1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zemřel doc. MUDr. Eduard Schön, CSc.

 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

 

s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 3. ledna 2015 zemřel

ve věku nedožitých 86 let

doc. MUDr. Eduard Schön, CSc.


emeritní přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie a imunologie a Laboratoře pro speciální mikrobiologie Fakulty všeobecného l

 

 

ékařství UK v Praze.

Doc. MUDr. Eduard Schὅn, CSc., byl významným odborníkem v oboru mikrobiologie a epidemiologie. Během svého působení na 1. lékařské fakultě vykonával řadu významných funkcí, pracoval jako vedoucí Oddělení epidemiologie Katedry epidemiologie a infekce Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1970–1985); vedoucí Katedry mikrobiologie, epidemiologie a imunologie a přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie a imunologie a Laboratoře pro speciální mikrobiologii Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1986–1990). Rovněž pan docent Eduard Schὅn působil jako ordinář pro antibiotickou terapii Fakultní nemocnice I s FP (Středočeský KÚNZ) v Praze.

Docent Eduard Schὅn, výborný pedagog s rozsáhlou interdisciplinární erudicí, vychoval řadu studentů. Po odborné stránce se věnoval problematice antimikrobiální léčby a své znalosti uplatňoval jako skvělý konzultant léčebných postupů pro různá klinická pracoviště. Intenzivně se rovněž zabýval pro

 

 

blematikou virových zánětů jater. Byl řešitelem četných výzkumných úkolů státních a rezortních plánů, autorem a spoluautorem několika monografií a řady původních prací publikovaných v domácích i zahraničních odborných periodicích.

 

 

V osobě doc. MUDr. Eduarda Schὅna, CSc., ztrácíme vynikajícího učitele a významného odborníka.

Poslední rozloučení s doc. MUDr. Eduardem Schönem, CSc.,

se koná dne 9. ledna 2015 v 8.15 hodin ve smuteční obřadní síni v Praze Motole.

 

Čest jeho památce!

 

Hodnocení: spravovat