1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zemřel pan profesor Jan Borovanský

 

556761. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

s hlubokým zármutkem oznamuje,
že v pondělí 24. srpna 2015 zemřel ve věku 72 let

prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.,

vědec a pedagog z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.


Prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., se narodil 4. února 1943 v Praze. Jeho profesní život byl s 1. lékařskou fakultou spjat od jeho studií, která ukončil v roce 1966.

Na 2. ústav lékařské chemie a biochemie, nynější Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, však nastoupil jako student již v roce 1962, kdy pracoval jako demonstrátor pod vedením prof. A. F. Richtera. Samostatně začal vyučovat v roce 1965 a do posledních dní své pedagogické kariéry byl skvělým a vyhledávaným učitelem. V průběhu téměř 50 let vychoval mnoho odborných pracovníků a Ph.D. studentů z řad lékařů i nelékařských specialistů.

Celoživotně se věnoval problematice melanogenese, především v kontextu jejích onkologicky významných aspektů. V roce 1976 obdržel titul CSc., roku 1979 obhájil habilitační práci Biochemické parametry melanosomů a pigmentových tkání a v roce 2004 se stal profesorem lékařské biochemie. Sbíral rovněž poznatky v cizině – na Biochemickém ústavu a Dermatologické klinice Univerzity v Sheffieldu, v 80. letech ve Fakultní nemocnici v Londýně, kde se setkal při práci s prof. P. A. Rileyem a kde byl jmenován Honorary Research Fellow, a roku 1993 na Univerzitě v Leidenu. Byl také jmenován Fellow of the Totteridge Institute for Advanced Science v Londýně a je držitelem ceny Univerzity Karlovy v Praze za tvůrčí počin za první monografii o melanosomech a melaninech ve světové literatuře, vydanou nakladatelstvím Wiley & Blackwell.

Byl členem Českého národního komitétu pro biochemii, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, Federace evropských biochemických společností, Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a Společnosti klinické biochemie ČSL JEP. Jako první zástupce ze zemí bývalého východního bloku byl v roce 1990 zvolen do výboru European Society for Pigment Cell Research a organizoval dva její pražské kongresy. Od roku 2003 byl členem The Quintox Group, britsko-nizozemsko-českého sdružení vědců zabývajících se využitím toxicity chinonů pro terapii maligního melanomu.

Jeho odchodem ztrácíme nejen vynikajícího pedagoga, moudrého a laskavého kolegu, ale také slušného člověka a přítele.

Poslední rozloučení s prof. MUDr. Janem Borovanským, CSc., se bude konat
v pondělí 31. srpna 2015 v 11.00 hodin v obřadní síni Lesního hřbitova v Písku.

Čest jeho památce!

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
121 08 Praha 2, Kateřinská 32

Hodnocení: spravovat