1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Bartoníček, Jan
Klasifikace luxačních zlomenin hlezna
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 91, č. 9, 2012, s. 494-499, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, _, jine-verejne-zdroje,

Bartoníček, Jan
Luxační zlomeniny hlezna – nové pohledy na staré problémy
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 91, č. 9, 2012, s. 492-493, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, _, jine-verejne-zdroje,

Bartoníček, Jan - Chochola, Antonín - Vaněček, Václav
Suprasyndesmální šroub u luxačních zlomenin hlezna
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 91, č. 9, 2012, s. 513-520, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, _, jine-verejne-zdroje,

Bartoníček, Jan - Kostlivý, Karel - Třešl, Ivo
Zlomeniny zadní hrany tibie u zlomenin hlezna
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 91, č. 9, 2012, s. 506-512, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, _, jine-verejne-zdroje,

Bartoníček, Jan - Mittlmeier, Thomas - Rammelt, Stefan
Anatomie, Biomechanik und Pathomechanik des Pilon tibiale
In: Fuss und Sprunggelenk, roč. 10, č. 1, 2012, s. 3-11, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1619-9987, _, jine-verejne-zdroje,

Bartoníček, Jan - Švagr, Martin - Naňka, Ondřej
Poranění mediálních struktur hlezna
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 91, č. 9, 2012, s. 500-505, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, _, jine-verejne-zdroje,

Bartoníček, Jan - Tuček, Michal
Historie léčby zlomenin lopatky
In: Ortopedie, roč. 6, č. 3, 2012, s. 129-136, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1802-1727, _, jine-verejne-zdroje,

Bartoníček, Jan - Vávra, Jan - Chochola, Antonín
Bosworth hip shelf arthroplasty in adult dysplastic hips: ten to twenty three year results
In: International Orthopaedics, roč. 36, č. 12, 2012, s. 2425-2431, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0341-2695//000312129600004, IF = 2.319 (2012), NS9980,

Bartoníček, Jan - Vávra, Jaroslav
Význam MR v léčbě komplikací zlomenin krčku femuru u adolescentů - Kazuistika
In: Ortopedie, roč. 6, č. 1, 2012, s. 25-29, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1802-1727, _, NS9980,

Bartoníček, Jan - Vávra, Jaroslav - Bartoška, Radek - Havránek, Petr
Operative treatment of avascular necrosis of the femoral head after proximal femur fractures in adolescents
In: International Orthopaedics, roč. 36, č. 1, 2012, s. 149-157, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0341-2695//000298857500023, IF = 2.319 (2012), NS9980,


Publikace dle jednotlivých pracovišť