1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKT:

Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Vedoucí oddělení

Mgr. Katarína Timková
Jmenovací a habilitační řízení
tel: 224 964 187

MICEP

Medicínské informační centrum
pro evropské projekty

Věda a výzkum

timkova 13.03.2017

Cena Alberta Schweitzera za lékařství 2017

Francouzské velvyslanectví vyhlašuje i v roce 2017 ve spolupráci se společností Pierre Fabre Medicament, s.r.o. Cenu Alberta Schweitzera za lékařství.

Studenti doktorských studijních programů mohou podávat své přihlášky nejpozději do 24. března 2017.


timkova 13.03.2017

Cena Sanofi za farmacii 2017

Francouzské velvyslanectví v ČR a společnost Sanofi i v roce 2017 vyhlašují Cenu Sanofi za farmacii.

Studenti doktorských studijních programů mohou podávat své přihlášky nejpozději do 24. března 2017.


timkova 03.03.2017

Stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2017

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy a to do 24. 3. 2017 do 12.00 hod.


timkova 01.02.2017

7. ročník soutěže Neuron Impuls 2017

Nadační fond Neuron vyhlásil 7. ročník soutěže Neuron Impuls 2017, která je určena mladým vědcům ve dvou kategoriích do 33 let a do 40 let.

Žádosti lze podávat nejpozději do 31. 3. 2017.


jsyko 25.03.2015

Uchazečům o studium v doktorském studijním programu/studentům doktorského studijního programu

52230Doporučujeme všem uchazečům/studentům, aby se předem seznámili s předpisy týkajícími se doktorského studijního programu (tištěná podoba, internetové stránky fakulty). V případě jakýchkoliv pochybností během studia prosím o okamžité konzultování na odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu fakulty.

 


mpavl 25.03.2015

Konzultace v plánování, provedení, statistickém vyhodnocení a biologické interpretaci experimentálních dat získaných pomocí DNA čipů.

Ústav dědičných metabolických poruch 1.F UK a VFN nabízí pro zájemce z 1.LF a VFN konzultace v plánování, provedení, statistickém vyhodnocení a biologické interpretaci experimentálních dat získaných pomocí DNA čipů.

mpavl 25.03.2015

Osvědčení o splnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyššího stupně


Na základě doporučení Pracovní skupiny pro superspecializovanou péči v oblasti onkologie a hematoonkologie, v souladu s Věstníkem MZ 7/2008 a na základě skutečností zjištěných při místním šetření dne 26.8 a 3.10.2008 udělilo MZ ČR Všeobecné fakultní nemocnici v Praze...


mpavl 25.03.2015

Kontakty na poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění

52225

Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění.
kontakty:
telefon : 724 151 028
                e-mail : biolecba@vfn.cz
kontaktní osoba: MUDr. Krásná


timkova 03.03.2016

Kredity pro studenty

KREDITNÍ HODNOCENÍ STUDENTSKÉ VĚDECKÉ ČINNOSTI 

V RÁMCI POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

 


stuka 25.03.2015

Adresář univerzit

52224 Adresář všech univerzit i dalších vysokých škol z celého světa je umístěn na webové stránce http:// www.braintrack.com.
Seznam univerzit bude rovněž instalován na univerzitní webovou stránku

Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 160103 poslední aktualizace: 13.03.2017
Projekty EU eu
zavřít