1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

24. ročník SVK a 11. ročník VPZ znají své vítěze

Na letošní Studentskou vědeckou konferenci a konferenci Výživa, potraviny a zdraví bylo prezentováno celkem 65 prací. Přihlášené práce, resp. jejich abstrakty, hodnotily odborné komise, které rozhodly o přijetí abstraktu do soutěže a způsobu jeho prezentace (poster nebo přednáška). Výsledky naleznete níže:

Nejlepší postgraduální přednášky:

🥇1. místo: Mgr. Ondřej Groborz

Práce: Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polymers

Školitel: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

🥈2. místo: Mgr. Nikola Hájková

Práce: Testování mikrosatelitové nestability u serózních, světlobuněčných a mucinózních primárních epiteliálních nádorů ovaria a porovnání různých metodických přístupů

Školitel: RNDr. Ivana Stružinská, Ph.D.

Nejlepší pregraduální přednáška:

🥇1. místo: Zuzana Ševčíková

Práce: The Effects of FGF2 in Chronic Wound Healing on ZDF rat model

Školitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Nejlepší postgraduální postery:

🥇1. místo: Mgr. Eliška Krčmářová

Práce: Účinek podávání probiotické Escherichie coli O83:K24:H31 na pozměněné vlastnosti neutrofilů u dysbiotických myší

Školitel: doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.

🥈2. místo: MUDr. Václav Heřman

Práce: Immune checkpoint signaling in T-cell lymphoma cell lines

Školitel: doc. MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.

Nejlepší pregraduální postery:

🥇1. místo: Olga Vencourová

Práce: Sledování vývoje titrů JCV protilátek v závislosti na lékové formě a dávkovacím schématu natalizumabu při léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Školitel: MUDr. Jana Lízrová Preiningerová

🥈2. místo: Umang

Práce: GDF3 as the main target of Luspatercept to treat ineffective erythropoiesis

Školitel: Ing. Jan Krijt, Ph.D.

🏅Bakalářský studijní program – speciální cena:

Tereza Kafková

Práce: ONKOFIT - pilotní program pohybové aktivity pro nemocné

s generalizovaným karcinomem prsu

Školitel: prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Souběžně také proběhla Studentská konference „Výživa, potraviny a zdraví“ Společnost pro výživu, kde odborná komise ocenila 6 nejlepších příspěvků:

Moc gratulujeme!

Ing. Matěj Malý z VŠCHT Praha

Ing. Václav Tesař z Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Ondřej Brabenec z VŠCHT Praha

Ing. Tomáš Kouřimský z VŠCHT Praha

Ing. Lenka Libenská z VŠCHT Praha

Bc. Josef Paroha z 1. LF UK 

Sponzory, kteří do letošní konference přispěli na dary pro vítěze jsou:

Maxdorf s.r.o., Galén, Nakladatelský dům GRADA, EEZY Publishing and EEZY Events & Educations, Cadenza, Fair Food Club - Bistro & Catering, MEGGLE Czech Republic, AG FOODS Group a.s. Mattoni a Current Media.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceněným gratulujeme!

Na fotogralerii se můžete podívat zde.
 

 

Hodnocení: spravovat