1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Současné trendy v kardiovaskulárním výzkumu 2023/2024

Současné trendy v kardiovaskulárním výzkumu
Kód v SIS: B90252

Koordinátor kurzu: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.  
Místo konání: II. interní klinika kardiologie a angiologie 1LF UK a VFN, Seminární místnost na Pracovišti pro diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu: U Nemocnice 2, vchod A12, první patro.  

Přednášející: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. / MUDr. Josef Marek  

Kurz/Předmět je zaměřen na získání základního všeobecného rozhledu v problematice kardiovaskulárního výzkumu a přehledu aktuálních trendů. Probírány budou témata ze základního, translačního a klinického výzkumu dle profilu účastníků kurzu formou studenty připraveného kritického rozboru nových publikací. Vyjma vlastního vědeckého výstupu příslušných publikací v kontextu vlastního výzkumu bude kladen vždy důraz i na formální stránku publikace: rozsah dat, design experimentu, statistické metody a jejich vhodnost v konkrétní aplikaci, forma prezentace dat, interpretace dat, kompletnost a správnost citací. Diskutovány budou i témata vlastního výzkumu studenta.

Koncipován jako pravidelné semináře od října do června příslušného akademického roku.
Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na kurzu.

Termíny pro akademický rok 2023/2024: 10.11., 8.12., 12.1., 9.2., 8.3., 5.4., 3.5. a 14.6.
Začátek ve 12:00 hodin


Kapacita kurzu: 10 míst.

Přihlášení ke kurzu a informace: pavlina.malinova@lf1.cuni.cz.

Hodnocení: spravovat