1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adámek, Svatopluk
Chirurgie primární hyperparathyreózy
In: Causae mortis v chirurgii na přelomu tisíciletí, Galén, Praha, 2005, s. 87-91, monografie,

Adámek, Svatopluk
Chirurgie štítné žlázy
In: Causae mortis v chirurgii na přelomu tisíciletí, Galén, Praha, 2005, s. 81-85, monografie,

Adámek, Svatopluk
Slinivka břišní.
Základy speciální chirurgie., Galén, Praha, 2008, s. 115-118, učebnice VŠ,

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - David, I. - Naňka, Ondřej - Schützner, Jan
Terapie primární hyperparathyreozy
In: Primární hyperparathyreoza, Galén, Praha, 2006, s. 103-124, monografie,

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - Naňka, Ondřej
Minimálně invazivní operační postupy
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 138-148, monografie,

Adámek, Svatopluk - Beneš, Eduard - Naňka, Ondřej
Epidemiologie a etiologie primární hyperparathyreózy
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 49-54, monografie,

Adámek, Svatopluk - Bláha, Martin - Libánský, Petr - Tvrdoň, Jiří - Naňka, Ondřej
Omentoplastika sterna - chirurgické řešení defektu sterna při osteomyelitidě sterna u pacientky s mediastinálně uloženým adenomem parathyreoidey
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 82, č. 12, 2003, s. 624-627, V - kazuistika, 0035-9351, chirurgie., ND6856,

Adámek, Svatopluk - Broulík, Petr D. - Libánský, Petr - Tvrdoň, J. - Naňka, Ondřej
Záludnosti operací pro primární hyperparathyreózu
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 6, č. Suppl. 2, 2003, s. 18-19, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9326, anatomie., ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, P. - Tvrdoň, Jiří - Pafko, Pavel - Broulík, Petr D.
Chirurgická léčba primární hyperparathyreozy na specializovaném pracovišti
In: Osteologický bulletin, roč. 7, č. 3, 2002, s. 95-98, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-3778, chirurgie,

Adámek, Svatopluk - Libánský, P. - Tvrdoň, Jiří - Pafko, Pavel - Broulík, Petr D.
Naše zkušenosti s bilaterálním přístupem při chirurgické léčbě primární hyperparatyreózy
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 81, č. 9, 2002, s. 443-449, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, chirurgie., ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Kabát, Jaromír - Šedý, Jiří - Pafko, Pavel - Naňka, Ondřej
Problematika reoperací pro perzistující a rekurentní primární hyperparatyreózu
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 86, č. 3, 2007, s. 150-154, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, chirurgie, NR8308,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Lischke, Robert - Foltán, René - Kubinyi, Jozef - Broulík, Petr D.
Surgical therapy of primary hyperparathyrodism in the context of orthopaedic diagnosis and treatment: Our experiences in 441 patients
In: Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, roč. 78, č. 4, 2011, s. 355-360, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0001-5415//000295191900012, _, jine-verejne-zdroje,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Naňka, Ondřej - Šedý, Jiří - Pafko, Pavel
Chirurgische Therapie des primären Hyperparathyreoidismus und dessen Komplikationen: Erfahrungen an 453 Patienten
In: Zentralblatt für Chirurgie, roč. 130, č. 2, 2005, s. 109-113, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-409X, anatomie - chirurgie. IF = 0.331 (2005), ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Naňka, Ondřej - Šedý, Jiří - Vítková, Ivana
Vlastní výsledky, sestavy a kazuistiky pacientů operovaných pro primární hyperparathyreózu
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 159-175, monografie,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Schützner, Jan - Broulík, Petr D. - Belšan, T.
Operační přístup k mediastinálním adenomům a karcinomům parathyroidey
In: Sborník lékařský, roč. 101, č. 4, 2000, s. 307-314, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0036-5327, chirurgie,

Adámek, Svatopluk - Matoušková, Olga - Pafko, Pavel - Slanař, Ondřej - Perlík, František
The role of diclofenac and piritramide in the management of acute postoperative pain in hernioplasty
In: Bratislavské lekárske listy, roč. 111, č. 11, 2010, s. 616-618, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0006-9248//000286355000008, IF = 0.345 (2010), MSM0021620849,MSM0021620820

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej
Fyziologie a patofyziologie příštítných žláz
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 37-47, monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej
Diagnostické metody kověření lokalizace hyperfunkční tkáně příštítných žláz
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 90-95, monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej
Operační léčba : anatomická lokalizace tkáně parathyroidey vmediastinu zchirurgického pohledu
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 125-131, monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej
Souhrn problematiky operací pro primární hyperparathyreózu
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 193-194, monografie,


Publikace dle jednotlivých pracovišť