1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
kskou| tisk | spravovat

Habilitační řízení

Uchazeč Pracoviště Obor Teze přednášky obhájené na  VR 1.LF UK Jmenován docentem
MUDr. David Michalský, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie
MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN radiologie
MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol anesteziologie a resuscitace
MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

IKEM                   Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN

vnitřní nemoci
MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

Oftalmologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady                        Oční centrum Karlovy Vary, Somich s.r.o. 

oční lékařství
MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

IKEM

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

vnitřní nemoci
RNDr. Peter Gál, Ph.D. et Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav farmakológie LF

lékařská biologie a genetika
Ing. Daniel Šuta, Ph.D.

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

lékařská biofyzika
MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN radiologie 25.10.2016 1.12.2016
MUDr. Josef Kořínek, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 29. 11. 2016 1. 1. 2017
MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. Fyziologický ústav 1. LF UK lékařská fyziologie
MUDr. David Hoskovec, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 29. 11. 2016 1. 1. 2017
Ing. Drahomíra Springer, Ph.D Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN klinická biochemie 13. 12. 2016
MUDr. Helena Brodská, Ph.D. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN klinická biochemie 13. 12. 2016
MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN pracovní lékařství 29. 11. 2016 1. 1. 2017
MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 20. 9. 2016 1.11.2016
Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK; IKEM

lékařská biofyzika 25.10.2016 1.12.2016
MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 20. 9. 2016 1.11.2016
MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN anesteziologie a resuscitace řízení zastaveno rozhodnutím VR 1. LF UK dne 28.6.2016
RNDr. Bohumír Procházka, CSc. Státní zdravotní ústav, 3. LF UK lékařská informatika 26. 4. 2016 1. 8. 2016
MUDr. Jan Bláha, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN anesteziologie a resuscitace 31. 5. 2016 1.10.2016
MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce infekční nemoci 31. 5. 2016 1.10.2016
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Anatomický ústav 1. LF UK

neurologie 28. 6. 2016 1.10.2016
MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce chirurgie
MUDr. Martin Magner, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN pediatrie
MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie 26.1.2016 1.4.2016
MUDr. Aleš Čoček, Ph.D., Dr. Med. Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady otorinolaryngologie 29. 9 2016 zastaveno na vlastní žádost
MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.  Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN neurochirurgie 15.12.2015 1.3.2016
MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové otorinolaryngologie 26. 4. 2016 1. 8. 2016
MUDr. Jakub Závada, Ph.D.  Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav vnitřní nemoci 24.11.2015 1.1.2016
MUDr. Juri Marinov, CSc.  Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústav hematologie a krevní trasfúze; VŠHT vnitřní nemoci 23.2.2016 1.6.2016
MUDr. Eva Závadová, CSc.  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN lékařská imunologie 15.12.2015 1.3.2016
MUDr. Petr Schalek, Ph.D. Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady otorinolaryngologie řízení zastaveno rozhodnutím VR 1. LF UK dne 20.10.2015
MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. Urologická klinika 1. LF UK a VFN urologie 22.9.2015 1.11.2015
MUDr. Pavel Klener, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, I. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 20.10.2015 1.12.2015
MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.  IKEM, IV. interní klinika 1. LF UK vnitřní nemoci 26.5.2015 1. 8. 2015
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, IPVZ, University New York in Prague, Filozofická fakulta UK lékařská psychologie 23.6.2015 1. 8. 2015
MUDr. Hana Malíková, Ph.D. Nemocnice Na Homolce, Anatomický ústav 2. LF UK, ČVUT, 1. LF UK radiologie 28.4.2015 1.7.2015
MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FVN gynekologie a porodnictví 24.2.2015 1.5.2015
MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce; Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN infekční nemoci 21.10.2014 1.1.2015
MUDr. Petra Lišková, Ph.D. Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika 25.11.2014 1.1.2015
MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.  II. interní klinika 1. lF UK a VFN vnitřní nemoci 30.9.2014 1.11.2014
Ing. Karel Holada, Ph.D. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN lékařská mikrobiologie 30.9.2014 1.11.2014
MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN; IKEM kardiochirurgie 25.2.2014 1.5.2014
MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN onkologie 25.3.2014 1.6.2014
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 25.3.2014 1.6.2014
MUDr. David Kemlink, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 28.1.2014 1.5.2014
MUDr. Evžen Křepela, CSc. Ústav biochemie a exp. onkologie 1. LF UK; Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce lékařská chemie a biochemie 28.1.2014 1.5.2014
MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D. Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 29.4.2014 1.7.2014
MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 25.2.2014 1.6.2014
MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 27.5.2014 1.10.2014
Ing. Stanislav Kmoch, CSc. Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika 29.10.2013 1.3.2014
MVDr. Oto Melter, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol lékařská mikrobiologie 27.5.2014 1.10.2014
MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN anesteziologie a resuscitace 28.1.2014 1.5.2014
MUDr. Eva Pokorná, CSc. IKEM, Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, 3. LF UK vnitřní nemoci 24.9.2013 1.1.2014
MUDr, Robert Rusina, Ph.D. Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice Praha a IPVZ, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 24.9.2013 1.2.2014
MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Anatomický ústav 1. LF UK ortopedie 17.12.2013 1.3.2014
Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni lékařská mikrobiologie 29.10.2013 1.2.2014
MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Státní zdravotní ústav lékařská mikrobiologie 29.10.2013 1.2.2014
MUDr. Michaela Beznosková Seydlová, Ph.D. Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol stomatologie 22. 5 2014 zastaveno na vlastní žádost
MUDr. David Pavlišta, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 25.6.2013 1.11.2013
MUDr. Tomáš Krechler, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 26.11.2013 1.3.2014
MUDr. Leoš Křen, Ph.D. Ústav patologie LF MU a FN Brno patologie 28.5.2013 1.11.2013
MUDr. Aleš Čoček, Ph.D., Dr. med. Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady otorinolaryngologie 25. 3. 2014 zastaveno na vlastní žádost
MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 29.1.2013 1.7.2013
MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 26.3.2013 1.6.2013
MUDr. Rudolf Ganger, Ph.D.  Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Ortopädisches Spital Speising GmbH, Wien ortopedie 18.12.2012 1.5.2013
Mgr. Karel Černý, Ph.D. Ústav dějin a cizích jazyků 1. LF UK dějiny lékařství 26.3.2013 1.6.2013
MDDR. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR patologická fyziologie na základě rozhodnutí VR 1. LF UK bylo řízení zastaveno 30.4.2013
MUDr. Eva Honsová, Ph.D. Ústav patologie 1. LF UK a VFN, IKEM patologie 29.1.2013 1.7.2013
MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 30.10.2012 1.2.2013
MUDr. Martin Andres, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN psychiatrie 27.11.2012 1.6.2013
MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy NsP onkologie 29.5.2012 1.1.2013
MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 26.11.2013 1.2.2014
JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK dějiny lékařství 30.10.2012 1.8.2013
MUDr. Jan Martínek, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN vnitřní nemoci 19.6.2012 1.1.2013
Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika 24.9.2013 1.3.2014
MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 19.6.2012 1.11.2012
MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 24.4.2012 1.11.2012
Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. lékařská chemie a biochemie 27.3.2012 1.11.2012
MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.  Klinika hepatogastroenterologie IKEM, IV. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 24.4.2012 1.11.2012
MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. Klinika transplantační chirurgie IKEM, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 19.6.2012 1.11.2012
MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol lékařská mikrobiologie 24.4.2012 1.11.2012
MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D. Klinika nefrolofie 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 31.1.2012 1.7.2012
doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. med. CSc. Klinika otorinolaryngologická 3. LF UK a FNKV otorinolaryngologie 30. 4. 2012 zastaveno na vlastní žádost
MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. II. interní klinika FTN Krč vnitřní nemoci 13.12.2011 1.7.2012
RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, Ph.D. Ústav experimentálnej onkologie SAV, Bratislava, Lekárska fakulta UKo Bratislava hygiena a epidemiologie 28.2.2012 1.6.2012
MUDr. František Liška, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN lékařská biologie 31.1.2012 1.6.2012
MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 13.12.2011 1.6.2012
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK patologická fyziologie 28.2.2012 zastaveno VR UK dne 1.11.2012
MUDr. Jean-Claude Mukonkole Lubanda, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 13.12.2011 1.7.2012
MUDr. Petr Valášek, Ph.D. Anatomický ústav 1. LF UK, School of Biological Sciences, University of Reading anatomie 31.5.2011 1.1.2012
MUDr. Eva Králíková, CSc. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN hygiena a epidemiologie 21.6.2011 1.12.2011
MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.  Klinika kardiologie IKEM vnitřní nemoci 28.5.2013 1.12.2013
MUDr. František Charvát, Ph.D.  RDG oddělení ÚVN radiologie 26.10.2010 1.5.2011
MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK lékařská biologie 3.12.2010 zastaveno na vlastní žádost
MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN pediatrie 25.1.2011 1.6.2011
MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 30.11.2010 1.5.2011
MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.  II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 27.5.2014 1.10.2014
MUDr. Ivana Kuklová, CSc.  Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN dermatovenerologie 22.6.2010 1.12.2010
MUDr. Daniel Driák, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FNB gynekologie a porodnictví na základě rozhodnutí VR 1. LF UK bylo řízení zastaveno 17.12.2013
MUDr. Ilja Žukov, CSc.  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN psychiatrie 14.12.2010 1.5.2011
MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D. Chirurgická klinika 1. LF UK a FTsP chirurgie 25.1.2011 1.6.2011
MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.  Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN lékařská genetika 25.5.2010 1.10.2010
MUDr. Vilém Rohn, CSc.  II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1. LF a VFN chirurgie 26.10.2010 1.10.2011
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.  II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 23.2.2010 1.6.2010
MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FNB gynekologie a porodnictví 22.6. 2010 1.1.2011
MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.  Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK lékařská chemie a biochemie 22.6.2010 1.12.2010
MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK patologická fyziologie 27. 4. 2010 1.10.2010
MUDr. Jan Živný, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK patologická fyziologie 14.12.2010 1.5.2011
MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.  Ústav patologie 1. LF UK a VFN patologie 26.1.2010 1.5.2010
MUDr. David Netuka, Ph.D.  Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVNNew Cell neurochirurgie 22.12.2009 1.4.2010
MUDr. Magdaléna Skořepová, CSc.  Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN dermatovenerologie 21.9.2010 1.4.2011
MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.  Anatomický ústav1. LF UK anatomie 26.1.2010 1.5.2010
MUDr. Jan Novotný, Ph.D.  Onkologická klinika 1. LF a VFN onkologie 21.9.2010 1.2.2011
MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.  Revmatologický ústav 1. LF a VFN vnitřní nemoci 22.12.2009 1.3.2010
MUDr. Ivana Kuklová, CSc.  Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN dermatovenerologie 24. 11. 2009 řízení zastaveno
MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.  Endokrinologický ústav Praha vnitřní nemoci 25.5.2010 1. 11. 2010
MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.  Oční klinika 1. LF UK a VFN oční lékařství 27.10.2009 1. 1. 2010
MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.  Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Radiologie 29.9.2009 1.12.2009
MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Plzeň gynekologie a porodnictví 24.11.2009 1. 2. 2010
MUDr. Petr Štádler, Ph.D.  Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 27.10.2009 1. 2. 2010
Ing. Norbert Kopčo, Ph.D.  Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice lékařská biofyzika 25.5.2010 1.11.2010
MUDr. Petr Marusič, Ph.D.  Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol neurologie 27.10.2009 1.1.2010
MUDr. Roman Šmucler, CSc.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 24.11.2009 1.2.2010
MUDr. Jan Plzák, Ph.D.  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlava a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie 26.5.2009 1.7.2009
MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol chirurgie 26.5.2009 1.7.2009
MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.  II. interní klinika FTN Krč vnitřní nemoci
MUDr. Martin Prázný, Ph.D.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 24.2.2009 1.6.2009
MUDr. Tomáš Binder, CSc.  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol gynekologie a porodnictví 25.11.2008 1.4.2009
MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.  Kardiovaskulární centrum FN Motol II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 16.12.2008 1.4.2009
MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 21.10.2008 1.2.2009
MUDr.Jiří Fousek, Ph.D.  Oddělení ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie ÚVN Praha ortopedie 28.8.2012 zastaveno na vlastní žádost
MUDr. Daniel Vyoral, CSc.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK a VFN patologická fyziologie 23.9.2008 1.1.2009
MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.  Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK a VFN hygiena a epidemiologie 21.10.2008 1.2.2009
RNDr. Dušan Cmarko,Ph.D.  Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK lékařská biologie 23.9.2008 1.1.2009
MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.  Oční klinika 1. LF UK a VFN Farmakologický ústav 1. LF UK oční lékařství 24.6.2008 1.11.2008
MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.  Farmakologický ústav 1. LF UK lékařská farmakologie 24.6.2008 1.12.2008
MUDr. Petra Tesařová, CSc.  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN onkologie 27.5.2008 1.10.2008
RNDr. Jan Bednár, Ph.D.  Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK lékařská biofyzika 29.4.2008 1.10.2008
MUDr. Michal Mára, CSc.  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 29.4.2008 1.7.2008
MUDr. Zdenka Gašová, CSc.  Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT vnitřní nemoci 26.2.2008 1.5.2008
MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.  Pracoviště Experimentální medicíny IKEM Praha Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN klinická biochemie 25.3.2008 1.10.2008
MUDr. Jan Vevera, Ph.D.  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN psychiatrie 27.5.2008 1.12.2008
MUDr. Alexander Pilin, CSc.  Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK soudní lékařství 25.3.2008 1.6.2008
MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.  Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN vnitřní nemoci 29.1.2008 1.5.2008
MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA  III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 18.12.2007 1.3.2008
MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 18.12.2007 1.3.2008
MUDr. Jan Marek, Ph.D.  II. interní klinika 1. LF UK a VFN Cardiothoracic Unit, Great Ormond Street Hospital for Childern, Londýn vnitřní nemoci 30.10.2007 1.2.2008
RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN lékařská genetika 18.12.2007 1.3.2008
MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 29.1.2008 1.4.2008
MUDr. Michal Semrád, CSc.  II. chirugická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN chirurgie 27.11.2007 1.3.2008
MUDr. Robert Lischke, Ph.D.  III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol chirurgie 30.10.2007 1.2.2008
MUDr. Jan Malík, CSc.  III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 30.10.2007 1.2.2008
MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D.  III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN lékařská informatika 2.10.2007 1.2.2008
MUDr. David Jahoda, CSc.  I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 29.5.2007 1.11.2007
MUDr. Ivan Landor, CSc.  I. ortpedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 29.5.2007 1.11.2007
MUDr. Robert Jech, Ph.D.  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 24.4.2007 1.10.2007
MUDr. Miroslav Zeman, CSc.  IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 29.5.2007 1.11.2007
MUDr. Roman Šmucler, CSc.,  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 26. 6.2007 neschválen zastaveno
MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.  Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN lékařská genetika 27.2.2007 1.7.2007
MUDr. Jaromír Mašata, CSc.  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 30.1.2007 1.6.2007
MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.  Neurochirurgické oddělení Neurocentra, Krajská nemocnice Liberec,Neurochirurgická klinika 1. LF a ÚVN Střešovice neurochirurgie 30.1.2007 1.7.2007
MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.  Zdravotně sociální fakulta OU Ostrava onkologie 30.1.2007 1.6.2007
MUDr. Věra Pinskerová, Ph.D.  I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 19.12.2006 1.4.2007
MUDr. David Pokorný, CSc. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 19.12.2006 1.3.2007
MUDr. Marie Bartoňová, CSc.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 29.5.2007 1.11.2007
MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 28.11.2006 1.6.2007
MUDr. Petr Pohlreich, CSc.  Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK lékařská chemie a biochemie 24.10.2006 1.3.2007
MUDr. Luděk Peřinka, CSc.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 24.10.2006 1.3.2007
MUDr. Petr Neužil, CSc.  Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce vnitřní nemoci 24.4.2007 1.10.2007
MUDr. Milan Tuček, CSc.  Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN hygiena a epidemiologie 30.5.2006 1.11.2006
MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.  Chirurgická klinika FTN Praha chirurgie 27.6.2006 1.1.2007
MUDr. Jan Šochman, CSc.  Klinika kardiologie IKEM Praha vnitřní nemoci 27.6.2006 1.10.2006
RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.  Psychiatrická klinika 1. LF lékařská chemie a biochemie 30.5.2006 1.11.2006
MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.  Ústav klinické a experimentální hematologie ÚHKT a I. interní kliniky 1. LF a VFN vnitřní nemoci 30.5.2006 1.11.2006
MUDr.Marie Kunešová,CSc.  Endokrinologický ústav,Praha vnitřní nemoci 25.4.2006 1.7.2006
MUDr.Roman Jirák,CSc.  Psychiatrické klinika 1. LF psychiatrie 28.2.2006 1.7.2006
MUDr.Petr Kozler,Ph.D.  Neurochirurgická klinika 1. LF neurochirurgie 25.4.2006 1.7.2006
MUDr.Michal Pohanka, Ph.D.  Sexuologický ústav 1. LF, ředitel FN u sv.Anny, Brno sexuologie 28.3.2006 1.10.2007
Zdeněk Valenta,M.Sc., M.S.,Ph.D.  EuroMISE Centrum, Ústav informatiky AV ČR lékařská informatika 28.2.2006 1.7.2006
MUDr.Jarmila Procházková,CSc.  Výzkumný ústav stomatologický 1. LF stomatologie 28.2.2006 1.7.2006
MUDr.František Holm,CSc.  II. interní klinika 1. LF vnitřní nemoci 31.1.2006 1.5.2006
MUDr.Svatopluk Adámek,CSc. III. chirurgická klinika 1. LF chirurgie 29.11.2005 1.2.2006
MUDr.Jaroslav Slavíček,CSc.  Fyziologický ústav 1. LF lékařská fyziologie 29.11.2005 1.2.2006
MUDr.Antonín Pařízek,CSc.  Gyn.por.klinika 1. LF gynekologie a porodnictví 29.11.2005 1.2.2006
MUDr.Debora Karetová,CSc.  II. interní klinika 1. LF vnitřní nemoci 29.11.2005 1.2.2006
MUDr.Milan Tuček,CSc.  Klinika nemocí z povolání 1. LF hygiena a epidemiologie 29.11.2005 zastaveno
MUDr.Jaroslav Lindner,CSc.  II. chirurgická klinika 1. LF chirurgie 25.10.2005 1.2.2006
MUDr.Jaromír Astl,CSc.  Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF otorinolaryngologie 25.10.2005 1.2.2006
MUDr.Pavla Doležalová,CSc.  Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF pediatrie 25.10.2005 1.2.2006

Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 17166 poslední aktualizace: timkova, 28.12.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít