1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zveřejnění výběrového řízení - přednosta/ka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

 

  • přednosta/ka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN,

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na psychiatrii.

Předpokládané jmenování do funkce k 1.2.2020.

Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie, praxe ve vedoucí funkci, odborná praxe min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, manažerské a komunikační dovednosti, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, znalost ekonomiky zdravotnictví, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením a koncepcí pracoviště, přijímá do 13.12.2019 (12 hod.) podatelna 1. LF UK, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a http://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsou uvedeny na webových stránkách 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist.

Zasláním životopisu zároveň prohlašujete, že jste byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Hodnocení: spravovat