1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adámek, Svatopluk - Bláha, Martin - Libánský, Petr - Tvrdoň, Jiří - Naňka, Ondřej
Omentoplastika sterna - chirurgické řešení defektu sterna při osteomyelitidě sterna u pacientky s mediastinálně uloženým adenomem parathyreoidey
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 82, č. 12, 2003, s. 624-627, V - kazuistika, 0035-9351, chirurgie., ND6856,

Amlerova, J - Cavanna, AE - Bradáč, Ondřej - Javurkova, A - Marusic, P
Hyperfamiliarity in patients with temporal lobe epilepsy
In: Epilepsy and Behavior, roč. 24, č. 3, 2012, s. 332-335, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1525-5050//000305208900008, IF = 1.844 (2012), NT11536,

Anders, Martin - Havrdová, Eva - Herman, Erik - Hovorka, Jiří - Roth, Jan - /
Deprese v neurologické praxi. Část 3: Deprese u vybraných neurologických onemocnění
Galén, Praha, 2001, monografie,

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Kramář, Filip - Ransdorfová, Šárka - Hrabal, Petr - Kozler, Petr - Michalová, Kyra
Molekulárně cytogenetická analýza buněk difuzních gliomů a její přínos pro diagnostiku a léčbu
Brno, 2006, s. 231-231, abstrakt ve sborníku, 1A8237, MZ0VFN2005, MZO 00064165

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Kramář, Filip - Ransdorfová, Šárka - Melicherčíková, Jela - Hrabal, Petr - Kozler, Petr - Michalová, Kyra
Význam molekulárně cytogenetické analýzy nádorových buněk pro diagnostiku a léčbu oligodendrogliomů (2)
In: Sborník abstraktů, Solen, Olomouc, 2006, s. 36-36, abstrakt ve sborníku, 1A8237, MZ0VFN2005, MZO 00064165

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Kramář, Filip - Ransdorfová, Šárka - Melicherčíková, Jela - Hrabal, Petr - Kozler, Petr - Michalová, Kyra
Význam molekulárně cytogenetické analýzy nádorových buněk pro diagnostiku a léčbu oligodendrogliomů (1)
In: Sborník, Galén, Praha, 2006, s. 1-1, abstrakt ve sborníku, 1A8237, MZ0VFN2005, MZO 00064165

Bajaček, Michal - Hovorka, Jiří - Herman, Erik
Erektilní dysfunkce a neurologická onemocnění
In: Erektilní dysfunkce pod lupou, Adéla, Plzeň, 2005, s. 25-35, monografie,

Barinka, Filip - Druga, Rastislav - Marusič, Petr - Kršek, Pavel - Zamečník, Josef
Calretinin immunoreactivity in focal cortical dysplasias and in non-malformed epileptic cortex
In: Epilepsy Research, roč. 88, č. 1, 2010, s. 76-86, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0920-1211//000274058700007, IF = 2.302 (2010), NS9915, NR8843, MZ000064203

Barsa, Pavel - Buchvald, P. - Suchomel, Petr - Lukáš, R.
Traumatická spondylolisthesa L5-S1
In: Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, roč. 70, 2003, s. 121-25, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0001-5415, neurochirurgie.,

Barsa, Pavel - Häckel, Martin
Systém 'červených praporků' v diagnostice a terapii bolesti zad
In: Bolest, roč. 6, č. 3, 2003, s. 171-175, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0634, neurochirurgie., NF6559,


Publikace dle jednotlivých pracovišť