1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Aboutable, Tarek
Je odstranění vnitřní limitující membrany vždy nutné při vitrektomii pro diabetický makulární edém bez evidentní epimakulární proliferace?
In: Abstrakta, ČVRS, Praha, 2005, s. 1. 4 -1. 4, abstrakt ve sborníku,

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana
Vitrektomie beim diabetischen zystoiden Makulaödem - Ergebnisse von 72 Fällen
In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, roč. 222, č. 8, 2005, s. 643-648, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0023-2165, oftalmologie. IF = 0.412 (2005), MSM0021620807

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana - Nováková, Dana - Štěpánková, Jana
Vitrektomie u cystoidního diabetického makulárního edému
In: Sborník přednášek, Česká oftalmologická společnost, Hradec Králové, 2003, s. 33-33, abstrakt ve sborníku,

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana - Skalická, Pavlína
Rohovkové komplikace pars plana vitrektomie pro oční komplikace diabetes mellitus
In: Kniha abstrakt, Galén, Praha, 2002, s. 140-140, abstrakt ve sborníku,

Al Fakih, Aref
Řezání v očích s poklesem vizu
In: Oftalmologie v kazuistikách, Triton, Praha, 2007, s. 47-48, monografie, jine-verejne-zdroje,

Al Fakih, Aref Ahmed Ali - Hrdličková, Enkela - Palos, Michalis - Jirsová, Kateřina
Vliv uchování rohovky na vznik rejekce u transplantovaných pacientů
Sborník, Nucleus HK, Hradec Králové, 2008, s. 104-105, abstrakt ve sborníku, MSM0021620806

Al-Fakih, Aref - Jirsová, Kateřina - Filipec, Martin
A Comparison of the Presence of HLA - DR - Positive Cells in Corneas Stored under Hypothermic or Tissue Culture Conditions
In: Program and Abstracts, EATB, Praha, 2004, s. 84-84, abstrakt ve sborníku,

Al-Fakih, Aref - Jirsová, Kateřina - Filipec, Martin
The presence of HLA -DR positive cells in human corneas stored under hypothermic or tissue culture conditions
In: Ophthalmic Research, roč. 37, č. S1, Suppl. , 2005, s. 25-25, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0030-3747, oftalmologie. IF = 0.874 (2005), NR8540,

Al-Fakih, Aref - Jirsová, Kateřina - Filipec, Martin
Přítomnost HLA-DR pozitivních buněk v rohovkách uchovávaných pro transplantační účely metodou hypotermického skladování a metodou tkáňových kultur
In: Sborník, Česká oftalmologická společnost, Ústí nad Labem, 2005, s. 96-96, abstrakt ve sborníku, NR8340,

Alio, Jorge L. - Baudouin, Christophe - Behar-Cohen, Francine - Harminder, S.Dua - Donshik, Peter - Filipec, Martin - Shigeaki, Ohno - Pleyer, Uwe
Ocular Surface Infalammation . Guidelines for Diagnosis and Treatment
International Ocular Inflammation Society, El Dorado, 2003, monografie,

Bende, T. - Berret, R. - Derse, M. - Jean, B. - Filipec, Martin - Hycl, Josef - Jory D.
Hyperopia correction - results of multi-center study for cw diode laser keratoplasty (DLK)
In: Abstract book, European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 2000, s. 93-93, abstrakt ve sborníku,

Boguszaková, J. - Dubská, Zora
Trhlina retinálního pigmentového epitelu
In: Česká a slovenská oftalmologie, roč. 57, č. 6, 2001, s. 367-371, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9059, oftalmologie.,

Boguszaková, Jarmila - Pitrová, Šárka - Růžičková, Eva
Akutní stavy v oftalmologii
Galén, Praha, 2006, monografie,

Boguszaková, Jarmila - Říhová, Eva - Krásný, Jan
Oční záněty
Jessenius Maxdorf, Praha, 2007, monografie, jine-verejne-zdroje,

Brichová, Michaela
Intermediální uveitida (pars planitida)
In: Oční lékařství, Grada, Praha, 2007, s. 463-465, monografie, jine-verejne-zdroje,

Brichová, Michaela - Heissigerová, Jarmila - Jeníčková, Dagmar - Svozílková, Petra - Říhová, Eva
Morbus Behcet
Abstrakta Den uveitid, JS Partner s.r.o., Praha, 2008, s. 13-13, abstrakt ve sborníku,

Brichová, Michaela - Heissigerová, Jarmila - Svozílková, Petra - Dvořák, Jan - Jeníčková, Dagmar - Říhová, Eva
Oko a idiopatické střevní záněty
In: Česká a slovenská oftalmologie, roč. 67, č. 3, 2011, s. 92-96, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9059, _, jine-verejne-zdroje,

Brichová, Michaela - Kovařík, Zdeněk - Svozílková, Petra - Heissigerová, Jarmila - Jeníčková, Dagmar - Říhová, Eva
Uveitidy infekčního původu
In: Klinická farmakologie a farmacie, roč. 25, č. Suppl. A, 2011, s. 49-55, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-7973, _, jine-verejne-zdroje,

Brichová, Michaela - Říhová, Eva
Serpiginózní choroidopatie
In: Oftalmologie v kazuistikách, Triton, Praha, 2007, s. 200-202, monografie, jine-verejne-zdroje,

Brichová, Michaela - Říhová, Eva
Akutní zadní multifokální plakoidní pigmentová epiteliopatie
In: Oftalmologie v kazuistikách, Triton, Praha, 2007, s. 196-199, monografie, jine-verejne-zdroje,


Publikace dle jednotlivých pracovišť