1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Bahannan, Abdulrahman - Zábrodský, Michal - Černý, Libor - Chovanec, Martin - Lohynská, Radka
Quality of life following endoscopic resection or radiotherapy for early glottic cancer
In: Saudi Medical Journal, roč. 28, č. 4, 2007, s. 598-602, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0379-5284, foniatrie. IF = 0.329 (2007), jine-verejne-zdroje,

Bartoníčková, Viktorie - Kněžková, Kateřina - Konůpková, Zuzana - Schaeferová, Jana - Vašková, Michaela
Občanské sdružení Klub afasie - skupinová setkání osob s afázií
In: Informační bulletin pro členy LSMS, č. 2, 2007, s. 12-14, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, foniatrie - logopedie,

Bendová, Olga
Komunikace se sluchově postiženými
In: Praktické lékařství, Karolinum, Praha, 2007, s. 116-120, učebnice VŠ,

Bendová, Olga - Černý, Libor - Vokřál, Jan
Program kochleárních implantací
In: Nemocnice, č. 5, 2007, s. 17-19, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, foniatrie,

Bendová, Olga - Kabelka, Zdeněk
BAHA, sluchadla pro přímé kostní vedení
In: Novinky ve foniatrii a audiologii 2007, Galén, Praha, 2007, s. 60-61, stať ve sborníku, jine-verejne-zdroje,

Bergl, Petr - Čmejla, Roman - Černý, Libor - Hrbková, Miroslava
Objective and subjective evaulation of dysfluent speech
Digital Technologies 2008, University of Žilina, Fakulty of electrical engineering, Žilina, 2008, s. 1-4, stať ve sborníku, GD102/08/H008,

Bergl, Petr - Čmejla, Roman - Hrbková, Miroslava - Černý, Libor
Systém pro automatické hodnocení neplynulosti řeči
In: Automatizace, roč. 53, č. 1-2, 2010, s. 49-52, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0005-125X, _,

Bergl, Petr - Lustyk, Tomáš - Čmejla, Roman - Černý, Libor - Hrbková, Miroslava
Assesment of dysfluency in stuttered speech
Proccedings of 18th International Conference, RT systems, s.r.o., Bratislava, 2010, s. 1-3, stať ve sborníku,

Bouček, Jan - Chovanec, Martin - Vokřál, Jan - Černý, Libor - Kluh, Jan - Čada, Zdeněk - Profant, Oliver - Zábrodský, Michal - Kuchař, Martin - Zvěřina, Eduard - Betka, Jan - Fanta, Ondřej - Skřivan, Jiří
Baha jako řešení jednostranné hluchoty po operaci vestibulárního schwannomu
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 75, č. 5, 2012, s. 602-605, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7859//000309087800010, IF = 0.366 (2012), NT11543,

Bouček, Jan - Vokřál, Jan - Černý, Libor - Chovanec, Martin - Zvěřina, Eduard - Betka, Jan - Skřivan, Jiří
BAHA jako účinný nástroj v kompenzaci jednostranné hluchoty
Novinky ve foniatrii 2012, Galén, Praha, 2012, s. 23-24, stať ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť