1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zobrazovací metody a systémy v lékařství 2023/2024

Zobrazovací metody a systémy v lékařství 
Kód v SIS: B90249

Anotace:
Studenti se seznámí se základními nejčastěji používanými zobrazovacími metodami v klinické a experimentální medicíně. V tomto kurzu se u každé zobrazovací metody probere jejich fyzikální základ a aplikace, včetně výhod a nevýhod každé zobrazovací modality (rentgen, počítačová tomografie, ultrazvukové zobrazování, spektroskopie a zobrazování magnetickou rezonancí, scintigrafie, jednofotonová emisní tomografie, pozitronová emisní tomografie, termografie a optické zobrazování (fluorescence a bioluminiscence). V rámci výuky studenti uvidí praktické použití experimentálního přístroje pro spektroskopii a zobrazování magnetickou rezonancí a optického zobrazovače. 


Rozsah předmětu: 12 hodin (Za splnění předmětu se považuje min. 51% účast (více jak 6hod.) a prezentace na dané téma)
Kde: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK, Salmovská 1 

Předběžný harmonogram (muže se změnit):
17.10. Úvod, TEM, 1.5 hodiny
7.11. Ultrazvuk, Optické zobrazování, Rentgenové metody, 2.5 hodiny
14.11. Rentgenové metody, Presentace PPT, 3 hodiny
21.11. Magnetická rezonance, 3 hodiny
28.11.  Radionukleární metody 2 hodiny
Extra dobrovolně pro zájemce: Návštěva experimentálního pracoviště 1 hodina


Předmět se otevírá při nahlášení 5 a více studentů.

Hodnocení: spravovat