1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Akando, Benoit - Holub, Michal
The use of CD38+ antigen expression on CD8+ T-lymphocytes as a marker of HIV-1 infection
In: Book of abstracts, Galén, Praha, 2004, s. 9-9, abstrakt ve sborníku,

Arientová, Simona - Schramlova, Jana - Ambrožová, Helena - Marešová, Vilma - Holub, Michal
Electron microscopy in the diagnosis of viral gastroenteritis in hospitalised children in the Czech Republic
In: Folia microbiologica, roč. 57, č. 3, 2012, s. 177-182, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0015-5632//000303680100003, IF = 0.791 (2012),

Aster, Viktor
Results of vaccination against VHB and VHA in HIV-positive patients
In: Proceedings of abstracts, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Praha, 2004, s. 1-1, abstrakt ve sborníku, NI7509,

Aster, Viktor
Hlavní myšlenky a vybraná fakta ze semináře konaného 2. -4. prosince 2004 v Amsterdamu, Holandsko. 1. mezinárodní schůzka na téma HIV a koinfekce hepatitidami
In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, roč. 11, č. 1, 2005, s. 32-35, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1211-264X, infektologie,

Aster, Viktor
Profylaxe recidivujících infekcí HSV-1, HSV-2 a VZV
In: Sborník přednášek, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Praha, 2005, s. 1-1, abstrakt ve sborníku,

Aster, Viktor
Virové hepatitidy u HIV infikovaných osob
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, č. 8, 2006, s. 17-20, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, infektologie - HIV-infekce,

Aster, Viktor
Virus GBV-C/HGV
In: Sborník abstraktů, 1. LF UK, Praha, 2006, s. 41-41, abstrakt ve sborníku,

Aster, Viktor
Nové aspekty koinfekce HIV/HGV
In: Sborník abstrakt , Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové, Hradec Králové, 2007, s. 7-7, abstrakt ve sborníku, NR9288,

Aster, Viktor
Průběh a léčba infekce virem hepatitidy C u osob infikovaných HIV
In: Medicína po promoci, roč. 12, č. 3, 2011, s. 79-80, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9445, _, NR9288,

Aster, Viktor - Dohňanská, Mária - Hubáček, P. - Rozsypal, Hanuš - Holub, Michal
Infekce virem HHV-6 a možná souvislost s perikarditidou
In: Sborník abstrakt, Česká společnost infekčního lékařství JEP, Praha, 2006, s. 60-60, abstrakt ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť