1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Biostatistika v kardiovaskulárním výzkumu 2023/2024

Biostatistika v kardiovaskulárním výzkumu
Biostatistics in cardiovascular research
Kód v SIS: B90211 

Koordinátor kurzu: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Místo: Kurz se bude konat na II. interní klinice, U Nemocnice 2, Praha 2. Předpokládáme kombinovanou podobu kurzu: část kombinovaná a část prezenční.
Kapacita kurzu 20 účastníků.   Kapacita je již naplněna!

Termín konání: 20.-22.3.2024 13:00 - 16:00

Přihlášení a informace ke kurzu: petra.smejkalova@lf1.cuni.cz   

Programová náplň: Základní statistické pojmy používané v klinickém výzkumu, jejich praktickou aplikaci, rizika nesprávného použití či interpretace, vztah jednotlivých designů studií ke statistickým pojmům. Probrány budou popisné statistiky. Nejdůležitější parametrické a neparametrické metody, logistická regrese a analýza přežívání. Testování hypotéz, srovnání klasického aparátu testování hypotéz s bayesovským pohledem s praktickými ukázkami konkrétních příkladů rozdílů mezi klasickou a bayesovskou inferencí. Moderní trendy v lékařském výzkumu: strojové učení (machine learning, artificial intelligence), bayesovský obrat a komplexita. Součástí kurzu bude praktická ukázka interpretace výstupů moderních přístupů na již publikovaných článcích. Interpretace klinických studií. Metody užité v klinických studiích. Interpretace výsledků. Strategie plánování výzkumných projektů.

 Zápočet bude udělen za účast na kurzu.  

Hodnocení: spravovat