1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Klinický seminář 2 -2023/2024

Klinický seminář 2 - B90245 

Semináře III. interní kliniky 1.LF UK a VFN   

Semináře budou i v letošním roce zaměřeny maximálně prakticky na každodenní problémy internistů a dalších specialistů z velké rodiny interních oborů. Na rozdíl od minulého roku, kdy jsme využívali zejména naše „domácí“ klinické specialisty a probírali zejména nosná témata III. Interní kliniky, požádali jsme letos o spolupráci i kolegy a přátele z dalších pracovišť.
Věříme, že se dozvíme novinky z dalších oborů, které potřebujeme, ale nejsou absolutní prioritou kliniky.  Diskusi povede vždy zástupce vedení kliniky.  

Semináře se budou konat 1x měsíčně, vždy 1. středu v měsíci, ve 13 hodin v Charvátově sále 3. Interní kliniky VFN.  

4. 10. 2023 Antitrombotická léčba
PharmDr. Alena Pilková, Mgr. Jan Hartinger  

Další navržená témata a autoři  
1.11.      Základy hodnocení a interpretace skiagramu hrudníku pro internistu
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

6.12.      Hodnotová anamnéza 
doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

3.1.        Co může chtít internista od statistika?                                                                    
RNDr. Marian Rybář, MHA

7.2.        Diferenciální diagnostika a léčba zaníceného kloubu                           
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.                            
prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM – koordinátor seminářů

Hodnocení: spravovat