1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 611
Name: Department of Addictology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital In Prague (VFN)
Email:
WWW: http://www.adiktologie.cz/
Phone: +420 224968269
+420 224968270
Address: Apolinářská 4, Praha
Head (of department): prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Assigned contacts

1  2  3  >>

Barták Miroslav +420 224968270
+420 224968272
Bezdíček Ondřej +420 224965524
Fidesová Hana +420 224968275
Gabrhelík Roman +420 224968278
Gavurová Beáta
Habiňáková Renáta
Horálek Helena +420 224968270
Jandáč Tomáš
Kalina Kamil +420 224968270
Kmoch Vladimír +420 224968207
Konečná Jana +420 224968274
Kulhánek Adam +420 224968280
Libra Jiří +420 224968277
Lososová Amalie +420 224968276
Lukavská Kateřina
Malinová Michaela +420 224968271
Mašlániová Miroslava +420 224968225
Matoušek Petr +420 224968270
+420 224968273
Minařík Jakub +420 224968240
Miovský Michal +420 224968268

1  2  3  >>