1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adameček, David - Bečka, Jan - Beránková, Alena - Dobiášová, Dana - Dolák, Jiří - Exnerová, Petra - Flaks, Petr - Kalina, Kamil - Kraftová, Renata - Kuda, Aleš - Libra, J. - Minařík, J. - Miovská, Lenka - Miovský, Michal - Mravčík, V. - Pilař, J. - Počarovský, O. - Popov, Petr - Richter, J. - Skácelová, L. - Sklenář, V. - Staníček, J. - Škvařilová, O. - Trapková, B. - Valnoha, J. - Žárský, M.
Seznam a definice výkonů drogových služeb
Úřad vlády ČR, Praha, 2006, příručka, manuál,

Adámková, Tereza
Projekt EUDAP2 - moderný primárne preventívný program
In: Sociálna prevencia, roč. 2, č. 3, 2008, s. 7-8, VI - původní popularizační článek, 1336-9679, adiktologie//_,

Adámková, Tereza - Jurystová, Lucie - Gabrhelík, Roman - Miovská, Lenka - Miovský, Michal
Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP 2
In: Adiktologie, roč. 2009, č. 2, 2009, s. 86-94, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, GA406/09/0119,

Adámková, Tereza - Miovská, Lenka - Gabrhelík, Roman - Miovský, Michal
Preventivní metodika Unplugged.
Kam kráčíš primární prevence. Sborník abstrakt z konference PPRCH 2008., SCAN, Praha, 2008, s. 27-27, abstrakt ve sborníku,

Adámková, Tereza - Šťastná, Lenka - Chomynová, Pavla
Užívání drog v národnostních menšinách v ČR
In: Adiktologie, roč. 10, č. 1, 2010, s. 36-44, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, 7F09013:,

Adámková, Tereza - Vondráčková, Petra - Vacek, Jaroslav
Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů
In: Adiktologie, roč. 9, č. 2, 2009, s. 96-103, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, jine-verejne-zdroje,

Albrecht, Jakub - Anders, Martin
Psychické projevy Niemannovy-Pickovy choroby typu C
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 107, č. 6, 2011, s. 346-353, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, _, neverejne-zdroje,

Albrecht, Jakub - Anders, Martin
Niemman-Pickova choroba typu C z hlediska psychiatrie
In: Medical Tribune, roč. 8, č. 1, 2012, s. 7-7, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-8911, _,

Alda, M. - Grof, P. - Cavazzoni, P. - Duffy, A. - Zvolský, Petr - /
Association and linkage studies of CRH and PENK genes in bipolar disorder: a collaborative IGSLI study
In: American Journal of Medical Genetics, roč. 96, 2000, s. 178-181, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0148-7299, psychiatrie. IF = 2.479 (2000), MSM 111100001

Alda, M. - Grof, P. - Ravindran, L. - Cavazzoni, P. - Zvolský, Petr - /
Anticipation in bipolar illnes: is age at onset a valid criterion
In: American Journal of Medical Genetics, 2000, s. -, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0148-7299, psychiatrie. IF = 2.479 (2000), MSM 111100001

Alda, M. - Turecki, G. - Duffy, A. - Cavazzoni, P. - Zvolský, Petr - /
Treatment response as an alternative phenotype in studies of bipolar disorder
In: Bipolar Disorders, roč. 3, č. Suppl. 1, 2001, s. 18-18, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1398-5647, psychiatrie.,

Alda, Martin - Grof, Paul - Zvolský, Petr
Genetic factors and response to lithium treatment
In: Lithium in Neuropsychiatry. The Comprehensive Guide, Informa, London, 2006, s. 425-431, monografie,

Alvarez, J. - Hamplová-Peichlová, Jana - Hohaus, A. - Morano, I. - Haase, H. - Vassort, G.
Calcium current in rat cardiomyocytes is modulated by the carboxyl-terminal ahnak domain
In: Journal of Biological Chemistry, roč. 279, č. 13, 2004, s. 12456-12461, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0021-9258, psychiatrie. IF = 6.355 (2004), MSM 111100001

Anders, Martin
Role substance P v etiopatogenezi deprese
In: Psychiatrie, roč. 7, č. Suppl. 2, 2003, s. 13-13, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, psychiatrie., MSM 111100001

Anders, Martin
45. Česko-slovenská psychofarmakologická konference
In: Psychiatrie pro praxi, roč. 4, č. 2, 2003, s. 82-82, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie.,

Anders, Martin
Léčba SSRI v praxi psychiatrických ambulancí v České republice - otevřená, neintervenční šestiměsíční studie se sertralin hydrochloridem (Zoloft)
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 99, č. 3, 2003, s. 155-162, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, psychiatrie.,

Anders, Martin
Konvulze, antikonvulziva a nová antidepresiva v léčbě afektivních poruch
Sanofi-Synthelabo, Praha, 2003, postgraduální studijní text, MSM 111100001

Anders, Martin
Paroxetinum
In: Remedia, roč. 13, č. 5, 2003, s. 294-301, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, psychiatrie., MSM 111100001

Anders, Martin
Nové metody v léčbě deprese (1)
In: Nemocnice, č. 2 (březen/duben), 2003, s. 32-34, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, psychiatrie.,

Anders, Martin
45. Česko-slovenská psychofarmakologická konference (Lázně Jeseník, 4. -8. ledna 2003)
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 99, č. 4, 2003, s. 228-230, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, psychiatrie.,

Anders, Martin
Nové metody v léčbě deprese (2)
In: Sestra, roč. 13, č. 7-8, 2003, s. 72-72, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1210-0404, psychiatrie.,

Anders, Martin
Zpráva z V. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ( Špindlerův Mlýn, 10. -13. června 2004 )
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 100, č. 7, 2004, s. 458-459, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, psychiatrie.,

Anders, Martin
46. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v lázních Jeseník
In: Psychiatrie pro praxi, roč. 5, č. 2, 2004, s. 99-100, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie.,

Anders, Martin
Klinická problematika dlouhodobé léčby schizofrenie
In: Bulletin Academia Medica Pragensis, roč. 1, č. 1, 2004, s. 5-6, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-0466, psychiatrie.,

Anders, Martin
46. Česko-slovenská psychofarmakologická konference ( Lázně Jeseník, 7. -11-1. 2004 )
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 100, č. 3, 2004, s. 177-180, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, psychiatrie.,

Anders, Martin
Poruchy sexuálních funkcí při depresi a její léčbě
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, č. 46, 2004, s. 20-21, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, psychiatrie.,

Anders, Martin
Pokroky v léčbě deprese
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, č. 46, 2004, s. 18-19, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, psychiatrie.,

Anders, Martin
Nespavost - závažný a rozšířený zdravotní problém
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, č. 46, 2004, s. 10-11, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, psychiatrie.,

Anders, Martin
Transkraniální magnetická stimulace v léčbě deprese
In: Archives of General Psychiatry (CS), roč. 2, č. 1, 2004, s. 60-60, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-1216, psychiatrie.,

Anders, Martin
Deprese nemoc známá i neznámá. Informační brožura pro pacienty
Servier s.r.o., Praha, 2004, kniha osvětově-popularizační,

Anders, Martin
Deprese a civilizace
In: Lékárna a léky, č. 7, 2004, s. 6-6, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-5009, psychiatrie.,

Anders, Martin
Depresívní a úzkostný pacient - stručný průvodce diagnostikou a léčbou
In: Tempus Medicorum, roč. 19, č. 12, 2010, s. 22-27, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-7524, _, MSM0021620849

Anders, Martin
Etiologie a patogeneze depresivní poruchy
In: Depresivní porucha v neurologické praxi, Galén, Praha, 2005, s. 43-58, monografie, MSM 111100001

Anders, Martin
Terapie depresivní poruchy
In: Depresivní porucha v neurologické praxi, Galén, Praha, 2005, s. 59-110, monografie, MSM 111100001

Anders, Martin
Infekční onemocnění
In: Depresivní porucha v neurologické praxi, Galén, Praha, 2005, s. 147-152, monografie, MSM 111100001

Anders, Martin
Depresivní porucha indukovaná farmakologickou terapií
In: Depresivní porucha v neurologické praxi, Galén, Praha, 2005, s. 247-254, monografie, MSM 111100001

Anders, Martin
Vzájemné vztahy mezi diabetes mellitus a depresivní poruchou
In: Edukafarm MediNews, č. 2, 2005, s. 104-106, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-9866, psychiatrie,

Anders, Martin
Vzájemné vztahy kardiovaskulárních onemocnění a depresivní poruchy (1)
In: Edukafarm MediNews, č. 1, 2005, s. 5-9, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-9866, psychiatrie,

Anders, Martin
Jak ovlivňuje léčba antipsychotiky morfologii mozku?
In: Psychiatrie pro praxi, roč. 6, č. 5, 2005, s. 252-253, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie,

Anders, Martin
Komentář k ( Lieberman, J. A. - Tollefson, G. D. - Charles C. et al. : Vliv antipsychotik na morfologii mozku při léčbě první epizody psychózy)
In: Archives of General Psychiatry (CS), roč. 3, č. 3, 2005, s. 161-162, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-1216, psychiatrie,

Anders, Martin
Komentář ( Henderson, D. C. - Cagliero, E. - Copeland, P. M. et al. : Metabolizmus glukózy u pacientů se schizofrenií léčených atypickými antipsychotiky )
In: Archives of General Psychiatry (CS), roč. 3, č. 2, 2005, s. 103-103, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-1216, psychiatrie,

Anders, Martin
Duševní poruchy v klinické praxi aneb zaostřeno na depresi
In: Practicus, roč. 4, č. 10, 2005, s. 404-407, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-8711, psychiatrie,

Anders, Martin
Prime MD - účinný pomocník při rozpoznávání základních typů duševních poruch v současné nepsychiatrické praxi
In: Medical Tribune, roč. 1, č. 20, 2005, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-8911, psychiatrie,

Anders, Martin
Kde mizí peníze za léky zbytečně? (Diskusní fórum)
In: Medical Tribune, roč. 1, č. 16, 2005, s. 2-2, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-8911, psychiatrie,

Anders, Martin
Strukturální změny v mozku u schizofrenie
In: Medical Tribune, roč. 1, č. 18, 2005, s. 5-5, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-8911, psychiatrie,

Anders, Martin
Vzájemné vztahy kardiovaskulárních onemocnění a depresivní poruchy
In: Apo-News, č. 9, 2005, s. 7-9, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, psychiatrie,

Anders, Martin
Diagnostika úzkostných poruch - zvládání akutní úzkosti
In: Psychiatrie pro praxi, č. Suppl. , 2005, s. 6-6, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie,

Anders, Martin
Atypická antipsychotika v praxi - poučení ze studie CATIE
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 54, č. 49, 2005, s. 14-16, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, psychiatrie,

Anders, Martin
Metabolické účinky psychofarmak
In: Farmakoterapie, roč. 1, č. 6, 2005, s. 611-615, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, psychiatrie,

Anders, Martin
Dysthymie
In: Practicus, roč. 4, č. 2, 2005, s. 46-48, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-8711, psychiatrie,

Anders, Martin
Nespavost, závažný a rozšířený zdravotní problém
In: Osobní lékař, č. 5, 2005, s. 32-33, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-2470, psychiatrie,

Anders, Martin
Praktické otázky léčby aripiprazolem
In: Psychiatrie pro praxi, č. Abstrakta.Sympozium praktických psychiatrů, 2005, s. 8-8, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie,

Anders, Martin
Komentář (Taylor, C. B. et al. : Účinky antidepresivní léčby na morbiditu a mortalitu u pacientů po infarktu myokardu trpících depresí )
In: Archives of General Psychiatry (CS), roč. 3, č. 4, 2005, s. 234-235, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-1216, psychiatrie,

Anders, Martin
Depresívní porucha doprovázená úzkostí
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 59, č. 18, 2010, s. 3-4, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, _, MSM0021620849

Anders, Martin
Jsou všechna antidepresiva stejná?
In: Psychiatrie, roč. 14, č. Suppl. 1, 2010, s. 18-18, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, _, NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin
Kombinace v léčbě depresivní poruchy
In: Psychiatrie, roč. 14, č. Suppl. 1, 2010, s. 36-36, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, _, NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin
Informace o průběhu 3. sjezdu České psychiatrické společnosti Psychiatrie pro 21. století
In: Psychiatrie pro praxi , roč. 1, č. 2, 2000, s. 72-73, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie,

Anders, Martin
Klinické zkušenosti s přípravkem Zeldox (Pfizer)
In: Klinické zkušenosti s přípravkem Zeldox (Pfizer), Maxdorf, Praha, 2002, s. 7-9, příručka, manuál,

Anders, Martin
Wellbutrin SR - Bupropion - informace
In: Zpravodaj Sdružení ambulantních psychiatrů ČR a společnosti GlaxoSmithKline, č. prosinec, 2002, s. 2-4, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, psychiatrie - farmakologie.,

Anders, Martin
Zpráva o průběhu 44. česko. slovenské psychofarmakologické konference v lázních Jeseník konané 5. -9. ledna 2002
In: Psychiatrie pro praxi, roč. 5, č. 2, 2002, s. 81-83, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie.,

Anders, Martin
Zpráva ze IV. sjezdu České psychiatrické společnosti ČLS JEP - Špindlerův Mlýn 13. -16. června 2002
In: Psychiatrie pro praxi, roč. 3, č. 5, 2002, s. 242-242, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie.,

Anders, Martin
Olanzapin - přehled nových poznatků
In: Psychiatrie, roč. 10, č. 2, 2006, s. 94-106, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, psychiatrie,

Anders, Martin
Nové koncepty farmakoterapie depresivní poruchy
In: Psychiatrie, roč. 10, č. Suppl. 1, 2006, s. 37-37, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, psychiatrie,

Anders, Martin
Kritika závěrů studie CATIE aneb jak složité je zkoumat léčbu antipsychotiky
In: Psychiatrie pro praxi, roč. 7, č. 1, 2006, s. 50-52, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie,

Anders, Martin
Deprese z různých úhlů pohledu
Galén, Praha, 2006, monografie,

Anders, Martin
Sezónní afektivní porucha
In: Deprese z různých úhlů pohledu. Sborník abstrakt, Galén, Praha, 2006, s. 37-41, stať ve sborníku,

Anders, Martin
Pár slov o sezónní afektivní poruše
In: Deprese z různých úhlů pohledu, Galén, Praha, 2006, s. 75-85, monografie,

Anders, Martin
48. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku 2006
In: Psychiatrie pro praxi, roč. 7, č. 2, 2006, s. 98-99, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie,

Anders, Martin
Diagnóza: depresivní porucha - a jak dál?
In: Practicus, roč. 5, č. 1, 2006, s. 6-8, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-8711, psychiatrie,

Anders, Martin
O procesu kategorizace
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 102, č. 7, 2006, s. 348-349, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, psychiatrie,

Anders, Martin
Lékové interakce psychofarmak a nejčastěji předepisovaných léků ve stáří
In: Psychiatrie pro praxi, roč. 7, č. Abstrakta, 2006, s. 7-7, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie,

Anders, Martin
Studie Catie - interpretace výsledků druhé fáze
In: Farmakoterapie, roč. 2, č. 6, 2006, s. 635-636, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, psychiatrie,

Anders, Martin
Ovlivňuje roční období afektivitu?
In: Edukafarm MediNews, č. 3, 2006, s. 161-162, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1213-9866, psychiatrie,

Anders, Martin
Aripiprazol - praktické otázky léčby
In: Remedia, roč. 16, č. 1, 2006, s. 127-128, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, psychiatrie,

Anders, Martin
Čerstvá epidemiologická data varují
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, č. 1, 2006, s. 14-15, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, psychiatrie,

Anders, Martin
Duševních poruch přibývá
In: Lidové noviny, č. 06.01.31, příl. Zdraví, 2006, s. V-V, VI - původní popularizační článek v novinách, 0862-5921, psychiatrie,

Anders, Martin
Jeseník očima odborníků. Velmi jsem ocenil
In: Medical Tribune, roč. 2, č. 2, 2006, s. 10-10, VI - původní popularizační článek v novinách, 1214-8911, psychiatrie,

Anders, Martin
Komentář (Marshall, Max - Lewis, Shon - Lockwood, Austin et al.: Vztah mezi délkou období neléčené psychózy a výsledným stavem v kohortách pacientů s první epizodou)
In: Archives of General Psychiatry (CS), roč. 4, č. 1, 2006, s. 40-41, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-1216, psychiatrie,

Anders, Martin
Komentář (Kemmler, Georg - Hummer, Martina - Widschwendter, Christian et al.: Míra odstoupení z účasti v placebem kontrolovaných klinických studiích s antipsychotiky a v klinických studiích s antipsychotiky s aktivními kontrolami)
In: Archives of General Psychiatry (CS), roč. 4, č. 2, 2006, s. 98-98, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-1216, psychiatrie,

Anders, Martin
Diagnostika a léčba psychických poruch v gastroenterologii
In: Konziliární psychiatrie, Medical Tribune, Praha, 2007, s. 302-304, monografie, NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin
Léčba schizofrenie a depresivních poruch
In: Zdravotnictví a finance, č. 2, 2007, s. 16-17, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-5522, psychiatrie, jine-verejne-zdroje,

Anders, Martin
Antidepresiva přehledně
In: Psychiatrie pro praxi, roč. 8, č. 5 (suppl.), 2007, s. 1-2, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie, jine-verejne-zdroje,

Anders, Martin
Psychofarmaka v léčbě duševních poruch
In: Pharmindex - Brevíř. Psychiatrie/Neurologie/Léčba bolesti, Medical Tribune CZ, Praha, 2007, s. 28-72, příručka, manuál, jine-verejne-zdroje,

Anders, Martin
Britská studie zpochybnila účinnost antidepresiv
In: Medical Tribune, roč. 4, č. 7, 2008, s. 1-2, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1214-8911, psychiatrie//_,

Anders, Martin
I v dospělém mozku lze navodit novotvorbu neuronů - psychofarmakoterapie
In: Týden, roč. 2008, č. příloha, 2008, s. 9-9, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1210-9940, psychiatrie//_,

Anders, Martin
Komentář k údajům z registru e-STAR v ČR
In: Farmakoterapie, roč. 4, č. 6, 2008, s. 594-594, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, psychiatrie//_,

Anders, Martin
Moderní postupy v terapii antidepresivy
In: Psychiatrie, roč. 12, č. Suppl. 1, 2008, s. 16-16, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, psychiatrie//_, NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin
Ohlédnutí za XIV. světovým psychiatrickým kongresem v Praze 20.-25. září 2008. (Obrazová příloha)
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 104, č. 7, 2008, s. 338-340, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, psychiatrie//_,

Anders, Martin
Prevence v psychiatrii
Preventivní medicína, Maxdorf, Praha, 2008, s. 447-458, monografie,

Anders, Martin
Psychika ( spánek, deprese, úzkost )
Než půjdete k lékaři, Milan Zevl, Praha, 2008, s. 146-166, kniha osvětově-popularizační,

Anders, Martin
Studie SOHO - výběr výsledků z mezinárodních publikací
In: Psychiatrie pro praxi, roč. 9, č. Suppl. 1, 2008, s. 15-19, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0508, psychiatrie//_,

Anders, Martin
Základy diagnostiky a léčby depresivní poruchy
In: Medicína po promoci, roč. 9, č. 6, 2008, s. 58-65, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9445, psychiatrie//_, NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin
Antidepresiva v léčbě bolesti, vztah antidepresiv a analgetik
In: Bolest, roč. 12, č. 3, 2009, s. 141-143, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0634, _, NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin
Antidepresiva v léčbě bolesti, vztah antidepresiv a analgetik ( in: Psychiatrie)
In: Psychiatrie, roč. 13, č. Suppl. 1, 2009, s. 23-23, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, _, NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin
Psychofarmaka
Remedia compendium, Panax, Praha, 2009, s. 231-288, monografie, jine-verejne-zdroje,

Anders, Martin
Psychofarmaka v léčbě duševních poruch
Medical Tribune Brevíř. Psychiatrie/Neurologie/Léčba bolesti, Medical Tribune CZ, Praha, 2009, s. 96-135, příručka, manuál,

Anders, Martin
Užitečné triky a poučení v diagnostice a léčbě depresivních poruch
In: Medical Tribune - Kompendium ambulantní medicíny- Psychiatrie, roč. 5, č. 8, 2009, s. 1-4, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-8911, _, NR8805, MSM0021620846

Anders, Martin
Biologické metody léčby duševních poruch
In: Postgraduální medicína, roč. 13, č. 2, 2011, s. 215-219, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4184, _, neverejne-zdroje,

Anders, Martin
Prevence v psychiatrii
Preventivní medicína, Maxdorf Jessenius, Praha, 2011, s. 611-623, monografie, neverejne-zdroje,

Anders, Martin
Psychické projevy Niemannovy-Pickovy choroby typu C v dospělosti a první zkušenosti s genetickou detekcí mezi hospitalizovanými pacienty
Společně na cestě k moderní psychiatrii : sborník příspěvků 15. československého psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Tribun EU, Brno, 2011, s. 183-185, stať ve sborníku, neverejne-zdroje,


Publikace dle jednotlivých pracovišť