kvantitativní stanovení cirkulujících melanomových buněk k včasné detekci progrese onemocnění
In: Česko-slovenská dermatologie, roč. 82, č. 3, 2007, s. 128-135, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0009-0514, dermatologie - onkologie, 1A8243,

Arenberger, Petr - Arenbergerová, Monika - Lippert, J. - Gkalpakiotos, S. - Křemen, Jaromír
Quantitative Detection of Circulating Melanoma Cells by Real Time RT - PCR in Patients with Malignant Melanoma
In: Journal of Investigative Dermatology, roč. 125, č. 6, 2005, s. P2, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0022-202X, dermatovenerologie. IF = 4.406 (2005), 1A8243,

Argalácsová, Soňa - Balážiová, Eva - Bušek, Petr - Dušejovská, Magdaléna - Dvořák, Karel - Kocík, Miroslav - Lukáš, Karel - Macášek, Jaroslav - Mengerová, Jana - Mišutková, Jana - Onderková, Radka - Petrášková, Hana - Šmalcová, Jana - Urbánek, Miroslav - Vařeka, Tomáš - Žák, Aleš
Chorobné znaky a příznaky 2
Grada Publishing, Praha, 2011, monografie, jine-verejne-zdroje,

Balaziova, Eva - Šedová, Liliana - Vlašicová, Kveta - Mares, Vladislav - Šedo, Aleksi
Dipeptidyl peptidase activity and/or structure homologues (DASH):Contributing factors in the pathogenesis of rheumatic diseases?
In: Book of abstracts, Magdeburg, 2005, s. 58-58, abstrakt ve sborníku, NZ7746, NR8105,

Balážiová, Eva - Bušek, Petr - Stremeňová, Jarmila - Šromová, Lucie - Křepela, Evžen - Lizcová, Libuše - Šedo, Aleksi
Coupled expression of dipeptidyl peptidase-IV and fibroblast activation protein-alpha in transformed astrocytic cells
In: Molecular and Cellular Biochemistry, roč. 354, č. 1-2, 2011, s. 283-289, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0300-8177//000292215600030, IF = 2.057 (2011), MSM0021620808

Balážiová, Eva - Šedová, Liliana - Mareš, Vladislav - Vlašicová, Květoslava - Ševčík, Jan - Šedo, Aleksi
Dipeptidyl peptidase-IV acitivity and/or structure homologs (DASH): contributing factors in the pathogenesis of rheumatic diseases?
In: Advances in Experimental Medicine and Biology, roč. 575, 2006, s. 169-174, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0065-2598, biochemie - revmatologie. IF = 0.646 (2006), NK7746

Balážiová, Eva - Šedová, Liliana - Šedo, Aleksi
Blood plasma didpeptidyl peptidase-IV activity in rheumatoid arthritis: relation to disease activity
In: Abstracts, European Federation of Immunological Societies, Paris, 2006, s. 1-1, abstrakt ve sborníku, MZ0RU2005, NK7746,

Bartoňková, H. - Foretová, L. - Helmichová, Eva - Kalabová, R. - Kleibl, Zdeněk - Konopásek, Bohuslav - Krutílková, V. - Macháčková, E. - Novotný, Jan - Petráková, K. - Petruželka, Luboš - Plevová, P. - Pohlreich, Petr - Rob, L. - Skovajsová, M. - Veselý, J. - Žaloudík, Jan
Doporučené zásady péče o nemocné s nádory prsu a vaječníků a zdravé osoby se zárodečnými mutacemi genů BRCA1 nebo BRCA2
In: Klinická onkologie, roč. 16, č. 1, 2003, s. 28-34, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, onkologie., MSM 111100004

Borovanská, J. - Krásný, Jan - Stříbrná, Jana - Pohlreich, Petr - Křemen, Jaromír - Šach, J.
Průkaz cirkulujících nádorových buněk u pacientů s očním melanomem
In: Česká a slovenská oftalmologie, roč. 58, č. 4, 2002, s. 238-246, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9059, oftalmologie - onkologie., GAUK76/199/C,

Borovanský, Jan
Z tajů laboratoří - principy metabolicky založené experimentální therapie melanomu
In: Sborník přednášek, FN Motol, Praha, 2003, s. 8-9, stať ve sborníku, GA524/01/0162, S50451113,

Borovanský, Jan
Melanosomes (1)
In: European Society for Pigment Cell Research Bulletin, č. 45, 2003, s. 1247-1250, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, biochemie - onkologie., GA524/01/0162,

Borovanský, Jan
Melanosomes (3)
In: European Society for Pigment Cell Research Bulletin, č. 46, 2003, s. 1276-1277, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, biochemie - onkologie., GA524/01/0162,

Borovanský, Jan
Melanosomes (2)
In: European Society for Pigment Cell Research Bulletin, č. 47, 2003, s. 1271-1273, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, biochemie - onkologie., GA524/01/0162,

Borovanský, Jan
Závěrečná výzkumná zpráva z řešení projektu IBS5045113 z 'Programu podpory cílerného výzkumu a vývoje AV ČR' v letech 2001-2004.
- s., Praha, výzkumná zpráva, IBS5045113,

Borovanský, Jan
Biochemical and pathobiochemical functions of melanosomes
In: Pigment Cell Research, roč. 18, č. Suppl. 1, 2005, s. 81-81, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0893-5785, biochemie - dermatologie. IF = 2.679 (2005), NR8026, MSM0021620808 -206105

Borovanský, Jan
Biochemické markery maligního melanomu
In: Sborník přednášek, Radioterapeutické oddělení FN Praha Motol; Dermatovenerologická klinika 2.LF UK, Praha, 2005, s. 4-5, stať ve sborníku, NR8026, MSM 0021620808

Borovanský, Jan
Vzácné životní jubileum profesora Jiřího Kramla
In: Bulletin České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, roč. 33, č. 2, 2005, s. 46-47, VI - původní popularizační článek v populárně-vědeckém časopise, 1211-2526, biochemie,

Borovanský, Jan
Melanosomes (4)
In: European Society for Pigment Cell Research Bulletin, č. 39, 2001, s. 1126-1127, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, buněčná biologie - biochemie., GA524/01/0162,


Publikace dle jednotlivých pracovišť