1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Abrahámová, Jitka - Foretová, Lenka - Povýšil, Ctibor - Matouš-Malbohan, Ivan - Štípek, Stanislav - Horák, Jaromír
Atlas nádorů prsu
Grada, Praha, 2000, monografie,

Adam, Pavel - Zeman, David - Kalistová, Hana - Seidl, Zdeněk - Obenberger, Jiří - /
Cytologické likvorové nálezy u brain lupus
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 63/96, č. 3, 2000, s. 195-195, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7859, neurologie. IF = 0.059 (2000), IZ3643,

Adamczak, Marcin - Gross, Marie-Luise - Krtil, Jan - Koch, Andreas - Tyralla, Karin - Amann, Kerstin - Ritz, Eberhard
Reversal of glomerulosclerosis after high-dose enalapril treatment in subtotally nephrectomized rats
In: Journal of the American Society of Nephrology, roč. 14, č. 11, 2003, s. 2833-2842, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1046-6673, nefrologie. IF = 7.499 (2003), jine-verejne-zdroje,

Adámek, Svatopluk - Matoušková, Olga - Pafko, Pavel - Slanař, Ondřej - Perlík, František
The role of diclofenac and piritramide in the management of acute postoperative pain in hernioplasty
In: Bratislavské lekárske listy, roč. 111, č. 11, 2010, s. 616-618, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0006-9248//000286355000008, IF = 0.345 (2010), MSM0021620849,MSM0021620820

Adámková, Václava
Racionální antibiotická léčba akutní otitidy u dětí z pohledu mikrobiologa
In: Pediatrie pro praxi, roč. 2010, č. 11, 2010, s. 301-303, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-0494, _, jine-verejne-zdroje,

Amorosi, A.C. - Myšková, Helena - Monti, M.R. - Argarana, C.E. - Morita, M. - Kemp, S. - de Kremer, R.D. - Dvořáková, Lenka - de Ramirez, A.M.O.
X-Linked Adrenoleukodystrophy: Molecular and Functional Analysis of the ABCD1 Gene in Argentinean Patients
In: PLoS One, roč. 7, č. 12, 2012, s. 1-8, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1932-6203//000313872600021, IF = 3.730 (2012), MSM0021620806

Apte, M.V. - Zima, Tomáš - Dooley, S. - Siegmund, V. - Pandol, S.J. - Singer, M.V.
Signal transduction in alcohol-related diseases
In: Alcoholism - Clinical and Experimental Research, roč. 29, č. 7, 2005, s. 1299-1309, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0145-6008, adiktologie. IF = 2.636 (2005), jine-verejne-zdroje,

Argalácsová, Soňa - Slanař, Ondřej - Petruželka, Luboš
Farmakogenomická predikce účinnosti tamoxifenu v léčbě hormonálně dependentních postmenopauzálních žen s karcinomem prsu na základě korelace aktivity CYP2D6 a rozboru genotypu MDR-1 genu pro P-glykoprotein
In: Onkologie, roč. 4, č. 5, 2010, s. 326-331, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1802-4475, _, NS10563,

Armuzzi, Alessandro - Van Assche, Gert - Reinisch, Walter - de Chambrun, Guillaume Pineton - Griffiths, Anne - Sladek, Malgorzata - Preiss, Jan C. - Lukáš, Milan - D\\\'Haens, Geert
Results of the 2nd scientific workshop of the ECCO (IV): Therapeutic strategies to enhance intestinal healing in inflammatory bowel disease
In: Journal of Crohn's and Colitis, roč. 6, č. 4, 2012, s. 492-502, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1873-9946//000303639200014, IF = 3.385 (2012), neverejne-zdroje,

Arnoštová, Libuše
Preeklampsie-některé diagnostické možnosti
XXX. Imunoanalytické dny, sborník konference, Společnost nukleární medicíny ČLS JEP, ONM Úsek imunoanalýzy FN Plzeň, Plzeň, 2009, s. 200-200, abstrakt ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť