1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Autoři studie v Nature Immunology identifikovali protein kritický pro správnou signalizaci IL-17

100569V loňském roce zvítězila na 23. studentské vědecké konferenci v postgraduální sekci doktorandka Mgr. Michaela Přibíkova z Laboratoře imunity a buněčné komunikace vedené dr. Peterem Dráberem v centru BIOCEV 1. LF UK. Studii „CMTM4 is a subunit of the IL-17 receptor mediating autoimmune pathology“, kterou koncipoval dr. Dráber, posléze publikovala s Mgr. Danielou Knížkovou, rovněž doktorandkou působící v Laboratoři imunity a buněčné komunikace, a dalšími kolegy z centra BIOCEV a Akademie věd ČR v časopise Nature Immunology s impakt faktorem 31,250.

100568V práci se autoři zaměřili na zánětlivé procesy aktivované hlavním prozánětlivým cytokinem interleukinem-17. IL-17 hraje důležitou roli v obraně hostitele proti patogenům a u pacientů s jeho nedostatkem dochází k rozvoji závažných kandidóz. Na druhé straně je dysregulace signální dráhy IL-17 spojena s řadou autoimunitních onemocnění, jako je revmatoidní artritida, psoriáza nebo roztroušená skleróza. Autoři vyvinuli metodu pro studium složení signálního komplexu receptoru IL-17 pomocí hmotnostní spektrometrie. Pomocí tohoto přístupu identifikovali novou složku tohoto komplexu, protein CMTM4, který je kritický pro správnou signalizaci IL-17, a stanovili tento protein jako klíčovou podjednotku receptoru IL-17.

Hodnocení: spravovat