1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na projekt OP VVV mezinárodní mobility

 

V ý s l e d e k


výběrového řízení na obsazení místa administrativní/ho pracovníka/ice v rámci projektu Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP VVV.


Název projektu: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

pracoviště: Personální oddělení a Studijní oddělení 1. LF UK


Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy se komise pro výběrové řízení na jednání dne 10. 2. 2021 usnesla na tomto závěru:


na místo p ř i j m o u t přihlášené uchazeče, kteří se umístili jako 1. v pořadí

Po přezkoumání průběhu výběrového řízení se závěrem komise pro výběrové řízení

s o u h l a s í m


prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. děkan 1. LF UK

Hodnocení: spravovat