1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení na 1.lékařskou fakultu jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy po přihlášení uchazeče v Moje přihlášky - průběh přijímacího řízení, a také ve vestibulu fakulty pod číslem webové přihlášky uchazeče.

Bakalářské studijní programy dne 12.6.2018 po 11.00 hodině.

Navazující studijní programy dne 12.6.2018 po 11.00 hodině.

Magisterské studijní programy dne 14.6.2018 po 10.00 hodině.

Každý uchazeč obdrží též rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno při zápisu ke studiu po ověření splnění dalších podmínek stanovených pro přijetí do studijního programu/oboru. Termíny zápisů pro přijaté uchazeče jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému a na webu fakulty v sekci Přijímací řízení - Zápis přijatých uchazečů

Z důvodu ochrany osobních údajů uchazečů nebudou podávány telefonické informace o výsledku přijímací zkoušky!

Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) spravovat