1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Autoři studie potvrdili význam prozánětlivého cytokinu IL-6

Maligní melanom je jednou z nejnebezpečnějších forem rakoviny kůže. Jeho vznik často souvisí s poškozením DNA vlivem ultra-fialového slunečního záření. Pro vznik melanomu jsou zásadními faktory stárnutí kůže a věk, které ovlivňují kožní tkáňové mikroprostředí. Výzkumy ukazují, že stárnutí kožních fibroblastů může podporovat progresi nádoru.

Vědci sdružení v projektu Centra nádorové ekologie 1. LF UK vedeném prof. MUDr. Karlem Smetanou, DrSc., se v rámci spolupráce s Ústavem molekulární genetiky AVČR a Vysokou školou chemicko-technologickou zaměřili na výzkum fungování fibroblastů v mikroprostředí heterogenních sféroidů melanomu. Výsledná studie vyšla v listopadu loňského roku v prvokvartilovém časopisu Cancers s impakt faktorem 6,126.

K vytvoření trojrozměrných modelů heterogenních sféroidů melanomu využili autoři studie zdravé dermální fibroblasty z kůže mladistvého dárce a porovnali je s fibroblasty z kůže od dospělého dárce vystavené slunečnímu záření. Sféroidy dále analyzovali spektrem metod včetně sekvenování jednotlivých buněk (single cell sequencing) s pokročilou bioinformatickou analýzou. Použitím této metody vědci podchytili molekuly, které by mohly být relevantní pro kont fibroblastů s rakovinnými buňkami. Analýza zmapovala a rozlišila v melanomových sféroidech tři funkční klastry fibroblastů. Liší se expresí a) genů souvisejících s produkcí extracelulární matrix, rolu interakce nádorově asociovaných b) prozánětlivých faktorů a c) signalizací pomocí nadrodiny proteinů TGF-β. Vědci zaznamenali zvýšenou deregulaci genové transkripce v buňkách poškozených slunečním zářením, čímž potvrdili, že prozánětlivý cytokin IL-6 významně zvyšuje invazi melanomu do extracelulární matrice. Tím se dále potvrzuje, že aspekty stárnutí jsou pro spolehlivé 3D modelování melanomu in vitro zásadní. „Studie je výsledkem intenzivní a široké spolupráce anatomů, kožních lékařů, patologů, molekulárních genetiků a bioinformatiků,“ vyzdvihuje výsledek týmového bádání přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK prof. Karel Smetana.

Hodnocení: spravovat