1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adam, Milan - Smetana, Karel Jr. - Hulejová, Hana - Pešáková, Vlasta - Šťovíčková, Jitka
Granulations simulate cysts in osteoarthritic articular bone
In: Osteoarthritis and Cartilage, roč. 11, č. Suppl. A, 2003, s. S23-S24, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1063-4584, revmatologie. IF = 2.964 (2003), MZ00000023728

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - David, I. - Naňka, Ondřej - Schützner, Jan
Terapie primární hyperparathyreozy
In: Primární hyperparathyreoza, Galén, Praha, 2006, s. 103-124, monografie,

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - Naňka, Ondřej
Minimálně invazivní operační postupy
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 138-148, monografie,

Adámek, Svatopluk - Beneš, Eduard - Naňka, Ondřej
Epidemiologie a etiologie primární hyperparathyreózy
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 49-54, monografie,

Adámek, Svatopluk - Bláha, Martin - Libánský, Petr - Tvrdoň, Jiří - Naňka, Ondřej
Omentoplastika sterna - chirurgické řešení defektu sterna při osteomyelitidě sterna u pacientky s mediastinálně uloženým adenomem parathyreoidey
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 82, č. 12, 2003, s. 624-627, V - kazuistika, 0035-9351, chirurgie., ND6856,

Adámek, Svatopluk - Broulík, Petr D. - Libánský, Petr - Tvrdoň, J. - Naňka, Ondřej
Záludnosti operací pro primární hyperparathyreózu
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 6, č. Suppl. 2, 2003, s. 18-19, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9326, anatomie., ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Kabát, Jaromír - Šedý, Jiří - Pafko, Pavel - Naňka, Ondřej
Problematika reoperací pro perzistující a rekurentní primární hyperparatyreózu
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 86, č. 3, 2007, s. 150-154, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, chirurgie, NR8308,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Naňka, Ondřej - Šedý, Jiří - Pafko, Pavel
Chirurgische Therapie des primären Hyperparathyreoidismus und dessen Komplikationen: Erfahrungen an 453 Patienten
In: Zentralblatt für Chirurgie, roč. 130, č. 2, 2005, s. 109-113, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-409X, anatomie - chirurgie. IF = 0.331 (2005), ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Naňka, Ondřej - Šedý, Jiří - Vítková, Ivana
Vlastní výsledky, sestavy a kazuistiky pacientů operovaných pro primární hyperparathyreózu
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 159-175, monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej
Fyziologie a patofyziologie příštítných žláz
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 37-47, monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej
Diagnostické metody kověření lokalizace hyperfunkční tkáně příštítných žláz
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 90-95, monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej
Operační léčba : anatomická lokalizace tkáně parathyroidey vmediastinu zchirurgického pohledu
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 125-131, monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej
Souhrn problematiky operací pro primární hyperparathyreózu
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 193-194, monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej - /
Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie
Galén, Praha, 2006, monografie, ND6856, NR8308,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej - /
Primární hyperparathyreóza
Galén, Praha, 2006, monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej - Pozniak, J. - Šedý, Jiří - Libánský, Petr
Úskalí v chirurgii parathyreoidey
In: Sborník lékařských přednášek, 2006, s. 11-11, abstrakt ve sborníku, ND6856, NR8308,

Ammirabile, Grazia - Tessari, Alessandra - Pignataro, Viviana - Szumska, Dororta - Sardo, Fabio Sutera - Beneš, Jiří jr. - Balistreri, Mariangela - Bhattacharya, Shoumo - Sedmera, David - Campione, Marina
Pitx2 confers left morphological, molecular, and functional identity to the sinus venosus myocardium
In: Cardiovascular Research, roč. 93, č. 2, 2012, s. 291-301, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0008-6363//000299415900013, IF = 5.940 (2012), GA304/08/0615, AV0Z50110509,MSM0021620806

Astl, Jaromír - Bahannan, Ali Abdulrahma - Chovanec, Martin - Zuntová, Anna - Dušková, Jaroslava - Vlček, Petr - Betka, Jan
Anaplastic thyroid carcinoma observed in 27 year pregnant woman from chernobyl area
In: Sudanese Journal of Public Health, roč. 5, č. 4, 2010, s. 214-217, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1990-7567, _, jine-verejne-zdroje,

Bahannan, Abdul - Slavíček, Aleš - Taudy, Miloš - Chovanec, Martin
Septal graft in laryngeal reconstruction
In: Saudi Medical Journal, roč. 27, č. 11, 2006, s. 1758-1760, V - kazuistika, 0379-5284, chirurgie - ORL. IF = 0.300 (2006), NR8430, FNM 9737,

Bachurová, Hana - Klempíř, Jiří - Picmausová, J. - Růžička, Evžen
Extrapyramidová hypokinetická dysartrie u Parkinsonov y nemoci: srovnání rané a pozdní fáze onemocnění
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 70/103, č. Suppl., 2007, s. 13-13, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7859, neurologie. IF = 0.037 (2007), NR9220, MSM0021620849


Publikace dle jednotlivých pracovišť