1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z výjezdního zasedání KD z 25. a 26. 11. 2016

Zápis z výjezdního zasedání kolegia děkana,
které se konalo

ve dnech 25. 11. 2015 a 26. 11. 2016
v Mariánských Lázních


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia 
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan 
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan
prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc.
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia
Ing. Jana Tlapáková – vedoucí Oddělení komunikace
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan
doc. MUDr. Živný Jan, Ph.D. – člen kolegia

Omluveni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

P R O G R A M

výjezdního zasedání kolegia děkana, které se konalo ve dnech 25. 11.– 26.11. 2016 v Mariánských Lázních

1. Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání kolegia děkana ze dne 31. 10. 2016

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc

I. PEDAGOGIKA

2. Přijímací řízení - stávající a příští, zápisy, SIS, organizace šk. roku 2015/2016 Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

3. Preklinická TF - administrativa a průběh zkoušek a zápočtů, VP

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

4. Klinická TF - nová pracoviště, rozvoj kurikul, spolupracující externí pracoviště

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

5. Zubní lékařství

Doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.

6. Pedagogický výkon, mzdové limity, externí výuka

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

7. Postgraduální TF - PGS, MD PhD., PhD. v angličtině, konference, visitingové

Doc. MUDr. Jan Živný, CSc

8. Anglická paralelka

Prof. MUDr. David Sedmera, DrSc.

9. Nelékařské obory – koncepce, náklady Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

10. Modelová a simulační pracoviště Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

II. VĚDA

11. Hodnocení výsledků, Institucionální financování UK, koncepce a evaluace vědy

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

12. Grantová problematika - úspěšnost, čerpání, "aplikační loajalita", režie Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

13. Časopisy

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

III. EKONOMIKA

14. Rozpočet – stav

- provozní limity pracovišť,

- podpora "grantistů" (overheads),

- pronájmy

Ing. Eva Soubustová, MBA

15. Prospěchová stipendia

Ing. Eva Soubustová, MBA

IV. ROZVOJ

OSTR, Programy, Kampus, BIOCEV, CAPI,

Ing. Ivan Mikula

V. STAVEBNÍ AKCE FAKULTY NA 2017

Ing. Eva Soubustová, MBA

VI. PR STRATEGIE, SPONZORING

Ing. Jana Tlapáková

VII. ZAHRANIČNÍ VZTAHY, SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, BENEFITY

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

VIII. E-LEARNING .

Odb. as. MUDr. Martin Vejražka

Shrnutí, Diskuse. Round table.

1. Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání kolegia děkana ze dne 31. 10. 2016

Děkan prof. Šedo zkontroloval závěry z 5. zasedání KD ze dne 31. 10. 2016. KD zápis schválilo.

I. PEDAGOGIKA

2. Přijímací řízení - stávající a příští, zápisy, SIS

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

3. Preklinická TF - administrativa a průběh zkoušek a zápočtů, VP

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

4. Klinická TF - nová pracoviště, rozvoj kurikul, spolupracující externí pracoviště

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

Dále KD doporučilo pozvat prof. Jiřího Zemana na zasedání KD v souvislosti s jeho nesouhlasem se zavedením pediatrické propedeutiky s povinným non-blokovým rozvrhem v nižších ročnících.

Zodpovídá: prof, Hanuš

Termín: 6. zasedání KD 5. 12. 2016

V souvislosti s množícími se požadavky institucí s nabídkami pracovních míst pro studenty a absolventy fakulty doporučuje KD zvážit zpoplatnění inzerce.

Zodpovídá: Ing. Soubustová

Termín: 6. zasedání KD 19. 12. 2016

5. Zubní lékařství

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

6. Pedagogický výkon, mzdové limity, externí výuka

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

7. Postgraduální TF - PGS, MD PhD., PhD. v angličtině, konference, visitingové

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

Doc. Živný předloží KD konkretizaci navrhovaných změn ohledně SVK.

Zodpovídá: doc. Živný

Termín: 7. zasedání KD 19. 12. 2016

8. Anglická paralelka

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

9. Nelékařské obory – koncepce, náklady

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

10. Modelová a simulační pracoviště

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

II. VĚDA

11. Hodnocení výsledků, institucionální financování UK, koncepce a evaluace vědy

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

Návrh odměn projedná opět KD na svém 6. zasedání 5. 12. 2016

12. Grantová problematika - úspěšnost, čerpání, "aplikační loajalita", režie min.

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

KD se dohodlo, že vzhledem k tomu, že došlo k výraznému zlepšení čerpání přidělených grantových prostředků, nepřistoupí fakulta k původně dohodnutému krácení vratek režií.

Dále byla předložena informace o stavu studentů v DSP, analýza počtu studentů připadajících na jednoho školitele v akademickém r. 2015/16, analýza ročního hodnocení studentů a individuálních studijních plánů studentů v DSP podávaných poprvé elektronickou formou, informace o zavádění přihlášek do DSP elektronickou formou, informace o složení vybraných OR a zveřejňování termínů obhajob dizertačních prací na webových stránkách fakulty.

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu

13. Časopisy

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

III. EKONOMIKA

14. Rozpočet – stav

- provozní limity pracovišť,

- podpora "grantistů" (overheads),

- pronájmy

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

15. Prospěchová stipendia

KD schválilo navrhovaná prospěchová stipendia. Ing. Soubustová návrh předloží AS na zasedání 29. 11. 2016.

Materiál je součástí zápisu.

IV. ROZVOJ

OSTR, Programy, Kampus, BIOCEV, CAPI,

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

V. STAVEBNÍ AKCE FAKULTY NA 2017

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

VI. PR STRATEGIE, SPONZORING

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

VII. ZAHRANIČNÍ VZTAHY, SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, BENEFITY

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

KD doporučuje zvážit zvýšení současných příspěvků ze sociálního fondu.

Zodpovídá: Ing. Soubustová

Termín: 6. zasedání KD 5. 12. 2016

VIII. E-LEARNING .

KD vzalo na vědomí předložený materiál. Je součástí tohoto zápisu.

Na výjezdním zasedání kolegia byly projednány a zevrubně diskutovány předložené materiály za uplynulý rok. Materiály jsou součástí tohoto zápisu.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

k bodu č. 2_Přijímací řízení_den 25.11 k bodu č. 14_pronájmy 2016 1LF_den 26.11 k bodu č. 9_doplnek_nelekarske obory k bodu VI_PR_vyjezdko_Marianky_den 26.11 k bodu č. 12a_grantová problematika_den 26.11 k bodu č. 3c_PORADA _2_11_2016_den 25.11 k bodu č. 4_doplnek_klinicke_ studium k bodu č. 15b_Tabulka prospěchového stipendia_den 26.11 Zápis z výjezdního zasedání KD 25. až 26. 11. 2016 k bodu č. 12d_Kopie - více školitelů KD_den 26.11 k bodu č. 5b_Zubní lékařství_příloha č-2_den 25.11 k bodu č. 12_1_ doplnek _granty k bodu č. 13_Časopisy_den 26.11 k bodu VIII_b_E-learning_příloha_den 26.11 k bodu č. 10a_Příloha k bodu Simulační pracoviště (Competencies_Graduate)_den 25.11 k bodu č. 5e_příloha č. 1 akce pro Studenty_den 25.11 k bodu č. 3a_PEDAGOGIKA_teorie a preklinika_den 25.11 k bodu č. 14_rozpočet 2016 čerpání k 16.11.2016_den 26.11 k bodu VI_Priloha3_statistika_weby_FB_den 26.11 k bodu č. 12b_Materiál pro KD_DSP_prof. Kolářová_den 26.11 do bodu různé_2016_amse_prague_declaration k bodu č. 7_Postgraduální TF_Zivny_v2_den 25.11 k bodu IV_Rozvoj OSTR_den 26.11 k bodu č. 4_Klinické studium_den 25.11 k bodu č. 7_ doplnek_postgradualni_TSF k bodu VII_Zahraniční spolupráce, sociální problematika_den 26.11 k bodu č. 8_Problematika AP_den 25.11 k bodu č. 12c_Kopie - STATISTIKA DSP 2015-16_den 26.11 k bodu č. 5c_Zubní lékařství_příloha 3-5_den 25.11 k bodu č. 2_doplnek_prijimaci rizeni k bodu VI_Priloha1_finance List1_den 26.11 program_VYJEZDKO ML_25.11._26.11. 2016 k bodu č. 10b_Simulační pracoviště 2016_den 25.11 k bodu č. 5f_příloha č. 5 LKS-03-et-06-2016-Diskuse_Pechacek_Poledna_Foltan_den 25.11 k bodu č. 13_doplnek_casopisy k bodu č. 3b_Statistika ISP_2011_16_den 25.11 k bodu č. 15a_Opatreni dekana 2016 - stipendia návrh_den 26.11 k bodu č. 3a_ doplnek_ teorie a preklinika k bodu VI_Priloha2_monitoring_den 26.11 do bodu různé_počty pedagogů na úvazky ústavů k bodu č. 6_EVALUACE_pedagogického výkonu_den 25.11 k bodu č. 12_3_ doplnek_ doktorske_studium k bodu č. 5a_Zubní lékařství_den 25.11 k bodu č. 10_doplnek_SIM_ centrum k bodu V_ plán stavební akce 2017_den 26.11 k bodu č. 14_2016 čerpání režií k 16.11.2016_den 26.11 k bodu VIII_a_E-learning_den 26.11 k bodu č. 9_Nelékaři_den 25.11 k bodu č. 5d_příloha č. 4 výpočet nákladů výuky_den 25.11
Hodnocení: spravovat