1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Kalendář

28.11.2017
09:00 Mefanet 2017
Ve dnech 28.-29. listopadu 2017 se v Brně uskuteční 11. ročník konference MEFANET.
09:00 Promoce 1.LF UK
Promoce absolventů navazujících magisterských programů.
14:15 Novinky v biomedicínském výzkumu listopad 2017
Srdečně Vás zveme na přednáškové odpoledne „Novinky v biomedicínském výzkumu“ s hostem fakulty Jeffreym A. Medinem, které se koná v úterý 28. listopadu 2017 od 14.15 do 15.30 hodin v Síni Coriových , U Nemocnice 5, Praha 2.
17:00 Kontinuální monitorace v denní praxi
Ilf Praha
29.11.2017
13:00 Diabetes a nutrice: kontroverze ve výživových doporučeních pro diabetiky
Klinický seminář 3. interní kliniky 1. LF se koná v Charvátově sálu kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2, 1. patro.
13:00 Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Na Bojišti 1, Praha 2
04.12.2017
17:00 Kontinuální monitorace v denní praxi
Ilf Praha
06.12.2017
13:00 Seminář endokrinologické skupiny
Klinický seminář 3. interní kliniky 1. LF se koná v Charvátově sálu kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2, 1. patro.
07.12.2017
14:00 Seminář ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze
Akreditace ČLK.
16:00 Naovaskularizace I
Registrace ČLK
17:00 Kontinuální monitorace v denní praxi
Ilf Praha
08.12.2017
09:30 VETRAM
Fyziologický ústav 1. LF UK
11.12.2017
14:30 Zkušenosti z mise na Ukrajinu do Kyjeva-Podpora vzniku nového neurorehabilitačního oddělení společnosti MEDEVAC
Registrace ČLK
13.12.2017
13:00 Kasuistický a diferenciálně-diagnostický seminář (odd. JIMP)
Klinický seminář 3. interní kliniky 1. LF se koná v Charvátově sálu kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2, 1. patro.
13:00 Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Na Bojišti 3, Praha 2
15:00 Možnosti diagnostiky a léčby hepatitidy C
Registrace ČLK
15.12.2017
09:00 Kurz neinvazivní hemodynamiky
Vzdělávací akce dle SP č. 16 ČLK.
03.01.2018
13:00 Seminář obezitologické skupiny
Klinický seminář 3. interní kliniky 1. LF se koná v Charvátově sálu kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2, 1. patro.
10.01.2018
13:00 Mikrobiom u nemocí gastrointestinálního traktu
Klinický seminář 3. interní kliniky 1. LF se koná v Charvátově sálu kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2, 1. patro.
17.01.2018
13:00 Kasuistický a diferenciálně-diagnostický seminář (D3)
Klinický seminář 3. interní kliniky 1. LF se koná v Charvátově sálu kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2, 1. patro.
24.01.2018
13:00 Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze
Klinický seminář 3. interní kliniky 1. LF se koná v Charvátově sálu kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2, 1. patro.
31.01.2018
13:00 Klinicko-patologický seminář
Klinický seminář 3. interní kliniky 1. LF se koná v budově Ústavu patologie VFN.
13:00 Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Na Bojišti 3, Praha 2
28.02.2018
13:00 Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Na Bojišti 3, Praha 2
28.03.2018
13:00 Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Na Bojišti 3, Praha 2
25.04.2018
13:00 Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Na Bojišti 3, Praha 2
30.05.2018
13:00 Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Na Bojišti 3, Praha 2
27.06.2018
13:00 Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Na Bojišti 3, Praha 2
zavřít