1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adámek, Svatopluk - Bláha, Martin - Libánský, Petr - Tvrdoň, Jiří - Naňka, Ondřej
Omentoplastika sterna - chirurgické řešení defektu sterna při osteomyelitidě sterna u pacientky s mediastinálně uloženým adenomem parathyreoidey
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 82, č. 12, 2003, s. 624-627, V - kazuistika, 0035-9351, chirurgie., ND6856,

Amlerova, J - Cavanna, AE - Bradáč, Ondřej - Javurkova, A - Marusic, P
Hyperfamiliarity in patients with temporal lobe epilepsy
In: Epilepsy and Behavior, roč. 24, č. 3, 2012, s. 332-335, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1525-5050//000305208900008, IF = 1.844 (2012), NT11536,

Anders, Martin - Havrdová, Eva - Herman, Erik - Hovorka, Jiří - Roth, Jan - /
Deprese v neurologické praxi. Část 3: Deprese u vybraných neurologických onemocnění
Galén, Praha, 2001, monografie,

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Kramář, Filip - Ransdorfová, Šárka - Hrabal, Petr - Kozler, Petr - Michalová, Kyra
Molekulárně cytogenetická analýza buněk difuzních gliomů a její přínos pro diagnostiku a léčbu
Brno, 2006, s. 231-231, abstrakt ve sborníku, 1A8237, MZ0VFN2005, MZO 00064165

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Kramář, Filip - Ransdorfová, Šárka - Melicherčíková, Jela - Hrabal, Petr - Kozler, Petr - Michalová, Kyra
Význam molekulárně cytogenetické analýzy nádorových buněk pro diagnostiku a léčbu oligodendrogliomů (2)
In: Sborník abstraktů, Solen, Olomouc, 2006, s. 36-36, abstrakt ve sborníku, 1A8237, MZ0VFN2005, MZO 00064165

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Kramář, Filip - Ransdorfová, Šárka - Melicherčíková, Jela - Hrabal, Petr - Kozler, Petr - Michalová, Kyra
Význam molekulárně cytogenetické analýzy nádorových buněk pro diagnostiku a léčbu oligodendrogliomů (1)
In: Sborník, Galén, Praha, 2006, s. 1-1, abstrakt ve sborníku, 1A8237, MZ0VFN2005, MZO 00064165

Bajaček, Michal - Hovorka, Jiří - Herman, Erik
Erektilní dysfunkce a neurologická onemocnění
In: Erektilní dysfunkce pod lupou, Adéla, Plzeň, 2005, s. 25-35, monografie,

Barinka, Filip - Druga, Rastislav - Marusič, Petr - Kršek, Pavel - Zamečník, Josef
Calretinin immunoreactivity in focal cortical dysplasias and in non-malformed epileptic cortex
In: Epilepsy Research, roč. 88, č. 1, 2010, s. 76-86, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0920-1211//000274058700007, IF = 2.302 (2010), NS9915, NR8843, MZ000064203

Barsa, Pavel - Buchvald, P. - Suchomel, Petr - Lukáš, R.
Traumatická spondylolisthesa L5-S1
In: Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, roč. 70, 2003, s. 121-25, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0001-5415, neurochirurgie.,

Barsa, Pavel - Häckel, Martin
Systém 'červených praporků' v diagnostice a terapii bolesti zad
In: Bolest, roč. 6, č. 3, 2003, s. 171-175, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0634, neurochirurgie., NF6559,

Barsa, Pavel - Häckel, Martin
Systém červených praporků v diagnostice a terapii bolesti zad
In: Bolest, roč. 7, č. Suppl. 2, 2004, s. 15-19, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0634, neurochirurgie.,

Bartoš, R. - Beneš, Vladimír - Sameš, M.
Effect of radicality of surgery on survival of patients with GBM
In: Journal of Neurooncology, roč. 2, č. Suppl. 1, 2000, s. 49-50, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0167-594X, neurochirurgie - onkologie. IF = 1.581 (2000), NF5743, MSM 111100002

Bednařík, J. - Kadaňka, Z. - Häckel, Martin
Bolesti v zádech
In: Bolest, Tigis, Praha, 2006, s. 485-507, monografie,

Belšan, T. - Syrůček, M. - Kramář, Filip - Charvát, František - Rejchrt, P.
Gliomatosis cerebri - difuzní gliový nádor infiltrující více laloků mozku /2 kazuistiky/
In: Abstrakta, Česká neurochirurgická společnost, Společnost pro rozvoj a podporu neurochirurgie, Praha, 2007, s. 35-35, abstrakt ve sborníku,

Beneš, Vladimír
Aneuryzmata. Operace v zadním řečišti, technika, operační postupy, peroperační komplikace
In: Sborník, Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové, 2005, s. 29-30, abstrakt ve sborníku, NF6980, NR8128,

Beneš, Vladimír
Reconstructive surgery in cerebral ischemia
In: Course Book, 2003, s. 37-40, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, neurochirurgie., NF5743, ND5744, NF6616,

Beneš, Vladimír
Opthochasmatic Region Surgery
In: Abstract book, European Skull Base Society, Rotterdam, 2004, s. 24-24, abstrakt ve sborníku,

Beneš, Vladimír
Cévní neurochirurgie včera, dnes a zítra - úvodní přehled
In: Abstrakta, Česká neurochirurgická společnost, Liberec, 2004, s. 29-29, abstrakt ve sborníku, NR8128, NF6985, NF6980,

Beneš, Vladimír
Chirurgické principy v léčbě nádorů centrální nervové soustavy
In: Neurologie 2005, Triton, Praha, 2005, s. 80-86, monografie,

Beneš, Vladimír
Perspektivy pražské neurochirurgie v 21. století
In: Abstrakta, Česká neurochirurgická společnost, Praha, 2005, s. -, abstrakt ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť