1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Bahannan, Abdulrahman - Zábrodský, Michal - Černý, Libor - Chovanec, Martin - Lohynská, Radka
Quality of life following endoscopic resection or radiotherapy for early glottic cancer
In: Saudi Medical Journal, roč. 28, č. 4, 2007, s. 598-602, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0379-5284, foniatrie. IF = 0.329 (2007), jine-verejne-zdroje,

Bartoníčková, Viktorie - Kněžková, Kateřina - Konůpková, Zuzana - Schaeferová, Jana - Vašková, Michaela
Občanské sdružení Klub afasie - skupinová setkání osob s afázií
In: Informační bulletin pro členy LSMS, č. 2, 2007, s. 12-14, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, foniatrie - logopedie,

Bendová, Olga - Černý, Libor - Vokřál, Jan
Program kochleárních implantací
In: Nemocnice, č. 5, 2007, s. 17-19, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, foniatrie,

Bergl, Petr - Čmejla, Roman - Černý, Libor - Hrbková, Miroslava
Objective and subjective evaulation of dysfluent speech
Digital Technologies 2008, University of Žilina, Fakulty of electrical engineering, Žilina, 2008, s. 1-4, stať ve sborníku, GD102/08/H008,

Bergl, Petr - Čmejla, Roman - Hrbková, Miroslava - Černý, Libor
Systém pro automatické hodnocení neplynulosti řeči
In: Automatizace, roč. 53, č. 1-2, 2010, s. 49-52, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0005-125X, _,

Bergl, Petr - Lustyk, Tomáš - Čmejla, Roman - Černý, Libor - Hrbková, Miroslava
Assesment of dysfluency in stuttered speech
Proccedings of 18th International Conference, RT systems, s.r.o., Bratislava, 2010, s. 1-3, stať ve sborníku,

Bouček, Jan - Chovanec, Martin - Vokřál, Jan - Černý, Libor - Kluh, Jan - Čada, Zdeněk - Profant, Oliver - Zábrodský, Michal - Kuchař, Martin - Zvěřina, Eduard - Betka, Jan - Fanta, Ondřej - Skřivan, Jiří
Baha jako řešení jednostranné hluchoty po operaci vestibulárního schwannomu
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 75, č. 5, 2012, s. 602-605, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7859//000309087800010, IF = 0.366 (2012), NT11543,

Bouček, Jan - Vokřál, Jan - Černý, Libor - Chovanec, Martin - Zvěřina, Eduard - Betka, Jan - Skřivan, Jiří
BAHA jako účinný nástroj v kompenzaci jednostranné hluchoty
Novinky ve foniatrii 2012, Galén, Praha, 2012, s. 23-24, stať ve sborníku,

Černý, Libor
Vocal fold paralysis imitated by arytenoid dislocation
In: Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte 2005, Band 13, Scientias Verlag, Berlin, 2005, s. 188-190, stať ve sborníku,

Černý, Libor
Sluchové centrum
In: Nemocnice, č. 5, 2007, s. 20-20, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, foniatrie,

Černý, Libor
Zevní zvukovod a sluchadla
In: Zevní zvukovod, Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2007, s. 67-77, monografie, jine-verejne-zdroje,

Černý, Libor
Sluchové vady a novorozenecký screening
In: Vox Pediatriae, roč. 10, č. 5, 2010, s. 10-11, VI - původní popularizační článek, 1213-2241, _,

Černý, Libor
Edukace jícnového hlasu
In: Otorinolaryngologie a foniatrie, roč. 61, č. 4, 2012, s. 245-248, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7867, _, jine-verejne-zdroje,

Černý, Libor
Péče o sluchově postižené děti – ranný věk
Novinky ve foniatrii 2012, Galén, Praha, 2012, s. 25-27, stať ve sborníku,

Černý, Libor - Dlouhá, Olga
Přehled péče o děti se sluchovou vadou
In: Sborník přednášek , ORL společnost, 2006, s. 18-18, abstrakt ve sborníku,

Černý, Libor - Fišer, Jindřich
Foniatrická péče
In: Pokroky v sekundární léčbě nemocných s rozštěpem, Olga Čermáková, Hradec Králové, 2007, s. 145-149, monografie, jine-verejne-zdroje,

Černý, Libor - Lašťovka, Milan - Růžička, Evžen
Vztah poruch plynulosti řeči a extrapyramidových poruch
In: Sborník přednášek, HK CREDIT, 2000, s. 22-22, abstrakt ve sborníku,

Černý, Libor - Lašťovka, Milan - Růžička, Evžen
Balbuties a dopaminergní metabolismus
In: Sborník přednášek, Univerzita Palackého, Olomouc, 2001, s. 62-62, abstrakt ve sborníku, NF4713,

Černý, Libor - Lašťovka, Milan - Růžička, Evžen - Zárubová, K.
Léčba mimovolních pohybů měkkého patra s objektivním ušním šelestem pomocí botulotoxinu
In: Otorinolaryngologie a foniatrie, roč. 53, č. 1, 2004, s. 29-33, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7867, neurologie - ORL., MSM 111100001

Černý, Libor - Skřivan, Jiří
Kochleární implantace u dospělých
In: Sborník abstrakt, Audio-Fon Centr s.r.o., Brno, 2003, s. 94-94, abstrakt ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť