1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení veřejných zakázek

istac 09.09.2016

O nás

Oddělení veřejných zakázek Vám zajistí komplexní podporu a servis při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), dle pravidel grantů, projektů nebo programů a dále dle opatření děkana č. 3/2013 a jeho dodatků a od 1.2.2016 dle opatření děkana č. 1/2016. Po předběžné konzultaci Vám zajistí podporu při podávání žádostí o projekty ve věcech veřejných zakázek, spoluvytvoří harmonogram veřejných zakázek. V realizovaných projektech na Vaši žádost vyplní část monitorovací zprávy o průběhu veřejné zakázky. Poradí Vám v případě unikátních plnění a připraví odůvodnění výjimek.

 

Zajišťujeme také podporu při podávání nabídek do veřejných zakázek, ve kterých je 1. LF UK uchazečem.

 

Naše oddělení spolupracuje s právním oddělením fakulty, externími právníky, odborem veřejných zakázek Rektorátu Univerzity Karlovy a s externími administrátory dle §151 ZVZ. Na úrovni děkanátu spolupracujeme zejména se správci rozpočtu Vašich plnění, tj. grantovým a hospodářským oddělením, oddělením technickoprovozním a s oddělením strategického rozvoje.

 

Informace o nově vyhlášených, probíhajících či ukončených veřejných zakázkách veřejného zadavatele 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy naleznete na profilu zadavatele ZDE nebo na elektronickém tržišti veřejné správy GEMIN.

 

Komplexní, přehledné a podpůrné informace o zadávání veřejných zakázek naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj – http://www.portal-vz.cz/ včetně úplného aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách ZDE

 

V oddělení veřejných zakázek působí tři samostatné pracovnice erudované v problematice zákona o veřejných zakázkách, účastnící se pravidelně všech odborných workshopů, seminářů a konferencí a mající bohaté zkušenosti s problematikou strukturování a realizace veřejných zakázek včetně jejich realizace prostřednictvím evropských fondů a projektů.


 


 


Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Iveta Stachová
iveta.stachova@lf1.cuni.cz  
224964260 

vedoucí oddělení

Administruje především zakázky  financované ze strukturálních fondů

Ing. Jitka Jankolová


jitka.jankolova@lf1.cuni.cz
224964109 Administruje především zakázky na stavební práce
Alena Vacková
alena.vackova@lf1.cuni.cz 224964338 Administruje především zakázky na dodávky a služby s obdobnými plněními na fakultě


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení veřejných zakázek. počet zobrazení: 5961 poslední aktualizace: 09.09.2016
zavřít