1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Cena Alberta Schweitzera za lékařství v roce 2024

 

Francouzské velvyslanectví v Praze vyhlašuje ve spolupráci se společností Servier

Cenu Alberta Schweitzera za lékařství.

Cena je udělována za nejlepší klinické a výzkumné práce studentů doktorských studijních programů.

Podmínky pro účast v soutěži, uchazeči musí splňovat:

· česká nebo slovenská národnost
· věk do 33 let (k 1. 5. 2024)
· studium v doktorském studijním programu nebo obhajoba disertační práce v roce 2023 nebo 2024
· zaměstnanec nemocnice s lékařským vzděláním nebo jiného zdravotnického zařízení poskytující zdravotnické služby
· v rámci studia doktorského studijního programu nepracuje pro společnost Servier ani pro žádnou její dceřinou společnost
· publikovaný vědecký článek, nebo vědecký článek přijatý k publikaci v mezinárodním recenzovaném časopise

Podrobnosti o přihlášce naleznete v tomto dokumentu. (Dokument popisuje celou soutěž včetně role koordinátorů za fakultu, ale i podmínky pro uchazeče). 

Zájemci zašlou své přihlášky včetně příloh (viz annex 2) nejpozději do 29. února 2024 do 12 hodin na e-mailovou adresu marie.machova@lf1.cuni.cz

Za fakultu je možné navrhnout max. dva kandidáty, pouze vedením fakulty vybraní kandidáti po vyzvání vyplní formulář zmíněný v podmínkách pro přihlášení.


103168

 

Hodnocení: spravovat