1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Aplikovaná farmakokinetika 2023

Aplikovaná Farmakokinetika B90274

Je platný pro absolvování dvou kurzů v rámci DSPB, jeho absolvování potvrzuje garant kurzu zápočtem do indexu doktoranda.

Kurz je koncipován jako třídenní – začíná se výkladem teorie, na kterou navazují praktické demonstrace a interaktivní nácvik probírané problematiky. Kurz je zakončen testem. (Pozn. tento kurz je koncipován v českém jazyce.)

Datum a místo konání:

16. 10. 2023 – 18. 10. 2023

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Albertov 4, 128 00 Praha 2

Garant kurzu:

Doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Kontakt:

E-mail: martin.sima@lf1.cuni.cz

Tel: 224 968 161

Program:

1. den

- Farmakokinetika – základní definice, popis farmakokinetických procesů – ADME (doc. Šíma)

- Matematický popis farmakokinetických procesů, farmakokinetické výpočty (doc. Šíma)

- Farmakokinetika biologických léčiv (prof. Slanař)

2. den

- Farmakokinetické vlastnosti vybraných léčiv (doc. Šíma)

- Individuální přístup k farmakokinetickému modelování, terapeutické monitorování léčiv, kazuistiky, využití v aplikovaném výzkumu (doc. Šíma)

- Populační přístup k farmakokinetickému modelování (dr. Michaličková)

3. den

- Farmakokinetika v klinickém hodnocení léčiv, bioekvivalenční studie (dr. Bartůněk)

- Metodologie farmakokinetických studií, statistická analýza, interpretace výsledků (dr. Bartůněk)

- Test (doc. Šíma)


 

Hodnocení: spravovat