1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie 2023/2024

Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie

Kód předmětu: B90008

•Pro studenty doktorského studia pořádaný OR Biochemie a patobiochemie v akademickém roce 2023/2024.
•Registrace do kurzu bude provedena na první (případně druhé) přednášce.
•Pro zápočet jsou tolerovány maximálně tři absence, k dispozici bude prezenční listina.
•Přednášky se konají vždy ve středu od 14:00 v budově děkanátu 1. LF v posluchárně ÚLBLD, vchod z Kateřinské 32, Praha 2: 1.089 (KBLDP2) – 1. NP (zvýšené přízemí) vlevo.

Středa 14:00

Přednášející

*

Téma

21.02.2024

doc. MUDr. Petr Bušek, PhD.

2

Proteázy u nádorových onemocnění

28.02.2024

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

1

Metabolismus etanolu a patobiochemické důsledky

06.03.2024

doc. MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D.

3

Aspekty biochemie Alzheimerovy nemoci.

13.03.2024

doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc.

1

Onkofetální antigeny a jejich využití v medicíně

20.03.2024

MUDr. Petr Kocna, CSc.

1

Principy a instrumentace dechových testů

27.03.2024

MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

4

Bílá a hnědá tuková tkáň

03.04.2024

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

1

Funkce reaktivních forem kyslíku – metabolismus, poškození tkáně, signalizace

10.04.2024

doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D.

3

Spektrální a mikroskopická analýza močového konkrementu

17.04.2024

RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.

1

Úloha onkogenů a tumor supresorových genů při vzniku nádorových onemocnění

24.04.2024

MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.

1

Patobiochemie stárnutí


*Pracoviště přednášejících:
1 - Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
2 - Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK
3 - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FNM
4 - Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.

 

Hodnocení: spravovat