1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


\\\'t Mannetje, A. - Brennan, P. - Zaridze, D. - Szeszenia-Dabrowska, N. - Rudnai, P. - Lissowska, J. - Fabianova, E. - Cassidy, A. - Mates, D. - Bencko, Vladimír - Foretova, L. - Janout, V. - Fevotte, J. - Fletcher, T. - Boffetta, P.
Welding and Lung Cancer in Central and Eastern Europe and the United Kingdom
In: American Journal of Epidemiology, roč. 175, č. 7, 2012, s. 706-714, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0002-9262//000302483500015, IF = 4.780 (2012),

Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Petruželka, Luboš - Caffier, H. - /
Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: An overview of the randomised trials
In: Lancet, č. 366, 2005, s. 2087-2106, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0140-6736, onkologie. IF = 23.878 (2005), jine-verejne-zdroje,

Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Sakai, K. - Sugimachi, K. - Barkmanová, Jaroslava - /
Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials
In: Lancet, roč. 365, č. 9472, 2005, s. 1687-1717, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0140-6736, onkologie. IF = 23.878 (2005), jine-verejne-zdroje,

Aberg, Laura - Autti, Taina - Cooper, Jonathan D. - Elleder, Milan - Haltia, Matti - /
CLN5
The Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (Batten Disease), Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 140-158, monografie, MSM0021620806

Abergel, E. - Chatellier, G. - Hagege, A.A. - Oblak, A. - Linhart, Aleš - Ducardonnet, A. - Menard, J.
Dilated cardiomyopathy patterns in very high level endurance athletes: serial evaluation of 286 professional bicyclists of the 'Tour de France'.
In: European Journal of Echocardiography, č. Abstr.Suppl. , 2003, s. 132-132, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1525-2167, kardiologie.,

Abergel, Eric - Chatellier, Gilles - Hagege, Albert A. - Oblak, Agnes - Linhart, Aleš - Ducardonnet, A. - Menard, Joel
Serial left ventricular adaptations in world-class professional cyclists
In: Journal of the American College of Cardiology (JACC), roč. 44, č. 1, 2004, s. 144-149, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0735-1097, kardiologie. IF = 9.133 (2004), jine-verejne-zdroje,

Abouaf, L. - Panouilleres, M. - Thobois, S. - Majerová, Veronika - Vighetto, A. - Pelisson, D. - Tilikete, C.
Mécanismes de plasticité saccadique chez les patients atteints de maladie de Parkinson
In: Journal Francais d'Ophtalmologie, roč. 35, č. 4, 2012, s. 242-250, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0181-5512//000303732500002, IF = 0.438 (2012),

Aboutable, Tarek
Je odstranění vnitřní limitující membrany vždy nutné při vitrektomii pro diabetický makulární edém bez evidentní epimakulární proliferace?
In: Abstrakta, ČVRS, Praha, 2005, s. 1. 4 -1. 4, abstrakt ve sborníku,

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana
Vitrektomie beim diabetischen zystoiden Makulaödem - Ergebnisse von 72 Fällen
In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, roč. 222, č. 8, 2005, s. 643-648, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0023-2165, oftalmologie. IF = 0.412 (2005), MSM0021620807

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana - Nováková, Dana - Štěpánková, Jana
Vitrektomie u cystoidního diabetického makulárního edému
In: Sborník přednášek, Česká oftalmologická společnost, Hradec Králové, 2003, s. 33-33, abstrakt ve sborníku,

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana - Skalická, Pavlína
Rohovkové komplikace pars plana vitrektomie pro oční komplikace diabetes mellitus
In: Kniha abstrakt, Galén, Praha, 2002, s. 140-140, abstrakt ve sborníku,

Abrahámová, Jitka
Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií
In: Farmakoterapie, roč. 6, č. 2, 2010, s. 219-222, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _,

Abrahámová, Jitka
Komentář ke studiím Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu
In: Farmakoterapie, roč. 5, č. 5, 2009, s. 541-541, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _,

Abrahámová, Jitka
Nádory varlat - Terapie testikulárních germinálních nádorů
In: Onkourologie, Galén - Karolinum, Praha, 2005, s. 495-501, monografie,

Abrahámová, Jitka
Rakovina prsu - celospolečenský problém
In: Habilitační a inaugurační přednášky na 1. lékařské fakultě 2004, Galen, Praha, 2005, s. 11-24, sborník (nekonferenční, neperiodický),

Abrahámová, Jitka
Vybrané otázky - onkologie 10
Galén, Praha, 2006, konferenční sborník,

Abrahámová, Jitka
Komentář k článku Léčba karcinomu prsu
In: Klimakterická medicína, roč. 12, č. 1, 2007, s. 44-44, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1211-4278, onkologie,

Abrahámová, Jitka
Lapatinib v léčbě karcinomu prsu
In: Remedia, roč. 17, č. 4, 2007, s. 400-403, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, onkologie, jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u nepokročilých testikulárních germinálních nádorů neseminomového typu
In: Klinická onkologie, roč. 21, č. 3, 2008, s. 81-85, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, onkologie//_,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u testikulárních germinálních nádorů
In: Postgraduální medicína, roč. 10, č. 3-příloha, 2008, s. 320-330, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4184, onkologie//_,


Publikace dle jednotlivých pracovišť