1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Elektrofyziologické metody v lékařském výzkumu - 2023/2024

Elektrofyziologické metody v lékařském výzkumu
Kód v SIS: B90054    

Koordinátor:  prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Vedoucí kurzu: MUDr. Eduard Kuriščák, CSc.            
Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze
Albertov 5, 128 00 Praha 2                        
Tel.: 224968483                        
E-mail: eduard.kuriscak@lf1.cuni.cz

Registrační poplatek: Bez poplatku
Ubytování pro mimopražské účastníky: není zajišťováno

Ukončení kurzu:      Zápočtem na základě prezence a absolvování závěrečného testu  

Přihlášky ke kurzu na uvedený e-mail: eduard.kuriscak@lf1.cuni.cz.  

Termín: 14. 11.2023   14:00 – 15:30
15. 11.2023   14:00 – 15:30  

Program:  
1.  Informace, zpráva, signál. Proces a jeho vlastnosti. Typy biosignálů. Základní typy biosignálů a jejich vlastnosti.
2.  Snímání, předzpracování a  zpracování elektrických biosignálů
3.  Zpracování biosignálu v časové oblasti, harmonická analýza biosignálu, náhodný proces.

Hodnocení: spravovat