1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zveřejnění komise pro VŘ - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

Pracoviště Předseda komise Děkanem navržený odborník Navržený děkanem Náhradník
Ústav patologické fyziologie 1.LF UK Ing. Ivan Mikula, Ph.D. doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. Ing. Vojtěch Malina doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Hodnocení: spravovat