1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKT:

Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Vedoucí oddělení

Mgr. Katarína Timková
Jmenovací a habilitační řízení
tel: 224 964 187

MICEP

Medicínské informační centrum
pro evropské projekty

Věda a výzkum

timkova 12.08.2016

XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzvní medicíny

64194Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pořádá v Praze ve dnech 6. - 8. října 2016 XXIII. kongres.

Na kongresu jsou vítáni studenti lékařství, kteří mají do kongresových prostor a k odbornému programu přístup zdarma - u registrace je třeba se jen prokázat indexem či jiným věrohodným dokladem o studiu.

Další informace naleznete na http://www.csarim2016.cz/


timkova 12.08.2016

Cena Wernera von Siemense 2016

64193Společnost Siemens vyhlásila 19. ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense v kategoriích o nejlepší diplomové nebo disertační práce a dvě zvláštní ocenění "Nejlepší disertační práce psaná ženou" a "Ocenění za překonání překážek při studiu pro studenta"

Uzávěrka přihlášek je 25. listopadu 2016.


jsyko 25.03.2015

Uchazečům o studium v doktorském studijním programu/studentům doktorského studijního programu

52230Doporučujeme všem uchazečům/studentům, aby se předem seznámili s předpisy týkajícími se doktorského studijního programu (tištěná podoba, internetové stránky fakulty). V případě jakýchkoliv pochybností během studia prosím o okamžité konzultování na odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu fakulty.

 


mpavl 25.03.2015

Konzultace v plánování, provedení, statistickém vyhodnocení a biologické interpretaci experimentálních dat získaných pomocí DNA čipů.

Ústav dědičných metabolických poruch 1.F UK a VFN nabízí pro zájemce z 1.LF a VFN konzultace v plánování, provedení, statistickém vyhodnocení a biologické interpretaci experimentálních dat získaných pomocí DNA čipů.

mpavl 25.03.2015

Osvědčení o splnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyššího stupně


Na základě doporučení Pracovní skupiny pro superspecializovanou péči v oblasti onkologie a hematoonkologie, v souladu s Věstníkem MZ 7/2008 a na základě skutečností zjištěných při místním šetření dne 26.8 a 3.10.2008 udělilo MZ ČR Všeobecné fakultní nemocnici v Praze...


mpavl 25.03.2015

Kontakty na poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění

52225

Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění.
kontakty:
telefon : 724 151 028
                e-mail : biolecba@vfn.cz
kontaktní osoba: MUDr. Krásná


timkova 03.03.2016

Kredity pro studenty

KREDITNÍ HODNOCENÍ STUDENTSKÉ VĚDECKÉ ČINNOSTI 

V RÁMCI POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

 


stuka 25.03.2015

Adresář univerzit

52224 Adresář všech univerzit i dalších vysokých škol z celého světa je umístěn na webové stránce http:// www.braintrack.com.
Seznam univerzit bude rovněž instalován na univerzitní webovou stránku

Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 155057 poslední aktualizace: 12.08.2016
Projekty EU eu
zavřít