1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

23. ročník SVK zná své vítěze

96693
Celkem bylo na letošní Studentskou vědeckou konferenci přihlášeno 73 prací, které bylo možné prezentovat buď formou přednášky, nebo posteru. Přihlášené práce, resp. jejich abstrakty, hodnotily odborné komise, které rozhodly o přijetí abstraktu do soutěže a způsobu jeho prezentace.

Nejlepší přednášku, která byla v postgraduální sekci oceněna prvním místem, přednesla Michaela Přibíková, která prezentovala svou práci CMTM4 is a subunit of the IL-17 receptor mediating autoimmune pathology. Druhé místo s přednáškou Chelatující polymery pro léčbu hereditární hemochromatózy získal Ondřej Groborz. V pregraduální sekci přednášek zvítězil Panshul Mehta a jím prezentovaná práce In vitro effects of naturally occurring polyphenolic CO releasing molecules.
V posterové části bylo první místo postgraduální sekce uděleno Soně Galuškové a její práci Optimization of Real-Time Quaking-Induced Conversion assay for detection of aggregated alpha-synuclein in patient cerebrospinal fluid and brain tissue. Druhé místo komise udělila Tomáši Strnadovi a jeho výzkumu Trapezio-deltoideová manžety a akromioklavikulární luxace. V pregraduálních pracích vyhrál poster Vliv TGF beta 1 na produkci proteinů extracelulární matrix mezenchymálními buňkami v mikroprostředí glioblastomu Jany Vepřkové. Komise udělila také sdílené druhé místo a to: Heleně Klementové za poster Analýza placentárních extracelulárních vezikulů v pupečníkové krvi předčasně narozených novorozenců a Michaele Myšákové za poster Role glutathionu v odpovědi leukemických buněk na Azacytidin.
Zvláštní cenu získal také poster z oblasti nelékařských oborů. Oceněna byla pilotní studie Veroniky Knapové: Využitelnost programu posturální a respirační fyzioterapie u osob s RS v domácím prostředí.
Anketu diváků vyhrály dva postery. V postgraduální sekci to byl Imaging the membrane tension in lymphocyte migration Elišky Mikové. V pregraduální části se divákům konference nejvíce líbil poster oceněné Heleny Klimentové.

Sponzory, kteří do letošní konference přispěli na dary pro vítěze jsou: nakladatelství Galén, Oxford Bookshop, Grada Publishing, Maxdorf, a Current Media, zdravotnické oděvy Lavenda a Cadenza a bistro Fair food club.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceněným gratulujeme!

 

Hodnocení: spravovat