1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adámek, Svatopluk - Matoušková, Olga - Pafko, Pavel - Slanař, Ondřej - Perlík, František
The role of diclofenac and piritramide in the management of acute postoperative pain in hernioplasty
In: Bratislavské lekárske listy, roč. 111, č. 11, 2010, s. 616-618, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0006-9248//000286355000008, IF = 0.345 (2010), MSM0021620849,MSM0021620820

Anzenbacherová, Eva - Anzenbacher, Pavel - Svoboda, Zbyněk - Ulrichová, Jitka - Květina, Jaroslav - Zoulová, Jana - Perlík, František - Martínková, Jiřina
Minipig as a model for drug metabolism in man: comparison of in vitro and in vivo metabolism of propafenone
In: Biomedical Papers, roč. 147, č. 2, 2003, s. 155-159, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-8118, farmakologie., COST B 15.50

Argalácsová, Soňa - Slanař, Ondřej - Petruželka, Luboš
Farmakogenomická predikce účinnosti tamoxifenu v léčbě hormonálně dependentních postmenopauzálních žen s karcinomem prsu na základě korelace aktivity CYP2D6 a rozboru genotypu MDR-1 genu pro P-glykoprotein
In: Onkologie, roč. 4, č. 5, 2010, s. 326-331, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1802-4475, _, NS10563,

Bortlík, Martin - Ďuricová, Dana - Malíčková, Karin - Machková, Naděžda - Bouzková, Eva - Hrdlička, Luděk - Komárek, Arnošt - Lukáš, Milan
Infliximab trough levels may predict sustained response to infliximab in patients with Crohn's disease
In: Journal of Crohn's and Colitis, roč. 6, č. S1, 2012, s. S153-153, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1873-9946, IF = 3.385 (2012),

Buchar, Evžen - Kmoníčková, Eva - Anzenbacher, Pavel - Křížková, Jana - Anzenbacherová, Eva - Potměšil, Petr - Kameníková, Ludmila - Holý, Antonín - Zídek, Zdeněk
Effects of acyclic nucleoside phosphonate Tenofovir disoproxil fumarate on CYP450 metabolizing system of primary rat hepatocytes and liver microsomes
In: Proceedings, Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2006, s. 298-298, abstrakt ve sborníku, GA305/04/0127, AV0Z50390512

Burisch, Johan - Xia, Bing - Cukovic-Cavka, Silvija - Kaimakliotis, John - Ďuricová, Dana - /
Is There an East-West Gradient in the Incidence of IBD in Europe? and Further Far East in China? First Results From the Epicom Study
In: Gastroenterology, roč. 142, č. 5, 2012, s. S569-570, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0016-5085//000306994303171, IF = 12.821 (2012),

Buzková, Helena
Osteoporóza farmakoterapie - bakaláři
2006, E-learning,

Buzková, Helena - Pechandová, Kristina - Danzig, Vilém - Vařeka, Tomáš - Perlík, František - Žák, Aleš - Slanař, Ondřej
Lipid-lowering effect of fluvastatin in relation to cytochrome P450 2C9 variant alleles frequently distributed in the Czech population
In: Medical Science Monitor, roč. 18, č. 8, 2012, s. CR512-CR517, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1234-1010//000308604800012, IF = 1.358 (2012),

Buzková, Helena - Pechandová, Kristina - Mikoviny, Rudolf - Slanař, Ondřej - Perlík, František
Polymorphisms of MDR1 and CYP2C9 genes in the Czech population
In: Acta Pharmacologica Sinica, roč. 27, č. Suppl. 1, 2006, s. 232-232, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1671-4083, farmakogenetika. IF = 1.397 (2006), GAUK 18/2005,

Buzková, Helena - Pechandová, Kristina - Slanař, Ondřej - Perlík, František
Genetic Polymorphism of Cytochrome P450 and Methods for its Determination
In: Prague Medical Report (Sborník lékařský), roč. 107, č. 4, 2006, s. 383-393, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-6994, farmakogenetika - cytochrom P450, GAUK 18/2005,


Publikace dle jednotlivých pracovišť