1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Biomedicine and biotechnology - ak. rok 2023/2024

 

Předmět je jeden z doporučených volitelných kurzů pro doktorské studenty programů Biochemie a patobiochemie, Fyziologie a patofyziologie člověka, Biologie a patologie buňky a Molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie. Vítáni jsou studenti i z jiných programů.

Hlaste se u Ing. Lucie Vyšatové na email lucie.vysatova@lf1.cuni.cz.

Sylabus předmětu naleznete v příloze.

*********

This course is one of the recommended elective courses for PhD students in Biochemistry and Pathobiochemistry, Human Physiology and Pathophysiology, Cell Biology and Pathology, and Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology. Students from other programs are also welcome.

Register with Ing. Lucie Vyšatová at lucie.vysatova@lf1.cuni.cz.

The syllabus of the course can be found in the appendix.

 

Hodnocení: spravovat