1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v LS akademického roku 2024/2025

Zahraniční oddělení 1. LF vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2024/2025.

Studenti 1. LF se mohou hlásit na tuto univerzitu: Hebrew University of Jerusalem (2 místa). Počet míst platí pro všechny fakulty UK participující na dané dohodě.

K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce, není-li uvedeno jinak:

· životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

· motivační dopis

· konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)

· doporučující dopis z katedry (pro VŘ lze česky, doporučujeme v angličtině)

· celkový studijní průměr za celé studium na VŠ

· doklad o jazykové způsobilosti

· studenti doktorského studijního programu, kteří se hlásí na výzkumný pobyt, přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity

Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace https://is.cuni.cz/webapps/:

· 1. - 30. dubna 2024 včetně

Podrobnější informace k výběrovému řízení včetně manuálu k online aplikaci a kritérií pro hodnocení prorektorkou pro zahraniční záležitosti se nacházejí na webových stránkách https://cuni.cz/uk-37.html.

Upozorňujeme, že v rámci „stanovených kritérií“ došlo k upřesnění, jaké doklady o jazykové způsobilosti akceptujeme pro výběrové řízení, a dále jsme blíže specifikovali způsob hodnocení motivace k výjezdu.

Podmínky přijímacího řízení a studia na zahraniční univerzitě si studenti vyhledají na internetových stránkách příslušné univerzity.

 

Hodnocení: spravovat