1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Spolupráce 1. LF UK a CEITEC = publikace v TOP 100 Scientific Reports

Dokladem enormního vědeckého úsilí na naší fakultě je nedávný úspěch dvou českých vědeckých skupin, jejichž práce o kmenových buňkách glioblastomu se v roce 2018 svým dopadem zařadila mezi stovku nejčtenějších publikací v časopise Scientific Reports prestižního vydavatelství Nature, a to v oblasti výzkumu buněčné a molekulární biologie nádorových onemocnění.

„Zjistili jsme, že existuje skupina molekul zodpovědná za udržení tzv. kmenovosti buňky, tedy schopnosti sebeobnovy. Skupinu těchto regulačních molekul jsme ve zvýšené míře objevili ve vzorcích z lidských glioblastomů, a to nejvíce u tumorů s horším klinickým vývojem. Tím jsme prokázali, že horší prognóza pacientů souvisí s vyšší mírou zastoupení buněk s kmenovým potenciálem. Tento fakt může v budoucnu lékařům pomáhat v rozhodnutí, zda pacienta léčit agresivně, nebo méně agresivními postupy,“ vysvětluje děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který je zároveň přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie. Jeho vědecká skupina spolu se skupinou prof. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D., z výzkumného centra CEITEC v Brně tak přispěla dalším střípkem k poznání nádorového mikroprostředí v rámci činnosti nedávno založeného Centra nádorové ekologie.

Primární zdroj:

Scientific Reports

Identification of microRNAs differentially expressed in glioblastoma stem-like cells and their association with patient survival

Podrobnější informace najdete zde.

85044

 

Hodnocení: spravovat